Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 68. ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ ТА ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості прийменника як частини мови, ознайомити з поділом прийменників за морфологічною будовою та за походженням;

✵ розвивальна: формувати вміння розрізняти похідні та непохідні, прості, складні та складені прийменники; удосконалювати вміння аналізувати, систематизувати мовний матеріал;

✵ виховна: виховувати в учнів мовленнєву культуру.

Соціокультурна лінія: мова — скарбниця духовності народу.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв'язки: крилаті вислови, фразеологізми, до складу яких входять похідні та непохідні прийменники; використання прийменників для забезпечення логічності зв'язків.

Міжпредметні зв'язки: використання прийменниково-іменникових конструкцій у художніх і наукових текстах.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Привіт, проблемо!

► Порівняти співзвучні слова в наведених реченнях. Чи однією частиною мови вони виражені? Чи однакову синтаксичну роль виконують?

Навкруги золоті поля

Навкруги будинків багато зелені

Близько сонечка тепло, близько матері добро

Далеко покладеш — близько візьмеш

Поруч із нами сидів військовий

Сідай поруч!

Висновок: похідні прийменники слід відрізняти від співзвучних слів — омонімів (прислівників та іменників).

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Хвилинка ерудита

► Скласти зв’язну розповідь про поділ прийменників на групи за будовою, походженням та утворенням, користуючись поданими таблицями. За необхідності звернутися до теоретичного матеріалу підручника §...

За походженням та утворенням

Непохідні: в, від, над, до, на, без, крім, при, по (Увага! Їх часто плутають з префіксами)

Похідні утворені:

а) сполученням непохідних прийменників: задля, посеред, з-попід;

б) поєднанням прислівників чи іменників з прийменниками: за рахунок, нарівні з, відповідно до, на відміну від.

в) від інших частин мови: край, кінець, коло, близько, вздовж, вслід

За будовою

Прості

Складні

Складені

Непохідні та похідні, що мають одну основу

Утворюються з кількох частин і пишуться разом або через дефіс

Утворюються з кількох частин і пишуться окремо

Від, при, за, кругом, на, шляхом, біля, перед, в, через, до, з, під, коло

Попід, задля, з-за, посеред, із- за, заради, поміж, з-поза, поперед, з-попід

Під час, згідно з, відповідно до, на відміну від, у разі, під кінець

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Лінгвістична лабораторія

► Прочитати і записати речення у дві колонки.

До лісу вже близько. Близько лісу засіяне поле.

На уроці фізкультури діти стали в коло. Школа побудована коло річки.

► Порівняти і довести, що в одній колонці підкреслені слова — прислівники, у другій — прийменники. Під час доведення користуватися алгоритмом:

1. У першому реченні виділене слово відповідає на запитання що? — коло;

У другому реченні виділене слово входить до складу запитання коло чого? — коло річки.

2. У першому реченні виділене слово має лексичне значення;

У другому — служить для зв’язку слів;

3. У першому реченні виділене слово виступає членом речення (обставина);

У другому реченні виділене слово можна замінити прийменником — синонімом біля.

Висновок. У першому реченні слово коло — іменник, у другому — прийменник.

Розподільний диктант

► Записати сполучення слів із прийменниками у дві колонки: у першу — із похідними прийменниками, у другу — із непохідними. Визначити, від яких частин мови утворилися похідні прийменники.

Наді мною, коло лісу, з-поміж людей, з гори, протягом року, понад лісами, згідно з наказом, о сьомій годині, незалежно від погоди, край дороги, біля столу, на дошці, під землею, без нас.

Творче конструювання

► Дібрати до наведених фразеологізмів слова — синоніми, що пояснюють їх значення. Підкреслити прийменники з іменниками, визначити відмінок, групу за будовою.

Майстерня дослідника

► З наведених слів виписати тільки прийменники. Прості прийменники підкреслити однією лінією, а складні — двома.

Той, у, щоб, як, проте, про, за, або, над, а, до, навколо, наче, осторонь, з-за, крізь, через, крім, згідно з, за винятком, би, нехай, під час, поза, на, поміж, про, чи, начеб, осторонь, попереду, задля, й, і, біля, коло, заради, та, між, незалежно від, посеред.

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

► Записати 10 прислів’їв і приказок про культуру мовлення людини, які містять прийменники. Охарактеризувати їх походження та будову.

► Підготувати усне повідомлення на лінгвістичну тему про поділ прийменників на групи за будовою, походженням та утворенням.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити