Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 9 ДіЄПРИКМЕТНИК, ДІЄПРИСЛІВНИК, БЕЗОСОБОВІ ФОРМИ НА -НО, -ТО (ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ)

Мета:

□ навчальна: дати загальне поняття про особові форми дієслова (дієприкметник і дієприслівник) і безособові форми на -но, -то;

□ розвивальна: розвивати лінгвістичне мислення;

□ виховна: виховувати смак до тонкощів значення слова, словоформи.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь, навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Роздуми

► Прочитайте. Про які якості української мови йдеться?

Українська мова в багатстві, витонченості і гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних літературних мов слов’янства і не бідна аж ні як на поняття, аби нею заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати високохудожні образи (М. Драгоманов).

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

► Запишіть речення. Яка думка підкреслена в ньому? Назвіть дієслова в неозначеній та особовій формах.

Треба радіти, що наша літературна мова тепер займає так багато місця в літературі, науці й публіцистиці. Без літературної мови нема ні літератури, ні науки, ні публіцистики (В. Стефаник).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виразне читання

► Виразно прочитайте частину вірш А. Малишка «Буду я навчатись мови золотої». Що вам допомагає вивчати рідну мову?

Буду я навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої,

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

Буду я навчатись мови-блискавиці

В клекоті гарячім кованої криці,

В корневищі пружному ниви колоскової,

В леготі шовковому пісні колискової,

В леготі шовковому пісні колискової;

Щоб людському щастю дбанок свій надбати,

Щоб раділа з нами Україна-мати.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Граматичний та пунктуаційний аналіз

► Запишіть речення. Знайдіть у них слова, що передають одночасно ознаку і дію. Підкресліть їх як члени речення. Це дієприкметники — особлива форма дієслова, що змінюється, як прикметник. 1. Маленький, висохлий за літо потічок безшумно звився чорним вужиком серед пожовклих трав (М. Стельмах). 2. Сходжена, з’їджена з дитинства земля багата щедростями своїми, але сувора, часом немилосердна до лінощів і неуважності (М. Горький). 3. Край моря сонце золотить укриті лісо гори (Н. Забіла).

► Перепишіть речення. Зверніть увагу на виділені слова. Яку дію вони означають — основну чи додаткову? Це дієприслівники — також особлива форма дієслова, яка не змінюється.

1. Світить річка, блукаючи (що роблячи?) заплавами, зникаючи (що роблячи?) у маревах небосхилу (О. Гончар). 2. Чайка скиглить, літаючи (що роблячи?), мов за дітьми плаче (Т. Шевченко). 3. Не спитавши (що зробивши?) броду, не лізь у воду (Народна творчість). 4. Не подумавши (що зробивши?), і кілочка не затешеш (Народна творчість).

Самостійна робота

► Прочитайте текст. Розкажіть, як утворюється дієслівна форма на -но, -то.

Безособова форма на -но, -то твориться від пасивних дієприкметників за допомогою суфікса -о: записаний — записано, налагоджений — налагоджено, зачинений — зачинено.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Перепишіть речення. Назвіть дієприслівники. Зверніть увагу на пунктуацію при них.

1. У небі співали жайворонки, перебираючи крильцями нитки золотого проміння (П. Панч). 2. Нарядні верби, зазираючи в дзеркальну гладь води, відбивалися в ній кожним листочком (А. Шиян). 3. Пишно палає сонце на небі, піднявшись високо по пречистому, темно-голубому зводі (І. Франко).

► Перепишіть, розкриваючи дужки. Від дієслів, що в дужках, утворіть дієприкметники і поставте їх у потрібному роді, числі й відмінку.

1. Від землі йде духмяний аромат (зів’янути) трав (Я. Баш).

2. Попадало додолу покручене, (зчорніти) листя (М. Коцюбинський).

3. На (скосити) нивах жовтіла (прошити) срібним павутинням стерня (П. Панч).

► Запишіть речення, замінивши дієприкметники безособовою формою на -но, -то.

1. Стіл застелений полотняною скатертиною. 2. Долівка потрушена зеленою травою 3. Корабель спущений на воду. 4. Робота закінчена.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

► Звернувши увагу на виділені слова, зробіть узагальнення засвоєного на уроці. Речення запишіть.

1. Пахло васильками, натиканими за сволок, і татарським зіллям, розкиданим на чисто вимитій підлозі (П. Панч). 2. Розпластавши білосніжні крила, чайки ширяли по орлиному, описуючи кола (Б. Азбукін). 3. Останній екзамен складено, школу закінчено (За О. Довженком).

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Підберіть і запишіть по два речення з дієприкметниками, дієприслівниками і безособовою формою дієслова на -но, -то.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити