Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 43. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ІНЕДОКОНАНОГО ВИДУ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду;

✵ розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в текстах дієприслівники з орфограмою «Буква и в суфіксах дієприслівників»;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до рідної мови.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Лінгвістичне спостереження

► Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок. Висловити своє ставлення до прочитаного.

Ось і сонце. Запаливши пожежу на сході, воно довго вагалось — виходити чи не виходити. Врешті, викотившись із-за гаю, освітило все навкруги. Зрадівши сонцю, засміялися поля, задзвеніли бджоли, розспівалися птахи. Заколотившись, усіма барвами грає на сонці кукурудза, гордо схиливши набік свої розкішні султани. Тихо шелестить листям береза, одірвавшись від міцного ранкового сну.

► Виписати дієприслівники, записавши поряд із ним дієслова, від яких вони утворені. Визначити час дієслів.

V. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

VI. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

VII. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Дослідницька лабораторія

► Прочитайте речення. Яким спільним значенням вони об’єднані? Назвіть дієприслівники. Які суфікси беруть участь у їх творені?

Беручи в руки книгу, зваж свої можливості. Виступаючи з доповіддю, ні на мить не забувай про культуру мовлення. Працюючи над рукописом, не забувай про відпочинок. Зупиняйся, вслухаючись в тишу. Допомагаючи іншим, будеш спокійним, що життя прожив недаремно.

Хто швидше (розподільний диктант)

► Прочитайте наведено слова. Розподіліть їх у два стовпчики: 1 — дієслова доконаного виду; 2 — дієслова недоконаного виду.

Працюючи, запрацювавши, читаючи, прочитуючи, прочитавши, перевіривши, перевіряючи, ставши, стаючи, поставивши, ставлячи, ухваливши, діючи, борючись, переборовши, переборюючи, оборонивши, обороняючись, купуючи, купивши, закупивши, прикуповуючи, прикупивши, прибудувавши, прибудовуючи.

► Виділіть орфограми в суфіксах.

► Складіть словосполучення з дієприслівниками. Два-три словосполучення введіть у речення і запишіть їх. Визначте морфологічні ознаки і синтаксичну роль дієприслівників.

► Зробіть морфологічний розбір одного з дієприслівників (за алгоритмом, наведеним у підручнику). Зробіть свої висновки.

Перевір на практиці

► Пригадати, які функції в реченні виконує прислівник. Визначити, що спільного у функціях прислівника і дієприслівника. Для порівняння навести власні приклади або вибрати речення із попередньої вправи.

Творче конструювання

► Прочитати текст. Дати йому назву. Переказати з елементами роздуму. Виписати речення з дієприслівниками. Виділити орфограму «Буква и в суфіксах дієприслівників».

Ти був іще малий котигорошок,

Така собі одна із людських мошок,

Що виповзла на сонце, бо весна

Тепло лила із келиха без дна,

І щось собі блаженно лепетали,—

І от тебе розумники спитали

(Можливо, й сам слова сказав я ті):

Ким хочеш бути, хлопчику, в житті?

Серйозний, як усі котигорошки,

Та на питання це подумав трошки

І відповів: «Людиною» Дитя!

Благословляючи твоє життя,

У трудну виряджаючи дорогу,

Яку пораду чи пересторогу

Я кращу дам, ніж дав собі ти сам?

Будь вірним слову, що усім словам

Із ним одним ніколи не зрівняться!

Хай веселять тебе любов і праця,

Хай дружби непогасної крило

Гірке від тебе відганяє зло,

І хай у час останній свій про сина

Спокійно я подумаю: людина!

М. Рильський

Лабораторія перекладача

► Перекласти українською мовою. Звернути увагу на оформлення дієприслівників в українській і російській мовах.

1. Войдя в комнату, я увидел свого друга. 2. Прочитав книгу, ми обсудили её. 3. Сидя на берегу реки, мы ощупали приятную прохладу. 4. Слушая музыку, она вспоминала забытые стихи.

► Підкреслити однією лінією дієприслівники доконаного виду і двома — недоконаного.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Незакінчене речення

1. Найцікавішим на уроці було... 2. Найлегшим завданням було ... 3. Найважчим було завдання.

ІХ. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити