Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 11 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ

Мета:

□ навчальна: формувати навичку усного стислого переказу розповідного тексту художнього стилю з елементами опису зовнішності людини;

□ розвивальна: розвивати вміння користуватися текстами різних стилів, типів, жанрів;

□ виховна: виховувати уважне ставлення до характеристики людини в художньому творі та в житті.

Внутрішньопредметні зв'язки: мова і мовлення, морфологія і синтаксис, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: закріплення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Роздуми

► Прочитайте про враження Г. Тютюнника від словника Грінченка. Які словники вам подобаються? З якими ви найчастіше працюєте? Напишіть про це.

Прочитав словник Грінченка і ледве не танцював на радощах — так багато відкрив мені цей блискучий твір.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Виразне читання

► Виразно прочитайте уривок вірша М. Федунця «Рідна мова». Поясніть його основну думку, особливо останнього рядка.

Проймає душу неповторний щем —

Душа настояна на ріднім слові!

Несем його в грядущі дні, несем —

В ім’я добра, вселюдської любові.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЧИТАННЯ ТЕКСТУ

► Чи переказуєте ви один одному зміст книжок, які читаєте?

► Послухайте текст. Якого він стилю? Опис кого в ньому вміщено? Усно перекажіть.

Отож розмова була перервана приходом дочки господининої, Люби. То була молода, струнка постать, убрана в просту сивеньку спідничку, густо фалдовану, в білу серпанкову сорочку з широкими збираними рукавами, без жодних покрас, опріч невеликої шпильки коло шиї. Вузькі плечі і гостренький вид панночки нагадували пані господиню, наскільки вісімнадцятилітня особа може бути подібна до п’ятдесятилітньої. Голівку дівчини не можна було назвати дуже красивою, і очерти не мали великої правості, і вся вона більше симпатична, ніж гарна; її оздобили каштанові кучері, котрі були підрізані й стояли вільною короною над невеличким чолом; темно-сірі, немовби чорні очі дивилися з пильною думою; невеличкі й нерівні, наче кущатенькі брівки надавали якийсь одмінний принадний вигляд обличчю, так само, як і дві темні родимі цяточки на ніжній щічці й коло вузького ротика (За Оленою Пчілкою).

Робота зі словниками

► Прочитайте текст. Яке значення словників у ньому підкреслено? Лексикографія — це окрема галузь мовознавчої науки, яка займається теорією і практикою укладання словників. Поряд із розв’язанням важливих теоретичних проблем словникової роботи вона покликана задовольняти перш за все практичні потреби суспільства на словники різного типу й різноманітного призначення. Та це й зрозуміло, бо ж словники потрібні всім: і тим, хто вчиться, і тим, хто навчає, і тим, хто постійно має дотичність до слова, і тим, хто зацікавлюється ним у процесі читання; інакше кажучи, до словника звертається кожен, хто дбає про підвищення свого фахового й загальнокультурного рівня. За будь-якою довідкою — чи щодо написання або наголошення потрібного слова, чи для з’ясування його значення або перекладу на іншу мову, чи з приводу встановлення правильної вимови або граматичного оформлення конкретної лексичної одиниці тощо — завжди звертаємось насамперед до словників і знаходимо в них відповідь чи принаймні допомогу або пораду для дальших пошуків.

Попрацюйте з різними словниками

Робота над планом

► Складіть простий план дібраного тексту з елементами опису зовнішності людини. Запишіть. Прочитайте ще раз текст. Користуючись планом, докладно усно перекажіть його зміст.

V. СКЛАДАННЯ РОБОЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТВОРУ

Лексична робота

► Попрацюйте самостійно. Запишіть опорні слова та вирази для усного докладного переказу.

Усний переказ

► Складіть усний переказ тексту.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Ураховуючи тему уроку, зробіть висновок:

□ «Я зрозумів...»,

□ «Я навчився.»,

□ «Мені ще треба працювати над ...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть текст художнього стилю розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити