Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 72. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ, СПОСОБОМ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЧЕННІ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів з особливостями сполучника як службової частини мови, видами за будовою, походженням, роллю в реченні;

✵ розвивальна: формувати вміння знаходити сполучники в реченнях; розвивати пам'ять, увагу ,логічне мислення;

✵ виховна: виховувати повагу до видатних особистостей української культури.

Соціокультурна лінія: прекрасне в житті людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: сполучник як засіб зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення.

Міжпредметні зв'язки: уживання сполучників у текстах художнього стилю.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Виразно прочитати текст. Визначити основну думку. До якого стилю мовлення належить висловлювання?

ФАНТАСТИЧНИЙ СВІТ МАРІЇ ПРИМАЧЕНКО

Марія Примаченко — майстер українського декоративного мистецтва. На ґрунті народного декоративного малярства вона створила власний фантастичний світ. Художниця малювала на ватмані, використовуючи акварель і гуаш, які надавали соковитості й щільності зображенням квітів, птахів, звірів, орнаментів, сценок із народного життя.

Справжнім шедевром у серії про тварин став «Гороховий звір». На картині зображено великого помаранчево-рожевого й трохи здивованого звіра. У нього великі вуха й грива, тулуб прикрашають червоні яблука... Рожеві лапи, що закінчуються чи то кігтями, чи то клешнями, обережно торкаються землі, на хвості — кулеподібний пензлик. Жовтогаряче тло створює враження, ніби картину наповнює сонячне світло. Та й самий звір зітканий із сонячного проміння й рожево-червоних хмарин. Зелені стручки гороху, у якому він живе, утворюють із синіми квітами ритмічний рослинний орнамент (За М. Шинкарук).

Післятекстові завдання

► Назвати сполучники. Дослідити, яку роль вони відіграють у тексті: а) поєднують однорідні члени; б) поєднують частини складного речення.

► Назвати, які службові слова, крім сполучників, ужито в тексті.

Хвилинка ерудита

Розглянути схему. Визначити, які ознаки властиві сполучнику. Сформулювати визначення сполучника як службової частини мови. З’ясувати, що спільного й відмінного у сполучника і прийменника.

Привіт, проблемо! (робота у групах)

1- ша група досліджує і презентує поділ сполучників за будовою;

2- га група досліджує і презентує поділ сполучників за походженням;

3- тя група досліджує і презентує поділ сполучників за вживанням.

VI. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснювальний диктант

► Записати речення, визначити сполучники. З’ясувати, які смислові зв’язки виражають сполучники (поєднують однорідні члени речення чи частини складного речення); визначити види сполучників за будовою, походженням. 1. Верби сплакували листям, і золоті сльози гнало за водою (Г. Тютюнник). 2. Дерево стояло ще голе, однак на віттях його вже починалось пташине життя (Ю. Бездик). 3. То пронесеться над болотом чайка, то промайне бистрий чибіс і грудкою впаде в ситу землю (А. Шиян). 4. Ранок такий-то тихий та ясний видався: ні вітерець не війне, ні хмарка не збіжиться (Марко Вовчок). 5. Або глибина відзначається, або зелене жабуриння укрило чисте дно (Панас Мирний).

Творче реконструювання

► Наведені пари речень поєднати в одне за допомогою сполучників, запропонованих у довідці. Записати, визначити вид речень за будовою. Виділити головні члени речення.

1. Скинеться зрідка у воді рибина. Нічний птах залопоче у темряві крилами. 2. Люди перестають мислити. Перестають читати. 3. На річці бухикнуло весло. Злякано пискнув кулик. 4. Привчив мене батько трудитись до поту. Мати — любити пісні.

Довідка: або, коли, та, а. лінгвістична гра «зайве слово»

► Знайти в кожному рядку зайве слово. Пояснити свій вибір.

1. Та, чи, бо, на.

2. У, що, та, проте.

3. Про, або, але, щоб.

4. Однак, біля, але, і.

Хвилинка-цікавинка

► Відгадати загадки. Указати види сполучників за будовою, походженням, роллю в реченні.

1. Через воду стежечка, а води не перейдеш. 2. Гуляє по полю, та не кінь, гуляє волі, та не птиця. 3. Я вода і на воді плаваю. Їхав чумак та й став, бо волів потеряв. 4. Розсипався горох на чотириста дорог, ніхто його не позбирає — ні цар, ні цариця, ні красна дівиця. 5. Вертиться, крутиться, ніколи не стане, на нім живуть люди, і гори, і ями.

VІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Анкета юного мовознавця

♦ Яка частина мови називається сполучником?

♦ Що спільного й відмінного у сполучника і прийменника?

♦ На які види поділяються сполучники? Навести приклади.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити