Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 81. ПРАВОПИС ЧАСТОК (ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ І ПРИСЛІВНИКАМИ). НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів з правилами написання часток; формувати вміння визначати у словах відповідну орфограму і пояснювати за допомогою правил;

✵ розвивальна: розвивати пам'ять, культуру усного і писемного мовлення;

✵ виховна: виховувати повагу до традицій родини, класу, школи.

Соціокультурна лінія: родина, класний колектив, народ.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, культура мовлення.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Мовне дослідження

► Опрацювати матеріал таблиці, підготувати усне повідомлення про правопис часток.

Написання часток

Частки можуть писатися

окремо

разом

через дефіс

✵ формотворчі: б, би, хай, нехай;

частки аби-,де-, що-, -сь,

✵ частки -бо, -но, -то, -от, -таки, якщо вони стоять безпосередньо після слова, до якого належать;

ні-, ані-.

✵ модальні (крім -бо, -но, -то, -от, -таки);

Наприклад:

дехто

✵ -бо, -но, -то, -таки, якщо не стоять безпосередньо після слова, до якого на

лежать;

абиякий

✵ частки будь-, -небудь, казна-, хтозна, які стали префіксами або суфіксами.

щонайкраще

ніколи

хтось

✵ заперечні не, ні;


Наприклад:

іди-но, скажи-бо, як-от сказав-таки, хто-небудь будь-коли, казна-який

✵ частки, що складаються з двох слів.Наприклад: прочитав би сказала б, скажи ж бо хай (нехай) квітне, таки домовились


V. ЗАКРІПЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Творча лабораторія

► Прочитати текст. Визначити його тему, основну думку. Указати стильову

приналежність. Усно доповнити текст інформацією про Петра Яцика.

Петро Яцик радить чесні способи заробити гроші. Будь-якого шулерства не визнає. Якщо чесно заробив, то спокійно спатимеш. Ніхто на тебе не показувати пальцем: який пройдисвіт...

Не випадково повсякчас меценат наголошує-таки на етиці. Нам, вихованим колись на розумінні бізнесу як безжальної експлуатації робітників, треба ще хтозна-скільки дізнатися.

Саме в нього є один рецепт: якщо ви трудитеся чесно, розумно й наполегливо, час якраз стає вашим спільником, він починає працювати на вас. Треба лише бути справді терплячим і не намагатися підганяти події. Усе ж має свою логіку і свій розвиток (За М. Слабошпицьким).

► Виписати частки й пояснити їх правопис.

► Указати, з якими частинами мови вживаються частки.

► Визначити роль часток у тексті.

► Які ще службові частини мови є в тексті? Яка їх роль у ньому?

► Пояснити правопис виділених слів.

Словниковий диктант-взаємоперевірка

Аби/хто, де/який, чи/мало, що/найкраще, як/раз, ані/трохи, будь/що, все/таки, де/з/чим, що/до, що/ж/до, будь/з/ким, хто/зна/в/якому, казна/ як, де/небудь, як/от, аби/то, все/ж, будь/де, де/б/то/не/було, звідки/небудь, що/то/за, чий/небудь, хіба/що, от/таки, або/що, не/мов/би/то, ні/би, ато/ж, а/як/же, а/вже/ж, тако/ж.

Лабіринт знань

► Поєднати частки з наведеними словами. Скласти з ними речення. Зробити синтаксичний розбір одного зі складених речень.

Усе, запам’ятай, навчаймося, як, трудімося, нарікав, іди, заспівайте, скажи.

Частки: не, ж, же, би, но, бо, от, таки.

Лінгвістичний турнір (робота у групах)

► Списати речення, розкривши дужки. Пояснити правопис часток. Визначити їх розряд за значенням і роль у реченні.

1- ша група

1. Не так (то) робиться все хутко, як швидко оком і змигнеш (І. Котляревський). 2. Як сіячі радіють — тільки (но) на землі з’явиться день весняним з пахощами ріллі (І. Цюпа). 3. Тішся, дитино, поки те маленька, ти (ж) (бо) живеш навесні (Леся Українка). 4. Добре (таки), що ми поїхали сюди зорювати (О. Гончар). 5. Пташки (бо) вміють так ховати свої гнізда, що не зразу їх і помітиш (І. Копиленко).

2- га група

1. То (ж) (то) й воно, душа в тебе молода та гаряча і довірлива до всього (О. Гончар). 2. Ми (ж) (бо) не знали, що тута гості, ми б не зринали із високості (Леся Українка). 3. А все (таки) катюзі, як кажуть, буде по заслузі (Л. Глібов). 4. Якось (то) одважилось Щеня вхопить шматок м’ясця, щоб не кортіло (Л. Глібов). 5. І так (таки) ти сам себе вини, що, братику, посіяв, те й пожни (Л. Глібов).

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти речення з 4-5 частками (на вибір). Зробити морфологічний розбір використаних часток.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити