Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Прислівник як частина мови»; перевірити знання й уміння правильного використання прислівників в усному і писемному мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, встановлювати відповідність між ними, групувати прислівники відповідно до їх правил, доповнювати їх.

Форма проведення роботи: виконання тестових завдань закритої й відкритої форми.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

✵ Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми.

✵ Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.

✵ Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж до проведення тестування).

✵ Усне опитування за механізмом виконання текстових завдань.

ІV. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОЇ Й ВІДКРИТОЇ ФОРМИ ЗА ВАРІАНТАМИ

1. Прислівниками є всі слова рядка:

А пліч-о-пліч, опівдні, дехто;

Б нарешті, вранці, казна-що;

В усередині, без кінця, чий-небудь;

Г збоку, завглибшки, ніколи;

Д ніхто, звечора, анітелень.

2. Визначити рядок, у якому всі прислівники утворені префіксально-суфіксальним способом.

А Увечері, забагато, потроху, поволі;

Б удень, побіч, догори, наяву;

В набік, зараз, заочі, укупі, впоперек;

Г на початку, вночі, скраю, напам’ять, знизу.

3. Визначити, у якому рядку під час творення простої форми вищого ступеня порівняння відбувається чергування.

А Ніжно, ясно;    Б чітко, вузько;

В весело, добре;   Г швидко, довго.

4. Яким способом утворені прислівники повік/віків, сяк/так, тишком/нишком, давно/давно?

А Злиттям основ;

Б складанням двох однакових слів;

В складанням двох близьких за значенням слів;

Г переходом іменника в прислівник.

5. Помилку в утворенні форми ступенів порівняння прислівника допущено в рядку:

А часто — частіше;   Б тихо — тихіше;

В близько — близькіше;  Г дорого — дорожче;

Д яскраво — яскравіше.

6. Правильно утворено форми ступенів порівняння прислівника:

А багато — більше — найбагато;

Б тяжко — тяжіше — найтяжіше;

В товсто — товсше — найтовсше;

Г струнко — стрункіше — найстрункішіше;

Д глибоко — глибше — найглибше.

7. Літеру і треба писати на місці всіх пропусків у варіанті:

А поноч.., до реч.., утрич..; Б заввишк.., заоч.., опівноч..;

В укуп.., напівдороз.., навік..; Г по-вовч.., навесн.., удвіч..;

Д у віч.., сьогодн.., безвіст..

8. Разом треба писати всі прислівники у варіанті:

А по/польськи, на/вхрест, по/тиху;

Б до/щенту, на/весні, в/основному;

В з/висока, на/вшпиньки, уві/сні;

Г на/гору, з/середини, по/іншому;

Д за/панібрата, не/сказанно, у/день.

9. Запишіть речення, знімаючи риску.

А Що/вечора дівчинонька в садочок виходить.

Б І блідий місяць на ту пору із хмари де/де визирав.

В У неділю вранці/рано поле вкрилося туманом.

Г Без ворогів можна в світі як/небудь прожити.

Д Один собі навік/віку в снігу заночую.

10. Установити відповідність між прислівниками та їх розрядами за значенням.

А Занадто

1 Часу

Б Напоказ

2 Способу дії

В Угорі

3 Мети

Г Швидко

4 Причини

Д Віддавна

5 Міри й ступеня дії

Е Згарячу

6 Місця

11. Установити відповідність між прислівниками та ступенями порівняння.

А Найбільш весело

1 Вищий ступінь порівняння (проста форма)

Б Веселіше

2 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

В Більш весело

3 Найвищий ступінь порівняння (проста форма)

Г Найвеселіше

4 Найвищий ступінь порівняння (складена форма)

Д Найбільш весело


Е Веселіше

5 Вищий ступінь порівняння (проста форма)


6 Вищий ступінь порівняння (складена форма)

12. Складіть речення із парами слів.

Удень — у день, назустріч — на зустріч, по-новому — по новому.

Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

V. ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити