Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 73. УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ й ПІДРЯДНОСТІ

Мета:

✵ навчальна: сформувати в учнів поняття про сполучники сурядності та підрядності, їх роль у простому і складному реченнях; учити знаходити сполучники в реченні, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати сполучники синонімічними, правильно вживати сполучники і-й, дотримуючись норм милозвучності;

✵ розвивальна: розвивати в учнів навички аналізу мовного матеріалу, пам'ять, увагу, сприяти розвитку творчої уяви;

✵ виховна: виховувати позитивне ставлення до моральних чеснот.

Соціокультурна лінія: моральні принципи й чесноти людини.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв'язки: сполучники — синоніми й антоніми; уживання сполучників у прислів'ях, приказках, фразеологізмах, крилатих висловах.

Міжпредметні зв'язки: література.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Прочитати речення у двох колонках. Підкреслити граматичні основи. Визначити сполучники та їх розряд за значенням у кожній колонці. Зробити висновок, з якою метою в реченнях уживаються сполучники сурядності. А з якою — сполучники підрядності?

1. Весна квіти має, а хлiба в осені позичає.

2. А соловейко на калині то затихав, то щебетав.

3. Сонце гріє та сяє — вся природа воскресає.

4. Ластівка день починає, а соловей його кінчає.

1. У квітні трава не росте, якщо в березні вода не тече.

2. Соловейко не співає, якщо їжі він не має.

3. Птахів люби і борони, бо дуже корисні вони.

4. Бджола летить, де мед пахтить.

Хвилинка ерудита

► Опрацювати теоретичний матеріал за таблицею. Зробити висновок про види сурядних і підрядних сполучників.

Сполучники сурядності

Сполучники підрядності

єднальні: і (й), та (у значенні і), також, і... і, ні... ні, як... так і, не тільки... а й

часові: коли, як, поки, доки, відколи, відтоді як, з того часу як, до того як, перед тим як, після того як, перш ніж, поки

протиставні: а, але, та (у значенні а), зате, проте, однак, все ж

наслідкові: що, так що

розділові: або, чи, або... або, чи... чи, то... то, не то... не то, чи то... чи то

умовні: якщо, якби, коли б, раз, щоб, аби


допустові: хоч (хоча), дарма що, незважаючи на те що


порівняльні: мов, немов, наче, неначе, ніби, нібито, як, немовби, начебто


причинові: бо, тому що, оскільки, через те що, завдяки тому що, у зв’язку з тим що


мети: щоб, для того щоб, задля того щоб, аби

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Розподільний диктант

Сполучники сурядності та підрядності записати у дві колонки. З’ясувати усно вид кожного сполучника.

Але, проте, бо, однак, якщо, мов, і, щоб, або — або, хоч, аби, ні — ні, ледве, оскільки, та, зате, немовби, незважаючи на те що.

Клуб розумників і розумниць

► Списати, замінюючи кожний сполучник синонімічним. Назвати сполучники сурядності й підрядності. Визначити смислові зв’язки між словами або частинами складного речення.

1. Слово не стріла, а глибоко ранить. 2. Птахів люби й борони, бо дуже корисні вони. 3. Ворона маленька, та рот великий. 4. Не брудни криниці, бо схочеш водиці. 5. Коли господарі коло ниви ходять, вона родить. 6. Хоч важка дорога, але наша перемога.

Вибірковий самодиктант

► Прочитати текст, дібрати до нього заголовок. Списати, вибрати з дужок потрібні сполучники і прийменники. Уставити пропущені букви.

Кол..скова... Це слово (у, в) кожного з нас викликає найрізноманітніші асоціації, хвилю т..пла (і, й) ніжності. Дитину заколисують сон (і, й) дрімота. Колискові були цікавими (і, й) повчальними (і, й) для дітей старшеньких. Є серед колисанок глибоко ліричні твори. (У, В) них (і й) закликання здорового сну, (і, й) об..реги від хвороб, недобрих (у, в)чинків. Дитина (у, в) звуках материнської пісні чула її любов (і, й) турботу. Колискових пісень безліч, але мало їх знають сьогодні. Тому важливо зберегти цю красу, щоб дарувати її кожній дитині, як запоруку щасливої долі (З журналу).

Хвилинка — цікавинка

► Відгадати назви творів, їхнього автора. За можливості продовжити (усно) рядки віршів. Виписати сполучники, виконати завдання за варіантами:

I варіант — з’ясувати роль сполучників у реченнях;

II варіант — визначити розряд і групу сполучників;

III варіант — указати вид сполучників за будовою.

1. Ти знаєш, що ти — людина.

2. Можна вибирати друзів і дружину.

3. Хто сказав, що все уже відкрито?

4. Зачарований світом, натхненно й мудро творив ходу.

5. Там, де гори і долини, де гуляє вітровій,—

Там цвіте краса-країна з дивним ім’ям Сльозолий.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

► Оцінити самостійно свою роботу на уроці та знання про сполучник.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Виписати з підручника української літератури п’ять речень з творів сучасних поетів, що містять сполучники.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити