Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 12 ДОКОНАНИЙ І НЕДОКОНАНИЙ ВИД ДІЄСЛОВА

Мета:

□ навчальна: дати поняття про види дієслова;

□ розвивальна: розвивати мовну і мовленнєву гнучкість;

□ виховна: виховувати уважне ставлення до мови та мовних явищ.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, словотвір, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте уривок вірша І. Муратова «Ода мові людській». Яка його основна думка. На які питання відповідають дієслова, використані в цьому тексті?

Я славлю спільність мов

і славлю їх одмінність,

Основу всіх основ —

правічну їх родинність:

Це ж — зоряний вінок,

братерська необорність,

І в кожній з мов-зірок —

чарівна неповторність.

Я славлю інших мов

із рідною співзвучність:

Беру й вертаю знов

музичність,

точність,

влучність.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

► Послухайте текст. Випишіть дієслова. Поставте до них запитання. Про що свідчать запитання: що робити? що зробити? Славетний педагог Василь Олександрович Сухомлинський хліб не вирощував. Свою зірку Героя він одержав за трудову доблесть як Педагог, Учитель. Але він і Хлібороб, бо він, все життя сільський учитель, навчав своїх вихованців любити хліб. Шанувати працю біля нього. Продовжувати справу батьків (З журналу).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Загадка

► Відгадайте загадку.

► Поставте запитання до дієслів.

Що коло тебе біжить, а не доженеш. (Тінь)

Спостереження над мовою

► Запишіть пари слів, ставлячи до них запитання. Чим вони схожі і чим відрізняються?

□ Складати (...) — скласти (...)

□ зачіпати (...) — зачепити (...)

□ лити (...) — вилити (...)

□ говорити (...) — сказати (...)

► Які з наведених слів свідчать про те, що дія завершена? На які запитання вони відповідають? Які з дієслів свідчать, що дія не завершена? На які запитання вони відповідають?

Дієслова, що означають незавершену дію і відповідають на запитання що робити? що робив? що робитиме?, належать до недоконаного виду.

Дієслова, що означають завершену дію і відповідають на запитання що зробити? що зробив?, що зробить?, є дієсловами доконаного виду. Вони утворюються від дієслів недоконаного виду з допомогою префіксів (розуміти — зрозуміти) і суфіксів (навчати — навчити).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Випишіть дієслова недоконаного виду в один стовпчик, поставивши до них запитання, а дієслова доконаного виду — в другий.

Вирощувати, продовжити, виростити, розливати, прикрашати, викопати, завершувати, прийти.

► Від наведених дієслів недоконаного виду утворіть дієслова доконаного виду, введіть їх у словосполучення і запишіть.

Летів —

співав —

возив —

їздив —

працював —

упався —

► Запишіть речення. Визначте вид дієслова.

1. Сонце йде і за собою день веде (Т. Шевченко). 2. Порівняю старі дні із новими днями. Укрилися нові дні світлими вогнями (Народна творчість). 3. Розкрив обійми Київ рідний, вітає друзів дорогих (М. Терещевко).

► Утворіть дієслова іншого виду і складіть із ними речення. Виготовити, спорудили, примножували, посміхались, приготували.

Робота з текстами

► Послухайте текст. Перекажіть близько до змісту. Напишіть вибірковий диктант, виписавши дієслова. Визначте їх вид. Чому, на вашу думку, в даному тексті переважають дієслова такого виду?

ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ МОВИ

Проблема походження мови є дуже складною. Припущення про походження мови робляться умоглядно шляхом міркувань, бо первісна мова не має пам’яток письма.

Перш ніж розглянути різні гіпотези з цієї проблеми, слід наголосити на тому, що питання походження мови треба відрізняти від питання походження конкретних мов світу. Конкретні мови, навіть дуже давні, виникли не раніше 10 тисяч років тому, тоді як людство заговорило декілька сот тисяч років тому.

Коли і як з’явилася мова, якою вона була на перших етапах розвитку людства цікавить людей із найдавніших часів, однак до наших днів немає загальноприйнятої відповіді на них (М. П. Кочерган).

Попереджувальний диктант з граматичним завданням

► Підкресліть дієслова як члени речення. Визначте їх вид. Чому такий вид переважає в цьому тексті?

Членування мовлення на окремі відрізки пов’язане з інтонацією (лат. — «голосно промовляю»). Інтонація складається з мелодики, інтенсивності, пауз, темпу і тембру мовлення. У кожній мові інтонація має свої особливості.

Загалом інтонація виконує такі функції: розрізняє комунікативні типи висловлювання (розповідь, запитання, спонукання), частини висловлювання за їх смисловою важливістю, оформлює висловлювання в єдине ціле, одночасно розчленовуючи його на ритмічні групи; виражає конкретні емоції; розкриває підтекст висловлювання; характеризує мовця і ситуацію спілкування (М.П. Кочерган).

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Морфологічний розбір

► Випишіть із попереднього тексту два-три дієслова. Укажіть (письмово) відомі вам їх морфологічні ознаки.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда

ü Які види має дієслово?

ü Як визначити вид дієслова?

ü Що означають дієслова доконаного і недоконаного виду?

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Вправа за підручником.

► Доберіть невеликий текст і визначте в ньому вид дієслів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити