Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 62. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про способи творення прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати складні прислівники, спираючись на вивчені правила, знаходити прислівники в тексті і давати їм характеристику;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати прислівники в усних і писемних висловлюваннях;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

► Пригадайте відомі вам правила написання прислівників з різними частинами мови.

лінгвістичний експеримент

► Спишіть, розкриваючи дужки і розподіляючи словосполучення на дві групи. На якій основі здійснено групування?

Йти (на) зустріч гостям, прийти (на) зустріч випускників; зібратися (у) п’ятьох, (у) п’ятьох друзів; зібратися (в) купі, (в) купі піску; взяти (за) багато, (за) багато днів; прийти (до) дому батька, приносити (до) дому; (в) друге вікно, прийти (в) друге.

► Визначити, від яких частин мови утворені прислівники і яким способом. Коментар учителя. Слід відрізняти прислівники, складені з прийменників або часток і різних частин мови, які пишемо разом, від прийменників або часток та іменників, прикметників тощо, коли останні зберігають у реченні свої функції як окремі частини мови, отже, і пишемо ми їх окремо. Пор.: Він повернув убік (куди?) і Ударив у бік (у що?). Спочатку (коли?) це не було ясно й з початку (чого?) розмови вони зрозуміли вашу думку.

Прочитай вірш напам’ять (як?) На пам’ять (на що?) він подарував мені книжку.

Від прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними у значенні іменників. Такі сполучення пишуться окремо: від сьогодні, до завтра, на завтра, на потім (не відкладайте цього дозавтра, назавтра, на потім); за багато, на багато (пop.: забагато гуляєш — за багато років уперше приїхав, стало набагато легше — зал на багато місць), на добраніч, на ура.

Лінгвістичний аналіз

► Розгляньте таблицю (спроектована на дошці) й складіть усне повідомлення на лінгвістичну тему.

► Спираючись на теоретичний матеріал, доповніть таблицю власними прикладами.

Правила написання прислівників разом

Правило

Приклади

- прийменник-префікс + іменник

насилу..

- прийменник-префікс + прикметник

здалека..

- прийменник-префікс + числівник

удвох..

- частка-префікс + займенник

абиде..

- прийменник-префікс +дієслівні основи

всупереч..

- прийменник-префікс +дієприкметник

навсидячки..

- префікс і суфікс + дієслівна основа

пошепки

- сполученням двох основ

босоніж

- сполученням двох слів

тимчасом

Дослідження-характеристика

► Прочитайте текст. Дайте йому назву. Випишіть прислівники, що пишемо разом. Підтвердьте свій вибір правилом.

Ще задовго до світанку з чагарників, садів, лісів, лук дзвенять різноголосо трелі. Це прокинувся соловей. Отже, зараз друга година ночі. Майже одночасно з ним прокидається лісовий жайворонок. Співає, заливається вгорі, повиснувши в повітрі. О другій-третій прокидається перепілка і польовий жайворонок. Їхні угіддя — поля і ліси, що безмежно розкинулися навколо. Не відстає від них жителька дрібнолісся, садів і парків — горихвістка. О третій годині прокидається зозуля, іволга, синиця і вільшанка. О четвертій годині до їхнього хору рвучко приєднується зяблик, вівсянка і вівчарик. Догори знявся шпак з гнізда — це четверта година ранку. Одночасно з ним прокидаються зеленяк, трясогузка і щиглик. Найаристократичніший птах — горобець нарешті прокидається після шостої години ранку, а тому починає свій трудовий день найпізніше (З журналу).

VІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідження-відновлення

► Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників разом. На які правила ви посилались? Назвіть орфограму.

1. Він хотів не тільки врятувати озимину, а й дбав, щоб (в) осени (як) (най) більше всотала води земля, щоб напилась вона (до) схочу. 2. Стояла (над) звичайно приємна й тиха весна, рожева пелюстка з яблуні падала майже (прямо) висно. 3. З неба спливала хмара, і десь глибоко (в) низу відсвічувався зірками Дніпро. 4. Та ось річка (по) трохи завертала (в) бік, і течія (по) мітно стала посилюватися. 5. (У) вечері лише сонце сховається за лісом, (на) проти червонобарвного неба (не) порушно стоять чорні, ледь засніжені дерева.

► Звірте сформульовані правила з правилами підручника.

► Прислівники з вправи розподіліть у стовпчики, враховуючи спосіб їх творення.

VIII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити