Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 44-45. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10-11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета:

♦ навчальна: удосконалювати мисленнєво-мовленнєві вміння учнів розрізняти стилі і типи мовлення, правильно визначати тему й основну думку висловлювання, дотримувати логіки викладу думок;

♦ розвивальна: перевірити рівень сформованості аудіативних умінь сприймати нову інформацію й рівень мовленнєво-комунікативних умінь відтворювати прослухане, використовуючи авторські виражальні засоби;

♦ виховна: виховувати бережливе ставлення до природи.

Тип уроку: урок мовленнєвого розвитку.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцбесіда

♦ Які стилі мовлення ви знаєте?

♦ Яка сфера функціонування художнього стилю?

♦ Назвіть загальні особливості художнього стилю.

♦ Які лексичні засоби притаманні художньому стилю?

♦ Наведіть приклади текстів художнього стилю.

♦ Які ви знаєте типи мовлення?

♦ Що таке роздум?

♦ Чим відрізняється художній роздум від опису чи розповіді?

♦ Яка особливість тексту-роздуму?

Коментар учителя

Роздум є розгорнутий і стягнений.

Розгорнутий роздум містить три частини: у першій висловлено основну думку, яку потрібно довести — тези. У другій наведено доказ (або кілька доказів) на підтвердження тези. У третій міститься висновок.

Стягнений роздум містить дві частини: тези та доказу.

Теза та доказ зазвичай поєднуються словами тому що, через те, що. Висновок може поєднуватися словами отже, таким чином.

V. РОБОТА З ТЕКСТОМ ПЕРЕКАЗУ

► Прослухати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Довести, що цей текст художнього стилю.

СОПІЛКА

Народні музичні інструменти — це яскрава сторінка історії музичної культури українського народу. Первісне музикування мало синкретичнийхарактер (пісня, танець і поезія були нерозривно пов’язані), супроводжувало обряди й церемонії, ритуали, трудовий процес тощо. Музика і музичні виконували функції оберегів і використовувались під час заклинань і молитов, набуваючи магічно-охоронного значення. У музиці люди вбачали захист від нечистої сили, поганого сну, зурочення.

Сопілка — один із найпоширеніших у музичному побуті України інструментів. Із глибини тисячоліть дійшов до нас цей інструмент із багатьма назвами сопілка, денцівка, флояра, зубівка, теленка... У чому ж особливість цього інструмента? Чому українці так її люблять і вважають одним із найпоширеніших інструментів? До наших днів дійшла легенда про виникнення сопілки.

Повертався козак з війни, заболіли йому ноги, і сів він під ліщиновий кущ спочити. А ліщина аж до самих очей йому хилиться, зморене личенько провіває. Так вподобала ліщина подорожнього, що, як той піти вже собі хотів, заговорила до нього людським голосом: «Візьми мене із собою: душу розважу і дорогу покажу!..»

Стяв козак шабелькою гілочку, а вона — давай до нього співати.

Покладе козак гілочку за пазуху — потепліє на серці, візьме у руки — заговорить гілочка й заспіває... Мало стало козакові ліщинової сопілки, схотілося й іншої деревини пізнати... Тому зробив він сопілочку із верби, калини, бузини... Кожна мала свій відмінний звук і своє призначення.

Сопілкою калиновою чи яворовою сповіщали про народження дитяти. Сходилися сусіди і грою закликали новонародженому щасливу долю. Дівчачу долю — сопілкою з калини, а хлоп’ячу, звісно, яворовою...

А кожен, хто чув голос бузинової сопілки, полишав усяку роботу і поспішав попрощатися з покійником. Грою на бузиновій сопілці не тільки живих на прощання з померлим скликали, а ще злих духів від душі відлякували.

Гуртову роботу в селі розпочинали і завершували грою на сопілці, тому що вона прикликала радість і щастя, відлякувала біду й смуток. Було це копання криниці чи ставка, закладання підвалин нової оселі чи ще якась важлива робота, але завдяки сопілці праця мала бути успішною.

Отже, сопілка — один з найулюбленіших інструментів українців (За Г. Маковій; 210 сл.).

Робота за змістом тексту

1. Визначити основну думку тексту.

2. На скільки частин можна його поділити?

3. Поміркуйте, як відбиває назва тексту його зміст.

Аналіз структури тексту

1. Якого стилю цей текст? Довести.

2. До якого типу мовлення можна віднести прослуханий текст? Доведіть.

3. Поділіть текст на частини.

Повторне читання вчителем тексту

Самостійне складання плану

Робота з чернетками

Переписування переказу в зошити

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти усний твір-роздум про роль музики у вашому житті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити