Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

Календарно-тематичне планування уроків української мови в 7 класі. I семестр

№ зп

Зміст уроку

Дата

ВСТУП

1

Мова — скарбниця духовності народу


ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

2

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях


3

Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Повторення вивченого про текст, його структурні особливості, мовні засоби міжфразового зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту наукового стилю


4

Частини мови. Вивчені групи орфограм в іменниках і прикметниках


5

Правопис і вживання числівників та займенників


6

Контрольний диктант. Навчальне аудіювання художнього тексту монологічного характеру


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВА

7

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


8

Форми дієслова. Неозначена форма дієслова (інфінітив) та особові форми


9

Дієприкметник, дієприслівник, безособові форми на -но, -то (загальне ознайомлення)


10

Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини


11

Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Усний докладний переказ розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини


12

Доконаний і недоконаний вид дієслова


13

Часи дієслова. Теперішній час


14

Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Майбутній час


15

Тематична контрольна робота № 1. Контрольний тест


16

Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)


17

Творення дієслів умовного й наказового способів


18

Безособові слова


19

20

Уроки розвитку комунікативних умінь № 4-5. Контрольний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису зовнішності людини


21

Способи творення дієслів


22

Дієслова І та ІІ дієвідмін. Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу


23

Букви е, и в особових закінченнях дієслів І та ІІ дієвідмін


24

Урок розвитку комунікативних умінь № 6. Усний твір- опис зовнішності людини в художньому стилі


25

Правопис -ться, -шся в кінці дієслів


26

Буква ь в дієсловах наказового способу


27

НЕ з дієсловами. Морфологічний розбір дієслів


28

Тематична контрольна робота № 2. Контрольний тест. Контрольне читання мовчки тексту наукового стилю


МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄПРИКМЕТНИК


29

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль


30

Активні й пасивні дієприкметники


31

Творення й відмінювання активних і пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу


32

Урок розвитку комунікативних умінь № 7. Письмовий твір-опис зовнішності людини за картиною в художньому стилі


33

Правопис голосних у закінченнях дієприкметників. Правопис голосних і приголосних у суфіксах дієприкметників


34

Безособові дієслівні форми на -но, -то


35

Написання -н- у дієприкметниках та -н- у прикметниках дієприкметникового походження


36

НЕ з дієприкметниками


37

Урок розвитку комунікативних умінь № 8. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль


38

Урок розвитку комунікативних умінь № 9. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю мовлення


39

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваних іменників)


40

Тематична контрольна робота № 3. Контрольний тест
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити