Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 58. БУКВИ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів з основними правилами правопису прислівникових суфіксів -и та -і; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати прислівники, спираючись на правила, уживати прислівники з суфіксами -и та -і у словосполученнях і тексті;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (ЗА ПІДРУЧНИКОМ)

Коментар учителя. У кінці прислівників після г, к, х завжди пишемо -и: навкруги, верхи, трохи, навіки, пішки, мовчки, звідки, дибки, по-чеськи, по- французьки, по-козацьки.

И пишемо у прислівниках: безвісти, восени, почасти.

Після ж, ч у кінці прислівників може писатися и або і:

1) -и пишемо лише у прислівниках з префіксом по- та у від дієприслівникових прислівниках на -ачи (-ячи): по-вовчи, по-заячи, по-лисячи, по-ведмежи, стоячи, лежачи, ідучи, нехотячи;

2) у решти прислівників після ж, ч пишемо і: двічі, тричі, вночі, опівночі, позаочі, насторожі.

Перевір на практиці (ситуативне завдання)

► Трапилася нагода використати здобуті знання на практиці. Доповніть таблицю «И та І в кінці прислівників» власними прикладами.

«И та і в кінці прислівників»

Орфограма

Правило

Приклади

Пишемо И

після г, к, хпісля ж, ч

(по + -ачи (-ячи))


Пишемо І

у кінці прислівника після літер, що позначають м’які та пом’якшені приголосніпісля ж, ч


VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-характеристика

► Запишіть речення. Поясніть написання прислівників з орфограмою «И та І в кінці прислівників».

Увечері сонце так яскраво і гостро відсвічувало наокіл, що краяло очі. Колоски, наче з чавуну вилиті, яскріли трохи не до самого обрію. Над полем стояла густа задуха і хлібом пахло так солодко-солодко...

Сонце поволеньки вгасало. Навкруги переважали чорні й червоні тіні, деінде прохоплювалися зелені тони, почасти в переміжку з синіми, наджитом запали сутінки.

Трохи віяло вогкістю, неподалік вчувалась річка, даленіло квакання жаб, крики дикої птиці... (За А. Камінчук)

► Спираючись на знання про прислівники, випишіть їх у два стовпчики: у перший, що закінчуються на -и, -і; у другий, що закінчуються на інші голосні. Зробіть висновок про ви цієї орфограми.

Дослідницька лабораторія

► Утворіть прислівники від наведених слів. Поясніть їх правопис та умови вибору голосних и та і в кінці слів.

1. в + (ніч, осінь, глибина, гора, ранок).

2. в + (два, три).

3. де + (коли, далі).

4. по + (молодець, заєць, український).

5. стояти, лежати, йти, говорити.

► Простежте, від яких частин мови можуть утворюватися прислівники.

► З трьома утвореними прислівниками складіть речення.

Списування-відновлення

► Запишіть слова. На місці крапок правильно напишіть суфікси -и або -і в кінці прислівників. Поясніть умови вибору.

Вноч.., восен.., навпочік.., навипередки.., заоч.., втрич.. навкруг.., по- юнацьк.., наодинці.., декол.., напровесн.., сидяч.., навстоячк.., по-латин..

► Розподіліть прислівники у два стовпчики за їх написанням.

► Зверніть увагу на кінцевий голосний прислівника по-латині. Запам’ятайте його написання.

Творче конструювання (робота в парах)

► Із наведених слів складіть прислів’я, поясніть їх зміст. Підкресліть прислівники. Яке їх значення і синтаксична роль?

Все, мовчки, книжка, розкаже.

Ввечері, вранці, хто, той, сміється, плаче.

► Складіть твір-мініатюру, обравши за тему одне із прислів’їв, увівши прислівники з кінцевими голосними и та і. Як ключові слова можна використати прислівники з попередньої вправи.

Третій зайвий

► Знайдіть зайвий прислівник у рядках. З’ясуйте, за якими ознаками ви його визначали.

1. Вночі, вгорі, всюди. 2. Удвічі, утямки, увечері. 3. Восени, напровесні, наодинці. 4. По-українськи, по-латині, по-німецьки. 5. Безвісти, завдовжки, дедалі.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити