Розробки уроків - Українська мова 7 клас ІІ семестр - 2015 рік

Урок № 41. ДІЄПРИСЛІВНИК ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ДІЄСЛОВА: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 42 ВИД І ЧАС ДІЄПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 43. ДІЄПРИСЛІВНИКИ ДОКОНАНОГО ІНЕДОКОНАНОГО ВИДУ

Урок № 44-45. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10-11. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 46. ПРАВОПИС НЕ З ДІЄПРИСЛІВНИКАМИ

Урок № 47. ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТ

Урок № 48. КОМИ ПРИ ДІЄПРИСЛІВНИКОВОМУ ЗВОРОТІ Й ОДИНИЧНОМУ ДІЄПРИСЛІВНИКОВІ

Урок № 49. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ СИТУАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

Урок № 50. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Урок № 51. ПРИСЛІВНИК: ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ

Урок № 52. РОЗРЯДИ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 53. СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ПРИСЛІВНИКІВ. ПРАВИЛА НАГОЛОШУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 54. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЖАНРИ МОВЛЕННЯ. ОПОВІДАННЯ, ЗАМІТКА, РОЗПИСКА, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ БУДОВИ

Урок № 55. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПОВІДАННЯ ЗА НАВЕДЕНИМ СЮЖЕТОМ

Урок № 56. СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 57. БУКВИ -Н- І -НН- У ПРИСЛІВНИКАХ

Урок № 58. БУКВИ И ТА І В КІНЦІ ПРИСЛІВНИКІВ

Урок № 59. НЕ, НІ З ПРИСЛІВНИКАМИ

Урок № 60. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПРОЦЕСУ ПРАЦІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 61. ПРАВОПИС ПРИСЛІВНИКІВ НА -О, -Е, УТВОРЕНИХ ВІД ПРИКМЕТНИКІВ І ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Урок № 62. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ РАЗОМ

Урок № 63. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Урок № 64. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ ОКРЕМО

Урок № 65. НАПИСАННЯ ПРИСЛІВНИКОВИХ СПОЛУЧЕНЬ

Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Урок № 67. ПРИЙМЕННИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ПРИЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ЗВ'ЯЗКУ У СЛОВОСПОЛУЧЕННІ Й РЕЧЕНІ

Урок № 68. ВИДИ ПРИЙМЕННИКІВ ЗА БУДОВОЮ. НЕПОХІДНІ ТА ПОХІДНІ ПРИЙМЕННИКИ

Урок № 69. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. РОЗПИСКА

Урок № 70. НАПИСАННЯ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ РАЗОМ, ОКРЕМО І ЧЕРЕЗ ДЕФІС

Урок № 71. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Урок № 72. СПОЛУЧНИК ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ. ВИДИ СПОЛУЧНИКІВ ЗА БУДОВОЮ, ПОХОДЖЕННЯМ, СПОСОБОМ ВИКОРИСТАННЯ В РЕЧЕННІ

Урок № 73. УЖИВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ У ПРОСТОМУ І СКЛАДНОМУ РЕЧЕННЯХ. СПОЛУЧНИКИ СУРЯДНОСТІ Й ПІДРЯДНОСТІ

Урок № 74. СПОЛУЧНИКИ й СПОЛУЧНІ СЛОВА. НАПИСАННЯ СПОЛУЧНИКІВ РАЗОМ ТА ОКРЕМО. РОЗРІЗНЕННЯ СПОЛУЧНИКІВ І ОДНОЗВУЧНИХ СЛІВ

Урок № 75. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА ВЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

УРОК № 76-77. УРОКИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 18-19. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПРОЦЕСУ ПРАЦІ ЗА СЛАСНИМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯМИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 78. ЧАСТКА ЯК СЛУЖБОВА ЧАСТИНА МОВИ

Урок № 79. РОЗРЯДИ ЧАСТОК ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ЧАСТКИ У СПОНУКАЛЬНИХ І ОКЛИЧНИХ РЕЧЕННЯХ

Урок № 80. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 20. УСНИЙ ТВІР-РОЗДУМ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ

Урок № 81. ПРАВОПИС ЧАСТОК (ІЗ ЗАЙМЕННИКАМИ І ПРИСЛІВНИКАМИ). НАПИСАННЯ ЧАСТОК -БО, -НО, -ТО, -ОТ, -ТАКИ

Урок № 82. НЕ І НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Урок № 83. ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ. ГРУПИ ВИГУКІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ. ПРАВОПИС ВИГУКІВ (ДЕФІС У ВИГУКАХ, КОМА І ЗНАК ОКЛИКУ ПРИ ВИГУКАХ)

Урок № 84. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 21. ПОРТРЕТНИЙ НАРИС У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 85. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА. СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ. ТЕСТИ

Урок № 86. РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 22. АНОТАЦІЯ

Урок № 87. УЗАГАЛЬНЕННЯ й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ЧАСТИНИ МОВИ

Урок № 88. УЗАГАЛЬНЕННЯ й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРАВОПИС І ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ЧАСТИН МОВИ В МОВЛЕННІ

ТЕКСТИ ДЛЯ АУДІЮВАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити