Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 46. ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про способи творення дієприслівників за допомогою суфіксів; формувати загальнопізнавальні вміння розпізнавати орфограму «Не з дієприслівниками»,

✵ розвивальна: виробляти навички правопису дієприслівників з часткою не;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до рідної природи.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Дослідження-характеристика

► Відновити текст, замінюючи виділені слова дієприслівниками. Визначити, якого типу і стилю мовлення цей текст. На місці крапок уставити потрібні літери.

Їдальня на дереві

Діти сп..нилися і затихли, здал..ку спостерігали, як першим прил..тів у свою їдальню горобець-молодець. Він сів на дошку і сторо..ко оз..рається на всі боки, почав шви..ко дз..обати насіння. Ось уже й другий сів на гілку, теж оз..раєт..ся, ніби ч..кає своєї черги. А тут невідомо звідки взялася синиця. Вона пер..стрибнула з гілки на гілку, потім з розгону підл..тіла до їдальні, вхопила якесь насін..я і знову на гілку.

Лінгвістичний експеримент

► Записати речення. Зняти скісні риски, підкреслити дієприслівники, визначити їх синтаксичну роль.

1. Не/спитавши броду, не/лізь у воду. 2. Не/нахилившись, з криниці води не/нап’єшся. 3. Не/навчивши в пелюшках, не/навчиш і в подушках. 4. М’ясом хвалиться, юшки не/уївши. 5. Не/скуби, не/повивши.

► Пояснити написання частки не з дієсловами та дієприслівниками.

ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

V. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-характеристика

самостійна колективна робота за підручником

► Прочитати теоретичний матеріал, зробити висновки про вживання частки не з дієприслівниками.

Робота з опорною таблицею

► Скласти усне повідомлення, послуговуючись таблицею (спроектована на дошці).

НЕ з дієприслівниками пишемо окремо:

Не укриваючись, не зробивши, не дослухавши до кінця

НЕ з дієприслівниками пишемо разом, коли прислівник без НЕ не вживається:

Невгаваючи, нездужаючи, нехтуючи

НЕ з дієприслівниками пишемо разом, коли частка НЕ входить до префікса недо:

Недописавши, недооцінюючи

Дослідження-відновлення (робота у групах)

► Розкриваючи дужки, записати правильно дієприслівники. Повернутися до таблиці і перевірити правильність написання не з дієприслівниками.

1. (Не)сподіваючись, (не)забаром, (не) взявши, (не)шукаючи, (не)найшовши, (не)посадивши.

2. (Не)обернувшись, (не)зупинившись, (не)розуміючи, (не)зважаючи, (не)зваживши, (не)роблячи.

3. (Не)хвилюючись, (не)запам’ятавши, (не)п’ючи, (не)розповідаючи, (не)довіряючи, (не)заплативши.

4. (Не)добачаючи, (не)довіряючи, (не)доївши, (не)додавши, (не)долітаючи.

2. Складіть кілька речень з цими дієприслівниками і запишіть їх у зошит.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

займи позицію (вибірково-розподільне списування)

► Розподіліть прислів’я та приказки на дві групи: І — з дієприслівниками; ІІ — без дієприслівників. Скажіть, про що йдеться у прислів’ях та приказках? Поясніть написання НЕ з дієприслівниками.

Не працюючи, ситий не будеш. Не розмовившись з головою, до чогось іншого не важся. Ласка не коляска: сівши, не поїдеш. Далеко сховавши, ближче знайдеш. Ходячи наїсися, а стоячи виспишся. Не думавши, не гадавши, у біду потрапив.

► Виконати морфологічний розбір 2-3 дієприслівників за схемою.

Морфологічний розбір дієприслівників

1. Запишіть слово. Визначте частину мови слова, її форму.

2. Визначте морфологічні ознаки: вид.

3. Визначте синтаксичну роль слова.

4. З’ясуйте правопис слова (як його пишуть).

Диктант-пояснення

► Переписати прислів’я, наведені в дужках дієслова замінюючи утвореними від них дієприслівниками. Пояснити написання дієприслівників з не.

1. (Не піднятися) на гору, обширу не побачиш. 2. Нічого (не роблять), навчаються дурощам. 3. Не берися об’їжджати коня, (не знають) його норову. 4. (Не пізнати) отрути бджоли, не скуштуєш меду. 5. Краще зрозуміти (не побачити), ніж побачити і не збагнути.

► Визначити вид кожного з утворених дієприслівників.

► Пояснити, як ви розумієте зміст останнього речення.

розподільний диктант

► Записати наведені слова у два стовпчики, вилучаючи риску, пояснити їх правопис. З’ясувати, яким правилом ви керувалися, розподіляючи слова. Не/сподіваючись, не/доспівавши, не/забираючи, не/взявши, не/волячи, не/шукаючи, не/найшовши, не/посадивши, не/бажаючи, не/доробивши, не/ зрівнявшись, не/доспівавши, не/хвилюючись, не/хтуючи, не/доївши.

VІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

Х. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

ХІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити матеріал параграфа.

► Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити