Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 70. НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості прийменника як частини мови, повторити відомості про поділ прийменників за морфологічною будовою та за походженням; навчити писати похідні прийменники разом, окремо і через дефіс;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння розрізняти похідні та непохідні, прості, складні та складені прийменники; розвивати логічне мислення, уміння співставляти й узагальнювати;

✵ виховна: виховувати в учнів зацікавленість лікарськими властивостями рослин, народними прикметами.

Соціокультурна змістова лінія: народна медицина українців.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв'язки: сполучення прийменників з іменниками, займенниками та їх синтаксична функція; крилаті вислови, фразеологізми, до складу яких входять похідні та непохідні прийменники.

Міжпредметні зв'язки: біологія, народознавство.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Відновлення тексту

► Списати текст на лінгвістичну тему, вставляючи замість крапок необхідні за змістом прийменники. Продовжити розповідь про сполучення прийменників із родовим відмінком. Урахувати, що найчастіше вони використовуються у функціях: напрямку, дії, місця, мети, причини, відсутності чогось. Давнім і новим прийменникам притаманна постійна звичка — стояти ... іменниках. Прийменники є вірними помічниками іменника ... багатьох граматичних справах. Вони ... того ж поєднуються не ... іменниками взагалі, а ... певними іменниковими формами. Найбільше полюбляють прийменники сполучатися . родовим відмінком. . кількістю прийменників родовий випередив усі відмінки. ... сто п’ятдесят прийменників забажали поєднуватися ... ним.

Лабораторія юного мовознавця

► Записати загадки, відгадавши їх. Про лікарські властивості яких рослин ви знаєте? Указати прийменники, визначити, до складу яких членів речення разом із повнозначними словами вони входять.

Цвіте синьо, лист зелений, у квітнику виростає,

Хоч мороз усе побив — його не займає. (Барвінок)

У вінку зеленолистім, у червоному намисті

Вдивляється у воду на свою хорошу вроду. (Калина)

Виросли на лузі сестрички маленькі:

Для очок золотих вії в них біленькі. (Ромашка)

Намистиночки малі стебло тягнуть до землі. (Конвалія)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (ЗА ПІДРУЧНИКОМ)

Хвилинка ерудита

► Опрацювати теоретичний матеріал. Заповнити таблицю, навівши власні приклади.

Написання прийменників

Разом

Окремо

Через дефіс

Завдання з ключем

► Виписати сполучення слів у три колонки залежно від того, як пишемо прийменники: а) разом; б) через дефіс; в) окремо. Якщо завдання виконане правильно, то з останніх букв останніх слів складеться закінчення вислову Цицерона: «Треба не тільки опанувати мудрість, а й ...».

(За)ради миру; (на)перекір негодам; (з)поза хат; (із)за лісу; (на)зустріч бурі; (по)серед жита; (із)за дерев; (залежно) від обставин; (з)перед носа; (по)під вікнами; (на)прикінці відпусток; (з)попід воріт; (з)над річки; (по)за село; у (напрямку) до мене; (під)час бою; (в)наслідок чвар; (з)під коліс; (по)над хмари; (за)для вас; (з)поміж гілля.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Кодовий диктант

► Записати прийменники під кодовими номерами відповідно до їх правопису: 1 — разом; 2 — окремо; 3 — через дефіс.

Із — за лісу; переді мною; край села; з — поза тину; посеред ставу; з — поза хмар; поперед його; з — поміж очерету; з — під столу; попід кручею; з — над озера; понад садом; вздовж парку; обабіч дороги; з — перед очей.

Клуб розумників і розумниць

► Записати народні прикмети, прокоментувати їх. Виписати прийменники, виконати морфологічний розбір, скориставшись пам’яткою в підручнику.

1. Проліски з розкритими пелюстками — на погоду і тепло. Перед заморозками вони стуляють пелюстки. 2. На дощ квіти березки польової стулюються, а розкриваються навіть за хмарної погоди. 3. Перед хмарною погодою колючки будяків щільно притуляються до головки і стають не дуже колючими. 4. Квітка лілії взагалі не піднялася з води — буде тривала злива або похолодання. 5. На широких листках канн зранку видно прозорі крапельки води — удень буде дощ.

VI. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Анкета юного мовознавця

✵ Я знаю, що прийменники ...

✵ Я можу ...

✵ Я навчився (навчилася) ...

✵ Я готовий (готова).

✵ Знання з теми мені потрібні ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти твір-мініатюру про лікарські властивості своєї улюбленої квітки, використовуючи різні за походженням і будовою прийменники. Три прийменники (на вибір) розібрати як частину мови.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити