Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 64. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про способи творення прислівників; формувати загальнопізнавальні вміння правильно записувати прислівники, спираючись на орфограму «Написання прислівників окремо»; знаходити такі прислівники в тексті, пояснювати їх правопис;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння використовувати різні прислівники в усному і писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань та формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-спостереження

► Прочитайте прислівники, які завжди пишемо окремо. Спробуйте вивести правело, яке б пояснило написання цих прислівників.

Час од часу, від ранку до вечора, раз від разу, з боку на бік, з дня у день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу, день у день, сам на сам, крок за кроком.

► Звірте свої висновки з матеріалом таблиці.

Робота з таблицею «Правопис прислівників» (спроектована на дошці)

Написання прислівників та прислівникових сполучень окремо

Правило

Приклади

1. Сполучення прийменника з іменником (між ними можна вставити слово)

без кінця, до речі, з радості, з горя, без відома, в ногу, в міру, на мить

2. Прислівникові сполучення слів у формах Н. в. + О. в. одн.

кінець кінцем, один одним, сама самотою,

а також в основному, в цілому

3. Прийменникові конструкції з повторення слова

день у день, рік у рік, раз у раз, час від часу

Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником

► Опрацюйте матеріал підручника, порівняйте з матеріалом опорного конспекту. З’ясуйте, який матеріал відсутній у конспекті, а якого немає в підручнику.

Ти — мені, я — тобі (робота в парах)

► Поставте запитання один одному за темою, використовуючи матеріал наступної таблиці.

без відома,

від ранку до вечора,

кінець кінцем,

в основному,

без жалю,

день у день,

одним один,

в цілому;

без кінця-краю,

з боку на бік,

сама собою

по двоє,

до крихти,

з дня на день,


по троє,

до ладу,

один в один,


по четверо

до лиця,

раз у раз,на вибір,

рік у рік,на відмінно,

час від часууві сні,
через силу,
як слід
Коментар учителя. Пишемо окремо деякі прислівники, якщо вони виступають стійкими (фразеологічними) сполученнями слів різного творення і будови: ні туди ні сюди; на всю губу; на власні очі; по саму зав’язку; так собі; на вічні часи; рука в руку; по саме нікуди; з дорогою душею.

Аналіз думок

► За розглянутою таблицею і матеріалом у підручнику складіть усне повідомлення «Написання прислівників окремо».

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідницька лабораторія

► Запишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників. 1. День (у) день у цьому куточку пришкільного подвір’я — наче у казковому дивосвіті. 2. (З) краю (в) край мініатюрними сурмами мармурово біліють лілії, золотавими сонечками палахкотять нарциси. 3. (На) світанку повітря на (в)коло, аж вібрує від бджолиного гудіння — розміреного, довгого. 4. (На) жаль для Володі було (не)затишно серед цієї краси. 5. З притаєним болем в очах поглядав він час (від) часу з-за паркану на вулицю, якою сунули хлопці зі школи...

► За таблицею-опорою зробіть висновки про правопис прислівників. творче конструювання

► Ще раз уважно прочитайте текст попередньої вправи. Поміркуйте, про що він. Як ви вважаєте, чи закінчена думка тексту? Як би ви закінчили цей текст? Придумайте закінчення і запишіть у зошит.

Хто швидше?

► Користуючись орфографічним словником запишіть, прислівники, знімаючи скісну риску.

Без/відома, без/ліку, без/сумніву, в/нагороду, в/позику, до/гурту, до/діла, до/краю, до/пари, до/побачення, до/речі, до/сих/пір, до/сьогодні, за/кордон, з/краю/в/край, на/бігу, на/вибір, на/жаль, на/зло, на/мить, на/поруки, на/світанку, на/славу, під/боком, під/силу, по/закону, по/суті, від/ранку/до/ вечора, день/у/день, з/боку/на/бік, з/дня/на/день, один/в/один, раз/у/раз, рік/у/рік, час/від/часу, в/основному, в/цілому, по/двоє, по/троє, по/четверо.

► Складіть речення, доповнюючи їх прислівниками. Визначте роль прислівника в реченні, поставте до нього запитання.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІІ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити