Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 57. БУКВИ -Н- І -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про суфіксальний спосіб творення прислівників та правила їх з -н- і -нн-; формувати загальнопізнавальні вміння правильно утворювати прислівники за допомогою суфіксів, пояснювати їх написання, спираючись на правила орфографії;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (ЗА ПІДРУЧНИКОМ)

Коментар учителя. У прислівниках пишемо стільки літер -н-, скільки їх було в прикметнику чи дієприкметнику, основи яких стали твірними для прислівників: грізний — грізно, старанний — старанно.

Запам’ятайте. Дві -нн- пишемо у прислівниках-винятках спросоння, попідвіконню, попідтинню, зрання.

Лінгвістичне конструювання.

► Спираючись на таблицю (уміщену в підручнику) та на коментар учителя, складіть усне повідомлення на тему «-н-, -нн- у прислівниках» за таким планом:

1. Від яких частин мови можуть утворюватися прислівники?

2. Назвіть умови написання -н- у прислівниках?

3. Назвіть умови написання прислівників з -нн-?

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Списування-відновлення

► Прочитайте текст, дайте йому назву. До якого стилю і жанру можна віднести цей текст? Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання н та нн у прислівниках.

Ще так ніколи не цвіли сади

Беззахис (н, нн)о...

І так беззастереж (н,нн)о...

І серце так не билося бентеж (н, нн)о...

Ще так ніколи не цвіли сади.

Ще так ніколи не цвіли сади

Первіс (н, нн)о, первозда (н, нн)о, первоцвіт (н,нн)о...

На серці не було ще так блакит (н, нн)о...

Ще так ніколи не цвіли сади.

А. Близнюк

► Заповніть таблицю правильно записаними прислівниками.

Пиши -н-

Пиши -нн-► Зробіть усний і письмовий розбір двох прислівників.

Дослідження-характеристика

► Запишіть прислівники у два стовпчики, у перший — з однією літерою н і у другий — з двома літерами нн. Випишіть прислівники.

Зосереджу..о, вираз..о, стара..о, натхне..о, уваж..о, сумлі..о, впевне..о, схвильова..о, відмі..о.

► Спираючись на знання про способи творення інших частин мови, визначте, від яких частин мови утворилися виписані прислівники. Дослідіть, які морфеми використано для творення цих прислівників.

Ланцюжок (робота у групах)

► До наведених прислівників доберіть синоніми з літерами н, нн, поясніть їх правопис.

Святково — гостинно, радісно ...

Невидимо — непомітно, приховано...

Ласкаво — лагідно, ніжно...

Казково — чарівно, фантастично, надзвичайно...

Голосисто — голосно, гучно...

Щиро — привітно, гостинно...

► До наведених прислівників доберіть антоніми з літерами н, нн, поясніть їх правопис.

Щедро — незаможно, бідно...

Тепло — холодно, морозно...

Жваво — непорушно, повільно ...

Весело — безрадісно, сумно...

► Із дібраними прислівниками складіть речення.

Словниковий диктант

► Запишіть прислівники під диктовку. Перевірте правильність їх написання за словником.

Старанно, навмання, щоденно, безупинно, замріяно, обґрунтовано, зрання, бездушно, гуманно, злісно, цінно, буденно, постійно, незмінно, стихійно, мирно, спросоння, схвально, сумнівно, сумлінно, попідвіконню.

► Запам’ятайте правопис прислівників зрання, навмання, спросоння, попідвіконню.

► За допомогою тлумачного словника поясніть значення прислівників сумнівно і сумлінно. Складіть з ними речення.

Третій зайвий

► Знайдіть зайвий прислівник у рядках. З’ясуйте, за якими ознаками ви його визначали.

1. Спокійно, злякано, старанно. 2. Незліченно, захоплено, повільно. 3. Охайно, натхненно, невгамонно. 4. Бездоганно, вільно, сонно.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

IХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити