Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Прислівник як частина мови»; перевірити знання й уміння правильного використання прислівників в усному і писемному мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати прислівники відповідно до їх правил, доповнювати їх.

Форма проведення роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

✵ Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми.

✵ Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

✵ Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж до проведення тестування).

✵ Усне опитування за механізмом виконання текстових завдань.

ІV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОЇ Й ВІДКРИТОЇ ФОРМИ ЗА ВАРІАНТАМИ

1. Прислівниками є всі слова рядка:

А пліч-о-пліч, опівдні, дехто;

Б нарешті, вранці, казна-що;

В усередині, без кінця, чий-небудь;

Г збоку, завглибшки, ніколи;

Д ніхто, звечора, анітелень.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.

А Увечері, забагато, потроху, поволі;

Б удень, побіч, догори, наяву;

В набік, зараз, заочі, укупі, впоперек;

Г на початку, вночі, скраю, напам’ять, знизу.

3. Визначити, у якому рядку під час творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А Ніжно, ясно;    Б чітко, вузько;

В весело, добре;   Г швидко, довго.

4. Яким способом утворені прислівники повік/віків, сяк/так, тишком/нишком, давно/давно?

А Злиттям основ;

Б складанням двох однакових слів;

В складанням двох близьких за значенням слів;

Г переходом іменника в прислівник.

5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку:

А часто — частіше;   Б тихо — тихіше;

В близько — близькіше;  Г дорого — дорожче;

Д яскраво — яскравіше.

6. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника:

А багато — більше — найбагато;

Б тяжко — тяжіше — найтяжіше;

В товсто — товсше — найтовсше;

Г струнко — стрункіше — найстрункішіше;

Д глибоко — глибше — найглибше.

7. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті:

А поноч.., до реч.., утрич..; Б заввишк.., заоч.., опівноч..;

В укуп.., напівдороз.., навік..; Г по-вовч.., навесн.., удвіч..;

Д у віч.., сьогодн.., безвіст..

8. Разом треба писати всі прислівники у варіанті:

А по/польськи, на/вхрест, по/тиху;

Б до/щенту, на/весні, в/основному;

В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні;

Г на/гору, з/середини, по/іншому;

Д за/панібрата, не/сказанно, у/день.

9. Запишіть речення, знімаючи риску.

А Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.

Б І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.

В У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.

Г Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.

Д Один собі навік/віку в снігу заночую.

10. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.

А Занадто

1 Часу

Б Напоказ

2 Способу дії

В Угорі

3 Мети

Г Швидко

4 Причини

Д Віддавна

5 Міри й ступеня дії

Е Згарячу

6 Місця

11. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А Найбільш весело

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма)

Б Веселіше

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

В Більш весело

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма)

Г Найвеселіше

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма)

Д Найбільш весело


Е Веселіше

5 Вищий ступінь порівняння (проста форма)


6 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

12. Складіть речення із парами слів.

Удень — у день, назустріч — на зустріч, по-новому — по новому.

Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

V. ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити