Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 50. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Мета:

✵ навчальна: перевірити рівень засвоєння учнями знань та сформованих вмінь з теми «Дієприслівник»; удосконалювати навички застосування теоретичних знань на практиці;

✵ розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення;

✵ виховна: виховувати відповідальність, старанність та охайність.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ

І-ІІ рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Позначте правильне твердження.

А Дієприслівник — це незмінна форма дієслова, що має граматичні ознаки дієслова і прислівника.

Б Дієприслівник — це частина мови, яка означає додаткову дію чи стан і має ознаки дієслова та прислівника.

В Дієприслівник — це особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова та прислівника.

Г Дієприслівник — це особлива незмінювана форма дієслова.

2. Позначте рядок, у якому всі слова — дієприслівники.

А Вантажити, сказавши, працюючи, дарувавши.

Б Стерпівши, знісши, спостерігаючи, віривши.

В Сказаний, посивівши, заспівавши, роблять.

Г Відзначивши, зів’ялий, згублений, вивчивши.

3. Позначте рядок, у якому всі слова — дієприслівники одного виду.

А Повідомляючи, лежачи, читаючи, проходячи.

Б Сидячи, дякуючи, думаючи, написавши, косивши.

В Несучи, плануючи, носячи, зробивши.

Г Знаючи, знайшовши, нагодувавши, пам’ятаючи.

4. Дієприслівники доконаного виду утворюються за допомогою суфіксів:

А -ачи, -ячи;   В -анн (ий), -янн (ий);

Б -учи, -ючи;   Г -ній, -вши.

5. Позначте рядок, у якому всі слова — дієприслівники доконаного виду.

А Зумівши, роблячи, зробивши, носячи.

Б Закріпивши, піднявши, піднімаючи, сиплючи.

В Вигукнувши, з’ївши, приїхавши, заспівавши.

Г Сіючи, сівши, нісши, йдучи.

5. Позначте рядок, у якому всі слова — дієприслівники недоконаного виду.

А Перемагаючи, готуючись, переконуючи, зірваши.

Б Вирубавши, втішившись, загортаючи, стоячи.

В Стогнучи, посміхаючись, плануючи, застеляючи.

Г Обороняючи, сердячись, скорившись, зайшовши.

6. Позначте рядок, у якому дієприслівники з не пишуться окремо.

А Не/пускаючи, не/вирішивши, не/вгаваючи, не/знаючи.

Б Не/кажучи, не/здужавши, не/дотягнувши, не/працюючи.

В Не/взявши, не/хтуючи, не/знайшовши, не/застеливши.

Г Не/діючи, не/бажаючи, не/сумуючи, не/перемігши.

7. Одиничний дієприслівник не виділяємо комами в реченні (розділові знаки опущено).

А Остап стояв вагаючись (М. Коцюбинський).

Б У траві прилігши лось міг сховатися до половини (Є. Гуцало).

В А навкруги розвидняючись світліло (Є. Гуцало).

Г І до кохання я незчувшися доріс (М. Рильський).

8. Дієприслівниковий зворот — це:

А Дієприслівник разом із дієсловом-присудком, з яким він пов’язаний за змістом.

Б Дієприслівник разом із підметом і присудком (граматичною основою речення).

В Дієприслівник разом із залежними словами.

5. Разом із не пишемо такі дієприслівники:

А (Не)знаючи, (не)поважаючи, (не)сказавши.

Б (Не)вгаваючи, (не)зважаючи, (не)дооцінюючи.

В (Не)здійснивши, (не)завершивши, (не)витримавши.

6. Не виділяємо комами дієприслівник у реченні:

А Співаючи (,) хрипи, хрипи, шукай слова, щоб як шипи (П. Біба).

Б Співають (,) ідучи (,) дівчата (Т. Шевченко).

В Ніхто не співає (,) додому йдучи (Л. Талалай).

ІІІ рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх видами.

1 Доконаний вид

А Читаючи

2 Недоконаний вид

Б Прочитавши


В Співаючі

8. Установіть відповідність між дієприслівниками та їх морфологічним розбором.

1 Особлива форма дієслова — дієприсл., докон. в., у реченні є обставиною мин. часу

2 Особлива форма дієслова — дієприсл., недокон. в., у реченні є обставиною тепер. часу

А Десятки прожекторів з валу вдарили промінням, засліпили наступаючі війська

Б Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим

В Обминувши в долинці пізнє волосисте просо, я вихоплююсь на шлях і одразу наздоганяю драбинчастий віз горшковоза

IV рівень (правильна відповідь — 3 бали)

Зробіть синтаксичний розбір речення Небес блакитних розпустивши коси, прийшла до нас Багрянородна осінь (Є. Гуцало).

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити все відоме про прислівник.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити