Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 61. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О, -Е, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про основні правила написання голосних -о, -е в кінці прислівників, утворених від прикметників та дієприкметників; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати прислівники з -о, -е в кінці слова, спираючись на правила; уживати прислівники з відповідною орфограмою у словосполученнях і реченнях;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати такі прислівники у власних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-характеристика

► Прочитайте текст. Якого він стилю? Дайте йому назву.

Навчити встановлювати контакти з людьми нелегко. Насамперед треба подолати боязкість або нерішучість. Для цього потрібно, по-перше, цікавитися людьми, їхним життям, а по-друге, використовувати кожну нагоду для спілкування. Спілкуйтеся за принципом Емерсона. «Кожен, з ким я стикаюся,— говорив він,— має в чомусь перевагу переді мною. Саме цього я й хочу в нього навчитися». Бо якщо поводитися зарозуміло й погордо ставитися до інших людей, вважаючи їх не вартими уваги, то встановлювати контакти надзвичайно важко. Уявіть людину, яка відмежовується від усіх, вважає себе генієм, а потім раптом здивовано запитує, чому це вона в тій чи іншій сфері відстає від інших. Річ у тому, що у тих «інших» більше друзів, а отже, й інформації, без якої досягти успіхів надзвичайно важко (За Іржі Томаном).

► Випишіть виділені слова. До якої частини мови вони належать? Дайте їм характеристику.

► З’ясуйте, від якої частини мови вони утворилися. Запишіть ці слова, порівняйте їх. Зробіть власні висновки.

► Поясніть значення слів зарозуміло й погордо, скориставшись тлумачним словником.

► Знайдіть серед виписаних прислівників антоніми. З’ясуйте, чи можемо утворити ступені порівняння від них.

VII. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Дослідження-спостереження

► Прочитайте народні прикмети. Випишіть з них прислівники.

Якщо торішній січень був тепліший, то нинішній буде холодніше.

Якщо сьогодні тепло, то завтра буде тепліше.

Якщо у травні сухо, то в червні сухіше.

Чим холодніше останній тиждень лютого, тим тепліше в березні.

Жовтень — батенько холодний, але листопад ще холодніший.

Якщо взимку вітер подув з півночі — буде дуже холодно, а якщо зі сходу — то ще холодніше.

► Поясніть, який існує зв’язок між прислівниками тепло — тепліше; сухо — сухіше; холодно — холодніше.

► Дослідіть, яку синтаксичну роль виконує слово холодніше в першому й останньому реченні. Поясніть уживання в кінці слів букв о, е в прикметниках та прислівниках.

► Сформулюйте правила вживання -о, -е в кінці прислівників. Дослідження-аналіз

► Прочитайте прислівники, правильно наголошуючи їх. Запишіть і зробіть висновки щодо їх правопису.

Нарізно, заново, невмисно, увосьме, удвоє.

► Накресліть схеми аналізованих слів і зробіть висновки.

► Продовжте рядок прислівників власними прикладами.

► Доповніть правила уживання літер -о, -е в кінці прислівників.

Дослідження-відновлення

► Прочитайте речення. Поясніть, що їх об’єднує. Запишіть, уставивши на місці крапок потрібні букви. Поясніть свій вибір, спираючись на виведені правила. 1. Без рідної матки не солодк.. дитятку. 2. Не холодн.. дитині в батьковій свитині. 3. Дурному не нудн.. й самому. 4. Без солі не смачн.. Без хліба не ситн.. Гірк.. заробиш — солодк.. з’їси. 5. У червні в коморі пуст.., а на полі густ... 6. Хто ран.. встає, тому Бог подає. 7. Йому влітку — жарк.., а взимку — холодн.. 8. Хай і смішн.., аби затишн... 9. Зробиш спішн..— вийде смішн... 10. Буде тому голодн.., хто в жнива холодку шукає. 11. Ластівки низьк.. літають — дощ обіцяють. 12. Висок.. і швидко пливуть у небі хмари — на гарну погоду. 13. Риба шукає, де глибш.., а людина — де кращ.. 14. Тихш.. їдеш — далі будеш. 15. Не лінися ран.. вставати та змолоду більш.. знати! 16. Око бачить далек.., а розум ще дальш.. .

► Звірте сформульовані правила з написання прислівників у вправі.

Хто швидше

► Утворіть прислівники від наведених слів. Поясніть написання кінцевих голосних:

1) далекий, давній, дружній, дружний;

2) два, три, десять;

3) перший, другий, третій, двадцятий;

4) вражаючий, заповзятий, захопливий, терплячий.

Творче конструювання

► Випишіть з попередньої вправи прислівники, утворені від дієприкметників. Зробіть необхідні висновки щодо вживання букв-о, -е.

► Складіть по два речення: перше — з дієприкметником, а друге — з прислівником. Порівняйте їх і зробіть висновки.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити