Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 69. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

Мета:

✵ навчальна: повторити відомості й поглибити знання учнів про офіційно — діловий стиль мовлення; пояснити особливості складання розписки;

✵ розвивальна: формувати вміння складати розписку, дотримуючись її реквізитів; розвивати культуру усного і писемного мовлення учнів;

✵ виховна: прищеплювати уважне ставлення до слова.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

IІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Клуб розумників і розумниць

► Прочитати. Визначити стиль кожного з висловлювань. Який із наведених текстів є частиною документа?

Текст 1

Мова — система звукових, словесних і граматичних засобів, що впливає на роботу мислення і є знаряддям спілкування, обміну думками і взаєморозуміння людей у суспільстві (Зі словника).

Текст 2

НАРОДНА ПІСНЯ

Пісня народна — бездонна криниця,

Звідки початок і сила твоя?

Зіткана ти з мозолів трударя,

Щира, як мати, як рідна сестриця.

Дітям з тобою спокійніше спиться,

Ти звеселяєш в любові серця,

В горі поможеш, як добра рідня,

Мудра порадниця і захисниця.

В. Ковалівський

Текст 3

Стаття 6 8. Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільнює від юридичної відповідальності (З Конституції України).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (ЗА ПІДРУЧНИКОМ)

Інформація для вчителя. Розписка — це документ, яким укладач підтверджує факт отримання чогось від іншої особи чи організації. Розписку складають за принципом «юридичної довіри».

Пишуть розписку в одному примірнику, від руки. Грошові суми зазначають і цифрами, і літерами. У документі не повинно бути жодних виправлень.

Розписку завіряють підписом того, хто її склав. Печатка для правомірності розписки не потрібна. Після того як узяті на певний термін матеріальні цінності повернуто, розписку повертають тому, хто її склав.

Назва документа (розписка) є обов’язковою. У розписці зазначають, кому вона видана, ким і у зв’язку з одержанням яких матеріальних цінностей. Зліва під текстом зазначають дату, праворуч ставлять розбірливий підпис (З посібника).

Реквізити розписки

1. Назва документа.

2. Текст:

✵ назва документа;

✵ прізвище, ім’я по батькові особи, яка отримує матеріальні цінності;

✵ прізвище, ім’я по батькові особи, яка передає матеріальні цінності;

✵ найменування матеріальних цінностей, їх кількість і вартість (словами і цифрами).

3. Дата.

4. Підпис особи, яка отримала цінності.

5. Завірення підпису.

Хвилинка ерудита

► Прочитати зразок розписки. З якою метою складають такий документ? Чи має він юридичну силу?

РОЗПИСКА

Я, учитель української мови ліцею «Ерудит» м. Києва Коваленко Ольга Петрівна, одержала у бібліотекаря Павлової Наталії Семенівни 25 (двадцять п’ять) орфографічних словників для роботи зі школярами.

15.05.2015 р.      Підпис

Я — коректор

► Виправити помилки, допущені в розписці. Записати правильний варіант розписки.

Завідуючій шкільною їдальнею

Семеновій Т. Я.

Учениці 7 класу

Гнатенко Лізи

РОЗПИСКА

Я, Гнатенко Ліза, взяла у шкільній їдальні два чайних сервізи.

13.09.2015.

Лінгвістична гра «Знайди зайве»

► Прочитати вимоги до оформлення ділових паперів. Знайти зайві твердження. Пояснити свій вибір.

1. Чітке дотримання прийнятих форм ділового спілкування (їх будови, реквізитів).

2. Дотримання норм літературної мови, уживання зрозумілих, найбільш переконливих слів.

3. Використання розмовних, емоційно-забарвлених слів.

4. Логічність формування думки, чіткість і послідовність викладу.

5. Стислість вираження думки, абсолютна відповідність слова його значенню, об’єктивність викладу фактів.

6. Широке використання суспільно-політичної лексики, риторичних запитань.

V. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НАД СКЛАДАННЯ РОЗПИСКИ

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати розписку про отримання вами інвентаря в заступника директора школи з господарчої частини для проведення суботника, дотримуючипорядку оформлення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити