Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 65. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

Мета:

✵ навчальна: розширити уявлення про правопис прислівників; ознайомити з правилами написання прислівникових сполучень, окремо; вчити користуватись словниками;

✵ розвивальна: розвивати в учнів мовленнєві уміння і навички: лексичні, словотвірні, правописні (орфографічні та пунктуаційні), творчу активність учнів;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати культуру мовлення, культуру оформлення письмових робіт.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Дослідження-аналіз

► Прочитайте текст, визначте його стиль і тип мовлення. Доберіть заголовок, оголосивши конкурс. Кращий із них запишіть.

Березень. Найперші квіти. У нас вони називаються підсніжниками, а в інших народів по-різному: у чехів сніженкою, у німців — сніговим дзвоником, у англійців — сніговою сережкою, у французів та італійців — снігопросвердлювачем. Без сумніву, їхніми мовами ці слова звучать, як на диво, мелодійніше.

«Завивав зимовий вітер,— писав у своїй казці Андерсен.— А в хатинці було напрочуд тепло й затишно. В ній тим часом ховалася квітка у своїй цибульці під землею й снігом. Потім вона на диво всім рвонула вгору, несучи без упину на зеленій стеблині блідо-зелений пуп’янок, бережно прикритий вузькими щільними листочками, й опинилася в снігу»...

— Та нащо це? — постає запитання. Нащо так поспішати: розквітай пізніше — й ніякі тонкощі й чудеса рослинної мужності не будуть тобі потрібні.

Але ж пізніше з’являються інші рослини, вищі, потужніші: не з руки конкурувати з ними тендітному росточку! Ні, краще першим прокинутися від зимового сну. (За Г. Сележинським)

► Знайдіть у реченнях прислівники, поясніть їх написання.

Спостереження мовним матеріалом

► Прочитайте прислівники, які завжди пишемо окремо. Спробуйте вивести правило, яке б пояснило написання цих прислівників.

Від ранку до вечора, день у день, з боку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, рік у рік, час від часу, сам на сам.

► Звірте свої висновки з матеріалом таблиці (уміщена в підручнику). Дослідження-характеристика (робота в парах)

► Запишіть правильно прислівники, вилучаючи скісну риску. Назвіть орфограму.

День/у/день, раз/по/раз, ніч/крізь/ніч, раз/від/разу, раз/за/разом, день/ при/дні, від/ранку/до/вечора, з/боку/на/бік, з/дня/на/день, з/роду/в/рід, з/кінця/в/кінець, один/по/одному, один/за/одним.

► Зробіть морфологічний розбір виділеного прислівника.

► Уведіть кілька прислівників у речення. Зробіть власні висновки про написання прислівникових сполучень.

Ланцюжок

► Складіть усний твір на тему «Гаї шумлять», використовуючи прислівники.

(Учні ланцюжком складають твір.)

Займи позицію (пояснювальний диктант)

► Перепишіть речення, розкриваючи дужки. Усі прислівники і прислівникові

сполучення випишіть і схарактеризуйте, користуючись цифровим кодом.

1. жито шепче мені, як привільно (на) вкруг, і тремтить (в)далині й потопа виднокруг.. гей простори які! 2. Любо (мило) землі. Гей дзвін гуде — (із) далеку... тумани линуть (в) гору, (в) гору, а хмари — (в) низ. 3. (На) вшпиньках підійшов вечір. 4. Тож третій вітер летить, співає, до всіх із ласкою та (по) рідному промовляє. нам (все) одно: чи бог, чи чорт — обидва генерали! 5. Прихильно, (по) щирому синіло небо. 6. Слова — не (по) буденному звучали скрізь. 7. ..Посідали кружка один (до) одного.

Написання прислівників

Одним

словом

Двома

словами

Трьома і більше словами

З одним дефісом

З двома дефісами

Окремо

1

2

3

4

5

6

Я — редактор

► Переписуючи речення, виправте помилки в написанні прислівників.

З гаю виглядає біла, блискуча на сонці, церквиця сільця. Плоти не помітно безшумно сунуть в низ. Червононосі чайки мовчки пролітають над нами, в мить розрізаючи повітря своїми загостреними сталевими крилами. Вода в Дніпрі жовта, як перестояний чай, любовно хлюпочеться маленькими короткими хвилями об чистий ніжний пісок берега. Широчінь води поширює душу.

Здалеку без угаву ллються довгі кінцеві ноти пісні, і мені час від часу сумно, солодко, тужно від них. Я в тому чудесному краї, повнім для мене загадок, страшно, болюче, солодко поетичнім, сповитім вінком пісень. У цей вечір я згадую на мить давній давній вечір, ах який давній, наче доісторичний, наче з казки. Так само було тоді свіжо, вогко, від ранку до вечора пахло сіном, споришем. (За В. Винниченком)

Перекладач

► Перекладіть текст українською мовою. Знайдіть прислівники, порівняйте їх правопис в обох мовах. Зробіть висновки.

Метелица уперся в бока, откинулся назад и вдруг засмеялся.

Парнишка смущенно, недоверчиво шмыгнул носом но, поняв, что все выходит ужасно весело, сморщился так, что нос его вздернулся кверху, и тоже — совсем по-детски — залился без остановки озорно и тоненько. От неожиданности Метелица пырснул еще громче, и они оба хохотали так несколько минут: один — раскачиваясь в седле взад и вперед, а другой — упав на траву. (О. Фадеєв)

► Поясніть відмінність у вимові й написанні виділених слів в обох мовах.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Х. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ХІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити