Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 78. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості частки як частини мови, формувати вміння розпізнавати частки в реченні; з'ясувати роль і місце частки в мові;

✵ розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння аналізувати і систематизувати матеріал;

✵ виховна: виховувати моральні чесноти учнів.

Соціокультурна лінія: моральні принципи і чесноти.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Внутрішньопредметні зв'язки: роль часток в оформленні різних видів речень; вираження за допомогою часток емоційного, модально-вольового, логіко-смислового ставлення автора до висловленого.

Міжпредметні зв'язки: використання часток як виражального засобу в художніх та наукових текстах.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичний аналіз

► Порівняти два речення. У якому з них виражений додатковий значеннєвий відтінок? За допомогою якого слова він виражений?

Сьогодні до нас приїдуть друзі

Невже до нас сьогодні приїдуть друзі?

► Проаналізувати, які дієслівні форми використані в реченнях. З якою метою використані частки?

Приїхали б сьогодні наші друзі!

Нехай зустрінуть хлопці наших друзів біля школи

утворює умовний спосіб

утворює наказовий спосібV. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-конструювання

► Скласти речення з кожною часткою, наведеною в дужках. У яких з речень частки надають певного відтінку підмету, а в яких — присудку?

1. Мій товариш задумався (навіть, тільки, ось, хіба). 2. Однокласник заперечив (невже, саме, не, авжеж). 3. Навчальні досягнення учнів покращилися (-таки, чи, справді, нехай).

Мовний практикум

► За допомогою часток утворити форми умовного та наказового способів дієслів. Скласти з ними речення. Обґрунтувати, частки якого розряду за значенням необхідно використати.

Дякувати, думати, прикрасити, зустріти.

► Скласти по два речення зі словами так, може, точно, просто, усе так, щоб в одному з речень ці слова виступали повнозначними, а в другому — часткою.

Відновлення тексту (робота за варіантами)

Варіант 1

► Прочитати, придумати заголовок. Про які моральні чесноти йдеться в тексті? Записати висловлення В. Скуратівського, уставляючи необхідні за змістом частки з довідки. Пояснити значення використаних часток.

...так зроду — віку й існував тісний взаємозв’язок: батьки намагалися передати в спадок своїм дітям ... тільки варті уваги навички до праці, а й залишити добру пам’ять про самих себе. Діти ... мали за обов’язок дотримуватися й далі розвивати родовідні звичаї.

... ... могло трапитися, що вироблені протягом сторіч звичаї, на яких виховувалося . одне покоління, могли так швидко підмінитися масовою бездуховністю. Мусимо.... зізнатися, що багато завинили й ми самі. Десь ... недовчили своїх дітей, у чомусь проґавили, не стали на захист своїх духовних цінностей. При нас ... цуралися діти пісні й рідної мови. Але ж загальновідомо, хто злегковажив ... найбільшою святістю — одцурався своєї мови, своїх традицій, той врешті — решт знехтує й синівським обов’язком перед батьками.

Довідка: ось, не, ж, як же, не, таки, же, справді, бодай.

Варіант 2

► Прочитати, придумати заголовок. Про які моральні чесноти йдеться в тексті? Записати висловлення Г. Сковороди, уставляючи необхідні за змістом частки з довідки. Пояснити значення використаних часток.

Люди у своїм житті працюють, метушаться, щось від когось утаюють, а нащо — багато хто й сам ... тямить. Коли так помислити, то з усіх людських діл, скільки тисяч їх... різних не є, буде один кінець — радість серця. ...не для того ми вибираємо за нашим смаком товаришів, споруджуємо гарні будинки, насаджуємо сади? О, яка дорога ти, радосте сердечна!

— Та всі ваші витівки безсилі потішити дух і вигнати нудьгу, що заволоділа вами.

— А що ... зможе?

— ... знання того, що складає щастя і як його віднайти. Наше найбільше бажання — бути щасливим. ... не цього прагне кожна жива істота? Скажи, лишень, де і в чому те щастя, яке шукаєш!

— Все народжується на добрий кінець. А добрий кінець — є щастя.

Довідка: не, там, чи ж, лише, хіба, навіть, оце.

Розподільний диктант

► Розподілити сполучення слів у два стовпчики: а) ті, що мають у своєму складі частки; б) ті, у яких частки немає.

Як чудово; тобі й мені казали; нема й хвилини; поводитися просто; просто нічого робити; куди вони пішли? куди краща за всіх; словом і ділом; зателефонували і мені.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Намистинки знань

зрозумів (зрозуміла)

навчився (навчилася)

Сьогодні на уроці я замислився (замислилася) .. усвідомив (усвідомила)... порадів (пораділа)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти завдання для однокласників «Четверте зайве» (за темою «Частка як службова частина мови»).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити