Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 14 МИНУЛИЙ ЧАС. ЗМІНА ДІЄСЛІВ У МИНУЛОМУ ЧАСІ. МАЙБУТНІЙ ЧАС

Мета:

□ навчальна: поглибити знання, вміння і навички з питань часів дієслова;

□ розвивальна: розвивати вміння доречно використовувати часи дієслова;

□ виховна: виховувати почуття самоповаги та поваги до інших.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Роздуми

► Послухайте текст. З чим В. Сухомлинський порівнює мову? Як ви ставитесь до поезії? Можливо, і самі пишете вірші? Дієслова якого часу переважають у тексті?

Століттями мова народу була тією повноводною рікою, яку ми низаємо поезією. Поетична грань жила в слові, і слово було немислиме без неї, як немислима ріка без води, повноводність без глибини (В. Сухомлинський).

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

повторення засвоєного на попередньому уроці

► Наведіть приклади дієслів у всіх часових формах.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з прислів'ями

► Послухайте прислів’я. Яка їхня основна думка? Як ви стверджуєте своє ім’я?

1. Шануй учителя, як родителя. 2. Добре ім’я — найкраще багатство.

IV. ФООРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Дієслова у формі якого часу в ньому переважають? Чому? Перекажіть текст. Чому він вчить?

ПЕРЕМОГТИ СЕБЕ

Демосфен був слабким, незугарним і до всього недорікуватим хлопчиком...

Одного разу йому випало побувати на публічному виступі відомого афінського оратора. Переконливість, з якою той говорив, красномовні жести — все це справило на хлопчика величезне враження...

Відтоді Демосфен забув про ігри й розваги. Він подовгу усамітнювався і вчився красномовства. Розповідали, що він набирав у рот камінців і так читав вірші. Або йшов у шторм до моря і, перекрикуючи рев хвиль, виголошував промови. А для подолання вродженої вади — сіпання плечем — повісив біля дзеркала, перед яким витреновував міміку й жестикуляцію, гострого меча, котрий колов у плече щоразу, коли воно за звичкою піднімалося вгору...

...364 року до нашої ери Демосфен виголосив блискучу промову, яка в один день принесла йому славу кращого оратора Афін (З журналу).

Тренувальні вправи

► Допишіть до наведених іменників дієслова минулого часу. Укажіть їх рід і число.

Поет

поети

бібліотека

бібліотеки

село

села

► Перепишіть речення. Підкресліть дієслова минулого часу як члени речення. Визначте їх рід і число.

1. Мов вінками, заплелись придніпровські тучі виноградом, що раніш ніколи тут не ріс (П. Дорошко) 2. Брели літа своєю тихою ходою (Панас Мирний). 3. Поїхав я на канікули додому на благословенну Полтавщину (Остап Вишня).

► Напишіть коротку біографію своїх батька і матері. Дієслова у формі якого часу переважають? Чому?

► Прочитайте текст. Як утворюються форми майбутнього часу дієслів недоконаного виду?

Дієслова недоконаного виду утворюють складний і складений майбутній час.

1. Складний майбутній час утворюється додаванням особових форм дієслова (й)няти до неозначеної форми дієслова недокона- ного виду: йти — йтиму, йтимеш, йтиме, йтимемо, йтимете, йтимуть.

2. Складений майбутній час утворюється поєднанням особових форм дієслова бути з неозначеною формою дієслова недоконеного виду: Буду йти — будеш йти — буде йти — будемо йти — будете йти — будуть йти.

Складний і складений майбутній час мають однакове значення. Їх нерідко вживають упереміш, щоб уникнути одноманітності, наприклад: Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе (В. Симоненко).

Морфологічний розбір

► Запишіть речення. Визначте особу, число і час дієслів.

1. Коли я не горітиму, коли ти не горітимеш, коли ми не горітимемо, то хто ж тоді буде світити? (Ю. Збанацький). 2. Коли життя ти не учасник, а тільки свідок віддаля — дарма чекатиме прекрасних від тебе подвигів земля (М. Рильський). 3. Неначе пісні вічної рядки, дзвенітимуть дороги під тобою (Т. Коломієць).

Робота з таблицею

► З допомогою таблиці розкажіть про форми майбутнього часу. Майбутній час дієслова

Простий (доконаний вид)

Складний (недоконаний вид)

Складений (недоконаний вид)

прочитаю

розмовлятиму

буду працювати

принесуть

знатимеш

будемо чекати

виконаємо

радітимемо

будуть сіяти

► Утворіть форми майбутнього часу від наведених дієслів.

Доконаний вид (проста форма)

Недоконаний вид (складна і складена форми)

зрозуміти —

дивитись —

поїхати —

поважати —

розв’язати —

робити —

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ü Як змінюються дієслова минулого і майбутнього часу?

ü Наведіть приклади.

Пошуково-дослідницька робота

► Прочитайте текст. Найдіть дієслова, вжиті у формі минулого і майбутнього часу.

ЗОЛОТІ ОСОКОРИ

Скрізь, куди не глянь,— золото й золото...

У тихому осінньому погідді осокори стояли від сонцем, наче вилиті з прозоро-жовтуватої вощини. Вони навіть пахли терпким осіннім настоєм молодого пагіння, що вже вкрилося тугою корою, викинуло коричневі ґудзички бруньок.

Коли здалеку глянути на осокори, село, здається, повите золотою хмарою. Кучеряві голови осокорів зливались з жовтизною осіннього листя і наче горіли тихим ясним полум’ям. Село купалося в прозорому холодному осінньому вогні і було таким навдивовижу прекрасним, ніби зібралося на велике свято, зодягнувшись у найкраще вбрання.

Скоро догорять воскові свічки осокорів. Опаде на землю лист, застелить жовтими килимами вулиці, подвір’я і левади (За І. Цюпою).

Забавлянка

► Прочитайте забавлянку. Назвіть дієслова у формі майбутнього часу. Яка їх роль у цьому тексті?

Іди, іди, дощику,

Зварю тобі борщику

В зеленому горщику,

Поставлю на дуба,

Закличу голуба.

Поки голуб прилетить,

Дощик перелетить.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Заключна бесіда щодо продуктивності і самостійності роботи на уроці.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Напишіть невеликий твір про мрії щодо свої майбутньої професії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити