Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 74. СПОЛУЧНИКИ й СПОЛУЧНІ СЛОВА. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

Мета:

✵ навчальна: пояснити особливості написання сполучників разом і окремо, формувати вміння знаходити різні за будовою сполучники в реченні, визначати їх групу за значенням, доцільно замінювати різні за будовою сполучники синонімічними;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння розмежовувати складні сполучники й однозвучні з ними слова; удосконалювати орфографічні вміння написання сполучників разом і окремо;

✵ виховна: виховувати патріотичні почуття семикласників.

Соціокультурна лінія: мій життєвий вибір.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: уживання в мовленні сполучників-синонімів та однозвучних самостійних слів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Розподільний диктант

► Розподілити сполучники за будовою і записати в таблицю. Пояснити правопис складних і складених сполучників.

Прості

Складні

Складені
Щоб, мов, але, якби, начебто, бо, через те що, після того як, що, аби, зате, незважаючи на те що, хоча, проте, для того щоб, як, у зв’язку з тим що, ніби, якщо, наче, як тільки, нібито, коли, коли б, та, так що.

Привіт, проблемо!

► Визначити сполучники сурядності та підрядності в поданих реченнях. Опрацювати теоретичний матеріал, поданий у таблиці та зробити висновок, у яких реченнях слова проте, якби є сполучниками, а в яких — сполучними словами.

Сполучники

Сполучні слова

Сполучники належать до службових частин мови

Сполучні слова належать до самостійних частин мови: займенники (хто, що, який, чий, котрий, скільки); прислівники (де, коли, куди, звідки як,доки, відколи, чому, навіщо)

На сполучники не падає логічний наголос: Микола попередив, що приїде у вівторок

Сполучні слова часто логічно виділяються: Микола пригадував, що треба зробити у вправі

Сполучники не бувають членами речення: Я знаю, що бійця нащадки згадають

Сполучні слова виконують роль членів речення: Що посієш, те й пожнеш

Сполучники можна замінити синонімічним сполучником: Одсіяють роки, мов (як, наче) хмарки над нами (В. Сосюра)

Сполучні слова можна замінити синонімічним словом: Ми попрямували до лісу, що (який) виднівся за горою

1. Ми вірші пишемо про те, як стати біля дум на варті. Ми вірші пишемо, проте ми не завжди тих віршів варті (В. Коротич). 2. Якби я була зіркою в небі, я б не знала ні туги, ні жалю. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти (Леся Українка).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Творча лабораторія

► Придумати і записати закінчення речення. Пояснити правопис сполучників й однозвучних із ними слів.

✵ Щоб лиха не знати, ...

✵ Що б не робив,..

✵ Як би мені хотілося, щоб...

✵ Якби ми вчились так, як треба, то...

✵ Усі діти зібралися у театр, про те...

✵ Я завжди слухаю розповіді діда про те,..

Дослідження-відтворення

► Відновити прислів’я і приказки, дібравши їхнє продовження із другого стовпчика. Розкриваючи дужки і ставлячи розділові знаки, записати народні вислови спочатку зі сполучниками, а потім — з однозвучними словами.

Хоч пироги пісні.

що (б) з криниці води напитися.

Не (за)те кобилу б’ють, що ряба.

то й світ не милий

Як (що) немає сили.

а (за)те, що везти не

Треба йти до господи.

що (б) не було шкоди

Треба нахилитися.

за (те) слова масні

Мовна гра «Спіймай помилку»

► Прочитати наведені твердження. Виписати тільки ті, які стосуються сполучника як частини мови. Яких частин мови стосуються інші твердження? Чи можна це визначити без додаткових уточнень?

1. Незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2. Службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення.

3. Виражає ознаку дії, іншої ознаки, ознаку предмета.

4. Змінюється за числами та родами.

5. Є незмінним словом.

6. Не буває членом речення.

7. Виступає другорядним членом речення.

8. Поділяється на три розряди: якісні, відносні, присвійні.

9. За роллю в мові буває сурядним і підрядним.

10. За будовою буває простим, складним і складеним.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Написати твір-мініатюру «Мій життєвий вибір», використавши прислів’я і приказки, до складу яких входять сполучники.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити