Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 85. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ТЕСТИ

Мета:

✵ навчальна: перевірити рівень знань учнів з вивченої теми;

✵ розвивальна: розвивати навички роботи з тестовими завданнями закритої і відкритої форми;

✵ виховна: виховувати самостійність і бажання самовдосконалення.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомити з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Провести інструктаж щодо виконання тестових завдань.

IV. ВИКОАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗАКРИТОЇ Й ВІДКРИТОЇ ФОРМИ ЗА ВАРІАНТАМИ

Варіант І

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть правильне визначення прийменника.

А Прийменник — незмінна службова частина мови, що надає реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм.

Б Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.

Г Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.

А Без, од, над, посеред. Б Без, кінець, із-за, на.

В Поміж, обабіч, щодо. Г Попід, близько, до, по.

3. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку...

А (з)над, (по)над, (по)між, (по)серед;

Б (на)прикінці, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля;

В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;

Г (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за.

4. Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.

А або, чи, то, хоч, чи...чи;

Б і, й, та (в значенні і), ні-ні, як-так;

В проте, не тільки, а, але;

Г ні-ні, не то...не то, або...або, і.

5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

А бо, тому що, оскільки, якби, дарма;

Б бо, та, проте, начебто, ніби;

В але, мов, як, щойно, якщо;

Г хай, ні...ні, ледве, й, однак.

6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів:

А Довкола будиночків цвів бузок, і на білі стіни падала тінь від листя (П. Панч).

Б Сонця ще не було видно, хоч далекі шпилі вже рожевіли (М. Коцюбинський).

В Ліс шумів над ним тужливо, і плакав, і ревів (І. Франко).

Г Розчинилися двері, і через поріг переступила з повним відром Галя (А. Шиян).

7. Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/легко, не/абияк, не/наче, не/щастя.

Б Не/ по-людськи, не/впинно, не/абищо, не/голосно, а тихо.

В Не/хтувати, не/щастить, не/чути, не/ставити.

Г Не/вишиті рушники, не/розмальована мною листівка, не/допоміг.

8. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишемо через дефіс.

А Ай/ай/ай! Ку/ку! Їй/Богу! Б Ха/ха/ха! Го/ді! Ов/ва!

В Їй/бо! А/гов! Ге/й!  Г Їй/право! Тьох! Ну/ну!

Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Виберіть правильні варіанти відповіді.

9. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

А Через технічні причини,відповідно до заявок, змагання зі стрільби.

Б Взяти до уваги, на мою адресу,після повернення.

В Лікар за освітою, підручник з мови, вистава по замовленню.

Г Прийшов з школи, у озері, відпустка по хворобі.

Д Українець за походженням, ракетка для тенісу, підготовлено на продаж.

10. Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.

А Шлях пролягав полями, через ліси і зарослі, бори і хащі (Марко Вовчок).

Б Одцвітали яблуні, і тьмяні пахощі насичували повітря (С. Скляренко).

В Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

Г В небі ластівка мріє далека, що на крилах весну принесла (В. Сосюра).

Д Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня (Л. Костенко).

Завдання 11-12 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, доберіть відповідник, позначений цифрою.

11. Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.

1 Прийменник

А Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється

2 Сполучник

(О. Підсуха)

3 Частка

Б Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно

4 Вигук

в добру землю сіє (М. Рильський)


В Ох, яка буря знялася на морі (О. Іваненко)


Г Стрункі сосни велично впираються вершина


ми в небо (Ю. Збанацький)


Д Впали сніги, вдарила люта зима (О. Гончар)

12. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

1 Ключ від дверей

А Міжпредметні відношення

2 Відійшов від бібліотеки

Б Означальні відношення

3 Заспівав від радості

В Просторові відношення

4 Приїде у вівторок

Г Причинові відношення


Д Часові відношення

Варіант 2

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді.

1. Укажіть правильне визначення сполучника.

А Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Б Сполучник — службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.

В Сполучник — службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Г Сполучник — службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.

2. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.

А Для, над, через, без. Б Поряд, край, з-за, посеред.

В Від, поміж, на, круг.  Г Попід, близько, до, по.

3. Усі прийменники пишуться через дефіс у рядку:

А (з)під, (по)серед, (по)між, (по)під;

Б (з)поза, (з)посеред, (з)поміж, (з)за;

В (з)під, (за)для, (уві)сні, (у)слід;

Г (до)вкола, (в)наслідок, (на)зустріч, (по)біля.

4. Укажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні.

А Хоч, або, проте, а.  Б Ні...ні, не тільки...а й, також, й.

В Зате, проте, не тільки, а. Г Ні-ні, не то...не то, або...або, і.

5. Укажіть рядок, у якому всі сполучники підрядні.

А Доки, тому що, оскільки, якби, дарма.

Б Чи, та, проте, начебто, ніби.

В Проте, мов, як, щойно, якщо.

Г Хай, ні...ні, ледве, й, однак.

6. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.

А Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі (Ю. Збанацький).

Б Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич (А. Шиян).

В Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати (Олександр Олесь).

Г Цвіте липа так буйно й розкішна, що все місто плаває в задушливому мареві (Ю. Яновський).

7. Укажіть рядок, у якому всі слова з не пишемо разом.

А Не/весело, не/абищо, не/наче, не/виконана справа.

Б Не/щодавно, не/впинно, не/мало, а багато, не/голосно.

13. Записати слова, знімаючи риску

З/за, на/вколо, по/перек, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, одночасно/з, дарма/що, тому/що, хто/небудь, аби/що,як/от,не/наче, ані/трохи, от/же, стій/бо, де/хто, не/мов/би/то/.

14. Перекласти українською мовою.

Подниматься по лестнице, плыть по течению, по случаю, по вечерам, учебник по химии, большой по объему, старший по возрасту, послать по почте, сообщить по телефону, по приказу, в девять часов те времена, писать на украинском языке.

В Не/хтувати, не/будуючи, не/чути, не/свій.

Г Не/засвітивши, не/побілений вчасно паркан, не/допоміг.

8. Укажіть рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:

А Ой/Ой/Ой! Ку/ку! Їй/Богу! Б Ха/ха/ха! Го/ді!Гулі/гулі!

В Кар/кар/кар! А/гов! Ге/й! Г Їй/право! Ов/ва! Ну/ну!

Завдання 9-10 мають по п’ять варіантів відповідей, серед яких два правильні. Потрібно вибрати правильні варіанти відповіді.

9. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.

А Іти по воду, по руках і ногах, через технічні причини, відповідно до заявок.

Б Читати по складах, іспит по математиці, взяти до уваги, на мою адресу.

В Назвав на ім’я, бачу по очах, через хворобу, лікар за освітою.

Г За будь-якої погоди, в озері, розмовляти українською мовою.

Д Думати про навчання, турбуватися про оцінку, підготовлено на продаж.

10. Укажіть складні речення, у яких засобом зв’язку між частинами служать сполучники.

А Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг (М. Коцюбинський).

Б Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина (Т. Шевченко).

В Я бачив яблуньку, що зацвіла восени.

Г Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей (О. Копиленко).

Д Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав (Т. Шевченко).

Завдання 11-12 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

12. Установіть відповідність між виділеними словами і частинами мови.

1 Прийменник

А А ніч, мов мати, над тобою долоню на чоло кладе (Б.-І. Антонич)

2 Сполучник

3 Частка

Б За селом знов шелестіли хліба й пахло полином (А. Головко)

4 Вигук


В Нехай увійдуть у хату чистота і спокій (М. Коцюбинський)Г Весно, ох, довго ж на тебе чекати (І. Франко)


Д Відчиняє двері осені вересень (В. Ткаченко)

12. Установити відповідність між словосполученнями і смисловими відношеннями, на які вказують прийменники.

1 Зробив з паперу

А Міжпредметні відношення

2 Запізнився через транспорт

Б Означальні відношення

В Просторові відношення

3 Злетіти в небо

Г Причинові відношення

4 Залишити до завтра

Д Часові відношення

13. Записати слова, знімаючи риску.

Дарма/що, по/перек, ані/трохи, де/що, не/мов/би/то/,з/за, одночасно/з, тому/що, що/небудь, на/вколо, на/випадок, з/понад, по/між, під/час, під/кінець, аби/що, як/от, не/наче, от/же, будь/коли.

13. Перекласти українською мовою.

Подойти к столу; варенье к чаю; по собственному желанию; по ошибке; товарищ по школе; на протяжении дня; одежда к празднику; ездить по селам.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Створити рекламу на тему «Службові частини мови» у формі мультимедійної

Презентації або рекламного буклету.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити