Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 15 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

Мета:

□ навчальна: перевірити знання учнів із вивченої теми;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;

□ виховна: виховувати любов до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Дієслово — це частина мови, яка:

А виражає ознаку дії, предмета чи іншої ознаки;

Б означає дію або стан предмета;

В означає назву предмета;

Г означає назву ознаки предмета або його приналежності.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова — дієслова:

А бігаємо, читати, стрибки, малювати;

Б біг, стрибати, малюнок, читання;

В бігати, читаємо, малюватиме, читатиме;

Г читання, радіти, радість, малювати.

3. Укажіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:

А читав, малюю, буду вчити;

Б проводити, прочитав, глянула;

В вивчати, привітав, говорити;

Г казати, принести, ворушиться.

4. Укажіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду:

А пообіцяла, стояли, доказати;

Б падало, мріяв, вміти;

В люблю, думав, відпочивати;

Г прочитав, відвідала, забули.

5. Укажіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:

А пишу, малюю, читаємо, співає;

Б росте, буде вчити, напишу, скажу;

В повіває, малюватиму, виріже, виконає;

Г сидить, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

6. Укажіть рядок, у якому всі дієслова минулого часу:

А пишу, малював, читаємо, співав;

Б росте, буде читати, напишу, скажу;

В повівав, малював, вирізав, виконав;

Г сидить, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

7. Укажіть рядок, у якому всі дієслова майбутнього часу:

А пишу, малюю, читаємо, співає;

Б росте, буде вчити, напишу, скажу;

В повіває, малюватиму, виріже, виконає;

Г буде сидіти, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

8. Укажіть рядок, у якому всі дієслова записані в неозначеній формі:

А робити, сидить, писати, читала;

Б світає, співають, говориш, світить;

В писати, читати, горить, малювати;

Г дивитися, розмовляти, писав, слухає.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між дієсловом і його характеристикою:

А читаю

1 доконаний вид, майбутній час

Б малюватиме

2 недоконаний вид, минулий час

В напишу

3 недоконаний вид, майбутній час

Г робив

4 доконаний вид, минулий час


5 недоконаний вид, теперішній час

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Дієслово — це частина мови, яка:

А означає дію або стан предмета;

Б означає назву ознаки предмета або його приналежності;

В означає назву предмета;

Г виражає ознаку дії, предмета чи іншої ознаки.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова — дієслова:

А прочитати, читання, стрибати, співати;

Б біг, думати, писав, розмалював;

В дивлюсь, благаю, розпишу, думка;

Г діяти, розбігтися, роздягтися, стрибнув.

3. Укажіть рядок, у якому всі дієслова недоконаного виду:

А вивчати, думати, розв’язувати;

Б провести, вивчити, вживати;

В вітати, придумати, написати;

Г сказати, поворухнутися, прочитав.

4. Укажіть рядок, у якому всі дієслова доконаного виду:

А вивчати, думати, розв’язувати;

Б провести, вивчити, вживати;

В вітати, придумати, написати;

Г сказати, поворухнутися, прочитав.

5. Укажіть рядок, у якому всі дієслова теперішнього часу:

А думаю, говорю, намалюю, вивчу;

Б повторюєш, розказую, розфарбовую, пишеш;

В повіває, малюватиму, виріже, виконає;

Г сидить, буде виконувати, зріжемо, вивчу.

6. Укажіть рядок, у якому всі дієслова минулого часу:

А розказав, прочитав, слухаєш, буду писати;

Б напишу, виросте, придумає, говориш;

В виконав, придумав, висловила, прочитали;

Г сидить, буде виконувати, говорив, вивчу.

7. Укажіть рядок, у якому всі дієслова майбутнього часу:

А пишу, малюю, читаємо, співає;

Б розкаже, придумає, висловиш, скажемо;

В повіває, малюватиму, зробить, виконає;

Г сидить, буде виконувати, зробимо, вивчу.

8. Укажіть рядок, у якому всі дієслова записані в неозначеній формі:

А робиш, сидить, малює, читала;

Б світає, співають, світить, каже;

В писати, читаєш, малював, говорить;

Г дивитися, розмовляти, слухати, вживати.

Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між дієсловом і його характеристикою:

А пишу

1 недоконаний вид, минулий час

Б писатиме

2 доконаний вид, майбутній час

В зроблю

3 недоконаний вид, майбутній час

Г гуляв

4 доконаний вид, теперішній час


5 недоконаний вид, теперішній час

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Збір зошитів Рефлексія

ü Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми


з вибором однієї правильної відповіді

на встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

б

в

а

г

а

в

г

в

А — 5, Б — 3,

В — 1, Г — 2

Варіант 2

а

г

а

г

б

в

б

г

А — 5, Б — 3,

В — 2, Г — 1

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити