Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 67. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕНІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості прийменника як службової частини мови; формувати вміння знаходити їх у реченні, правильно поєднувати з іменниками, визначати морфологічні ознаки;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння вживати прийменники в усному та писемному мовленні; розвивати логічне мислення, дослідницькі й пошукові навички школярів;

✵ виховна: виховувати шанобливе ставлення до природи.

Соціокультурна лінія: людина і природа.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія і фразеологія; культура мови і стилістика.

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

V. ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстами художнього і наукового стилю

Текст 1

Йому перехопило дух. Те, що він побачив перед собою, на мить приголомшило і осліпило його: на широчезній рівнині, скільки сягав зір, яскраво золотились соняшники. Стояли до самого обрію пишноголові, стрункі й незліченні, і всі, як один, обернені до свого небесного взірця — до сонця... Здавалось, вони й самі випромінювали світло своїми жовтогарячими незліченними коронами. І, може, тому навкруги, в зоні їхньої дії, було якось особливо ясно, чарівно й святково, мов у заповіднику сонця. Тут навіть повітря, здавалось, несло в собі золотисті відтінки (О. Гончар).

Текст 2

Пролісок — це рослина родини лілійних, 6-20 см заввишки, з підземною цибулиною величиною як горіх ліщини. Стебло безлисте, циліндричне, голе, квітконосне. Має два, рідко три прикореневих листки, що охоплюють стебло до середини її довжини. Листки широколінійні, жолобчасті, звужені до основи і закінчуються ковпачкоподібною верхівкою. Квітка правильна, роздільнопелюсткова, складається з шести блакитних пелюсток. Квітки зібрані по 2-10 в рідкі китиці. Квітконіжки спрямовані вгору, звичайно довші за квітку (З енциклопедії.).

Післятекстові завдання

► Порівняти два тексти, визначити стиль і тип мовлення.

► Виписати прийменникові конструкції з тексту художнього стилю, визначити, які відношення вони виражають (часові, просторові, причини, мети).

► Виписати прийменникові конструкції з тексту наукового стилю, з’ясувати,

при яких частинах мови вживаються прийменники.

► Зробити висновок про використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

► Знайти в текстах складні слова і пояснити їх правопис.

Мовне спостереження з елементами дослідження

► Розглянути приклади і пригадати правила чергування у-в, з-зі-із.

Був у полі — була в полі. Цілий день у турботі — цілі дні в турботі. Вокзал у Києві — вокзал в Одесі. Віє з поля — вітер із поля — прийшов зі школи.

► Списати слова й словосполучення, розкриваючи дужки. Обґрунтувати свій вибір.

(Переді)мною, (зі)мною, (зо)всім, (передо)всім, (у)двох кімнатах, зустрітись (у)двох, ліг (на)бік, відкликав товариша (на)бік, струмок (з)гори, зорі (з)гори, (перед)класом, (перед)усім класом, (перед)усім будь щирим.

Висновки дослідження

Прийменники зі (зо), наді (надо), піді (підо), переді (передо) не переходять у префікси, отже, завжди їх пишемо окремо; якщо прийменник поєднується з іншою частиною мови (крім іменника та особового займенника), то стає префіксом.

Привіт, проблемо!

► Скласти конструкції з прийменниками від, про, під, за так, щоб вони вживалися з різними відмінками. Зробити висновок: прийменник може вживатися з формою одного чи декількох відмінків?

► Дібрати до прийменників в, з, над, для, від можливі синоніми, склавши з ними словосполучення

Лінгвістична лабораторія

► Списати, підкресливши прийменники і вставляючи пропущені закінчення іменників. Визначити відмінки іменників, ужитих з прийменниками.

1. Посій в пор.., будеш мати зерна гору. 2. Сій хліб у годин..— будеш їсти кожну днину. 3. Не вважай на урож.., а гречку сій. 4. Весна днем красна, а на хліб.. пісна. 6. Хто на земл.. сидить, той не боїться, що впаде. 6. На добр.. земл.. що не посієш, то і вродить, на добр.. зуб.. що вкинеш, то з’їсть. 7. Прийшло з вод.., пішло з вод.. 7. Без шип.. троянди не буває. 9. На верб.. грушка не родиться.

Клуб розумників і розумниць

► Пояснити значення стійких зворотів. З двома з них скласти речення. З’ясувати роль прийменників у реченнях.

По гарячому сліду; по своєму ліжку простягай ніжки; стріляти з гармат по горобцях; усякий кулик своє болото хвалить; ґрунт поповз з-під ніг; на чужий коровай рот не роззявляй; копійка до копійки; душа в душу; каменя на камені не залишити.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти з наведеними словами по два речення, щоб у першому вони були прислівниками, а в другому — прийменниками.

Вздовж, поблизу, навпроти, довкола, близько.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити