Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 59. НЕ, НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про основні правила творення прислівників, зокрема префіксальний спосіб творення; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати прислівники з частками не, ні, спираючись на правила, уживати прислівники у словосполученнях і реченнях;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

► Пригадайте відомі вам правила написання не, ні з різними частинами мови. Проаналізуйте таблицю (спроектована на дошці) й складіть усне повідомлення на лінгвістичну тему про вживання не, ні з прислівниками.

Написання не з прислівниками

Не пишемо разом

Не пишемо окремо

✵ НЕ виступає в ролі префікса: невидимо, недарма;

✵ прислівник без Не не вживається: невпинно, незабаром;

✵ можна дібрати синонім або антонім: добре — недобре(погано)

✵ НЕ виступає в ролі частки: не гаразд;

✵ З іменниками, прислівниками, якщо до слова є протиставлення: не весело, а сумно

Дослідження-характеристика

► Дайте письмову відповідь на запитання, використовуючи префікс ні-.

Де? Куди? Звідки? коли? Як?

► Сформулюйте правила написання прислівників з ні-.

Коментар учителя. НІ в прислівниках є префіксом і завжди пишемо разом: ніколи, нізвідки, ніяк.

НІ пишемо окремо з прислівниками в деяких фразеологічних зворотах: ні сюди, ні туди; ні холодно, ні жарко.

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-аналіз

► Визначте, у яких реченнях є прислівники. Що вам допоможе не помилитися?

1. Неподалік стояв гурт дівчат. 2. Неподалік від селища розкинувся прадавній ліс. 3. Ніколи не почував себе так затишно і лісі. 4. Ніколи мені так довго відпочивати. 5. Хто не має такої стежини, той нікуди не прийде повік.

Пояснювальний диктант

► Запишіть фразеологізми, заберіть риску і поясніть де не, ні є префіксом, а де — часткою.

Ні /багато, ні /мало; не/ за/ горами; ні/де голці впасти; не/ждано й не/гадано; не /сьогодні — завтра; дихнути ні/коли; не /складно, та ладно.

► З кількома фразеологізмами складіть речення.

Списування-відновлення

► Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть умови вашого вибору щодо написання не, ні з прислівниками.

1. Було щось (не) вимовно життєдайне в цьому сонячному дощі, і всі це відчули. 2. (Не) вчасно горить наше велике іскристе багаття. 3. жайворонок відлетів (не) високо й повиснув, мов на ниточці. 4. Швидко (не) вловимо пливе година за годиною, день за днем. 5. Робота виконана (не) вчасно, а з великим запізненням. 6. Захопившись роботою, Настя орудує веслами (не) згірш хлопців. 7. Десь високо і (не) зримо гули в небі літаки. 8. У майстерні було (не) тісно, а просторо. 9. Хлопці (ні) яково тупцювалися коло дверей. 10. (Ні) там, (ні) тут не було ніяких слідів.

► Випишіть прислівники, розподіліть їх у таблиці за правилами написанням.

Без частки не не вживається

Можна дібрати синонім

Є протиставлення

► Поясніть, що спільного в написанні не з прислівниками та іменниками, з прислівниками та прикметниками, з прислівниками та дієсловами.

► Поясніть уживання ні з прислівниками.

Творче конструювання (робота в парах)

► До наведених слів доберіть прислівники-антоніми з не. Поясніть їх написання, спираючись на правила.

Весело, рано, мало, високо, добре, далеко, правильно, дешево, рідко, спокійно.

► Доберіть до утворених прислівників з не синоніми.

► Кілька пар утворених прислівників уведіть у речення.

Хто швидше (робота у групах)

► До наведених прислівників доберіть синоніми з не і запишіть. Якщо виникнуть труднощі, зверніться до довідки.

Погано, добре, мало, багато, бездумно, низько, безсистемно, боязко, дуже, зненацька.

Довідка: негаразд, неабияк, небагато, невдало, невидимо, невиправдано, невисоко, невлад, невпевнено, невимовно, невпопад, негадано.

► Доведіть, що в дібраних синонімах не — префікс. Як пишемо префікс не у прислівниках?

Словникова робота

► Запишіть, запам’ятайте їх написання. Усно складіть з деякими речення. Незабаром, ненароком, непереливки, невпам’ятку, неподалеку, нетерпляче, несамовито, несамохіть, нестямно, невинно, неспроста, неподалік.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити