Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 60. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета:

♦ навчальна: удосконалювати знання учнів про переказ як особливий вид мовлення; ознайомити з особливостями побудови стислого переказу; формувати мисленнєво-мовленнєві вміння усвідомлювати тему й мету прослуханого тексту;

♦ розвивальна: розвивати вміння аналізувати художній текст розповідного характеру з елементами процесу праці; дотримувати логіки викладу думок у стисло складеному висловлюванні; моделювати зв'язне висловлювання відповідно до завдання;

♦ виховна: виховувати критично-оцінні якості.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Коментар учителя. Описи процесів праці вимагають високої точності, чіткості і логічної послідовності. У них часто вживаються професіоналізми значення яких можна з’ясувати за тлумачним словником.

Розповідь про процес праці може поєднуватися з описом предметів, виконуваними операціями, а також може мати елементи роздуму.

Щоб написати переказ, необхідно:

♦ максимально напружити пам’ять, щоб запам’ятати якомога більше деталей;

♦ з’ясувати, як опис процесу праці пов’язаний зі змістом переказу і яку роль він відіграє;

♦ запам’ятати, у якій послідовності здійснено трудові операції;

♦ скласти план опису процесу праці;

♦ з’ясувати значення слів-термінів, щоб використати їх в переказі;

♦ з’ясувати стиль і тип переказу, дотримувати їх під час написання тексту. Розкриття особливостей стислого переказу. Стислий переказ— це виділення окремих головних положень змісту тексту та їх відтворення. Щоб стисло переказати текст, слід звернутися до пам’ятки.

Пам'ятка

Щоб написати стислий переказ, слід:

♦ прослухати уважно текст;

♦ глибоко розуміти зміст прочитаного;

♦ виділяти основне й передавати його стисло;

♦ не зосереджувати уваги на другорядному (у разі потреби в основне слід уводити другорядні положення);

♦ не скорочувати текст механічно, зберігати послідовність викладу матеріалу;

♦ до великих частин тексту добирати заголовки;

♦ уникати багатослів’я, розтягненості викладу.

ІV. ПРОСЛУХОВУВАННЯ ТЕКСТУ

Перше прослуховування тексту

► Прослухайте текст. З’ясуйте його тему, основну думку. Доберіть заголовок, який розкривав би основну думку. Визначте стиль і тип мовлення.

Різними шляхами приходять у мистецтво. Той із малих літ не розлучався з пензлем. У іншого вибухово, з якоїсь нагоди прокидається хист до малювання. А буває: людина звікує життя й не знає, який скарб міститься в її душі.

Василь Миколайович Навроцький мовби сполучив у собі всі ці спалахи творчості: малював забавки з дитинства, взявся за справжній живопис із великим запізненням, десь у тридцять п’ять років; до того ж зовсім випадково.

Після тяжкої операції він лежав горілиць на канапі, читаючи німу білину стелі. Перед очима його, ніби в чарівному екрані, пропливали дивовижної краси і загадковості візерунки: то вони тішили ще недавнього будівельника витонченістю козацького бароко, то вигравали барвами поліської веселки, то вмить заворожували зір силуетами рідних краєвидів. Навіть зникали приступи болю, коли розпалена уява переносила недужого в інший світ — ліній, кольорів і картин.

Василеві захотілося бодай на мить зупинити ці видіння, і він вхопився за олівець, щоб закарбувати їх на папері. Спершу виникла чернетка розпису в загальних рисах, потім її було втілено в «картон» зі склеєних аркушів, а згодом, коли відступила хвороба, скоїлося диво: стеля і стіни в кімнаті засвітилися, заяскравіли, загомоніли. Де і поділася порожнеча лікарняної палати в хаті; зненацька ожили понурі кутки; святкова оздоба заповнила одноманітний простір. Може, від цих оздоровчих перетворень і почалося нове життя Василя.

Перша спроба надихнула на пошуки себе. І Василь, мов зголоднілий, кинувся малювати. Не гребував нічим: інтер’єром, краєвидом із вікна, окремими предметами, кімнатними квітами.

Минали місяці, роки, доки натрапив на слід народних фарб. Перепробував десятки й сотні рецептів. Вичавлював соки з плодів. Варив листя і кору. Відкривав фарбувальні властивості різних речовин. Але зупинився на давно засвоєних в селі рослинних барвниках.

Сполучивши їх із вапном, Василь, по суті, винайшов не тільки свою неповторну палітру, а й свій своєрідний стиль письма. Колір мовби сам по собі промениться, висвічує такими золотисто-сріблястими тонами, що їх може створити сама тільки природа.

У художника немає ні краєвидів, ні натюрмортів, ні портретів. вони в нього якісь узагальнені, трохи вигадані, але життєво правдиві й достовірні. У них передані особисті почуття митця, стан його душі. Тому на виставках глядачі подовгу милуються його роботами: їм подобається в картинах митця оте «своє», виважене, спостережене.

Ніхто не заперечить: це талант. Щирий. Самобутній. Яскравий (М. Полтавець).

V. БЕСІДА ЗА ЗМІСТОМ ТЕКСТУ

♦ Чому на виставках глядачі подовгу затримуються біля картин митця?

♦ Виділіть у тексті мікротеми.

♦ Складіть план.

VI. ПІДГОТОВКА ЧОРНОВОГО ВАРІАНТА СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ Й РЕДАГУВАННЯ НАПИСАНОГО

VІІ. НАПИСАННЯ СТИСЛОГО ПЕРЕКАЗУ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити