Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 56. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про прислівник, його морфологічні ознаки; ознайомити учнів зі способами творення ступенів порівняння прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння правильно утворювати вищий і найвищий ступені порівняння прислівників за допомогою суфіксів і префіксів; розрізняти утворені прислівникові форми від схожих форм прикметників;

✵ розвивальна: розвивати вміння вживати утворені прислівники в тексті, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне спостереження

► Прочитайте текст. Випишіть прислівники. З’ясуйте, від яких частин мови вони утворилися.

Першими відчули зміну в природі горобчики. Вони голосно зацвірінькали і на радощах почали купатися у прозорій, як сльоза, воді. Викупається пташка, весело накричиться. Потім злетить на карниз, усядеться там на осонні, відігріється трохи і знову сірою грудкою падає в найближчу калюжу.

І гай ожив. Ось з кучерявої верхівки сосни сама по собі звалилась і ухнула в намет велика біла пташка. Дерево, наче людина, полегшено зітхнуло і випрямилося. Важкими брилами сніг зсувався з пригрітого даху і гупав об землю. Тепер уже сумніву не було, що весна взяла верх (За О. Столбіним).

► Випишіть з другого абзацу прикметники. Пригадайте вивчене в шостому класі про ступені порівняння прикметників. Чи від усіх прикметників вони утворюються?

► Утворіть ступені порівняння від прикметника велика.

► Зверніть увагу, чи всі прислівники утворені від якісних прикметників. Підкресліть їх.

Навчаючи — учусь

► Спираючись на правила творення ступенів порівняння прикметників, утворіть ступені порівняння прислівників. Зробіть власні висновки про творення ступенів порівняння прислівників.

Прикметник

Прислівник

Важкий — важчий — більш важкий;

найважчий — найбільш важкий

Важко — важче — більш важко;

найважче — найбільш важко

Аналіз таблиці

► Розгляньте таблицю і з’ясуйте, як творяться ступені порівняння прислівників (змодельована на дошці).

Творення ступенів порівняння прислівників

Форма

Ступені порівняння

Вищий

Найвищий

Проста

Прислівник + суфікс -ш, (-іш)

Прислівник вищого ступеня простої форми + префікс най-


високо — вище,

найвище


весело — веселіше

найвеселіше

Складена

Звичайний прислівник + слова

Звичайний прислівник + слова най-


більш (менш)

більш (найменш)


більш високо

найбільш високо


менш весело

найменш весело

Коментар учителя. Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е: швидкий — швидко, добрий — добре.

Як і в прикметниках, форми ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру вияву названої ознаки. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми — просту і складену.

Проста форма вищого ступеня утворюється за допомогою суфіксів -ш-, -іш- та кінцевого прислівникового суфікса -е: холодно — холодніше, весело — веселіше. При творенні вищого ступеня порівняння можуть виникати чергування приголосних: г, ж, з перед суфіксом -ш- змінюються на -жч-, а с + -ш- — на -щ-: високий — вищий, вузький — вужчий, але: легкий — легший.

Деякі прислівники вищого ступеня мають інші, ніж звичайні прислівники, корені: погано — гірше, багато — більше, гарно — краще, мало — менше.

Значення вищої міри ознаки може підсилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше.

VІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-відновлення

► Запишіть речення, прислівники, що в дужках, поставте в потрібній формі.

Поясніть ваш вибір.

Сергій ішов вулицею все (тихо і тихо). Потім спустився втоптаною стежкою, що бігла (низько) городу, до левади. Ліворуч слалася смуга зернистого піску. (Високо) левади, попід невисоким насипом дороги зеленіло негусте татарське зілля.

З-під дерев’яного місточка в спокійну воду ріки тихо вливався струмок. (Далеко) за скелею річка повертала вбік. Навпроти, посередині річки, острівець, на якому ростуть розложисті дерева, що піднялися трохи (високо) кущів лози, які понад берегом весь час тремтять (За В. Козаченком).

► Чи кожен прислівник, ужитий у тексті, може утворювати ступені порівняння? Поясніть.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити