Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 16 СПОСОБИ ДІЄСЛІВ (ДІЙСНИЙ, УМОВНИЙ, НАКАЗОВИЙ)

Мета:

□ навчальна: дати поняття про способи дієслова;

□ розвивальна: розвивати гнучкість використання мовних засобів залежно від реальності дій;

□ виховна: виховувати тактовність у спілкуванні.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Послухайте уривок вірша А. Кримського. Які почуття в ньому передано?

Любо в гаю соловейко виспівує,

Слухаю ніжне лящання;

Чистую, щирую річ українськую

Чую я в тім щебетанні.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення вивченого

► Назвіть знайомі вам морфологічні ознаки дієслова. Наведіть приклади.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з прислів'ями

► Запишіть прислів’я. Як ви розумієте його зміст? Яку книгу ви зараз читаєте? Що вам в ній подобається? Підручник з якого предмету вам більше подобається?

Книга мовчить, та багато навчить.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Запишіть і прочитайте речення. У яких із них йдеться про реальну дію, а в яких висловлено лише побажання чи спонукання до дії?

1. Ми частіше читаємо зараз твори жанру фентезі. 2. Чи хотіли б ви знати, які книги читали ваші батьки, коли ходили до школи? 3. Читайте твори сучасних письменників і поетів.

Дієслово має три способи: дійсний, умовний і наказовий. Дієслова дійсного способу передають реальні дії, які відбуваються, відбувалися чи будуть відбуваються (Квіти ростуть. Квіти росли. Квіти будуть рости). Дієслова умовного способу означають умову, при якій дія могла б відбуватися (Квіти гарно росли б, якби за ними добре доглядали). Дієслова наказового способу передають поради, прохання, побажання, накази (Доглядайте за квітами).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст. Поясніть розділові знаки. До якого стилю він належить? Якого способу дієслова вжиті в ньому?

Мовознавці дійшли висновку, що неможливо побудувати однакову для всіх мов систему частин мови, бо в кожній мові є багато своєрідного в членуванні слів на частини мови. По-перше, не в усіх мовах є одні й ті самі частини мови, по-друге, у різних мовах є суттєві відмінності в характерних ознаках однієї й тієї ж частини мови. Звичайна для європейських мов схема частин мови не підходить для багатьох мов Азії, Африки й Америки.

Отже, відмінності в частинах мови різних мов стосуються як самого складу, так і обсягу окремих частин мови. Якщо основі частини мови — ім’я та дієслово — виділяють в усіх мовах світу, то в інших частинах є значні розбіжності. Так, у деяких мовах Північної Америки й Африки не розрізняють прислівника і прикметника. У китайській мові виділяють такі частини мови, як ім’я, куди відносять іменник та числівник, предикатив, куди входять дієслова і прикметники, і прислівник. Прикметники об’єднані з дієсловами в одну частину мови на основі здатності бути присудком без допоміжної зв’язки. Подібне маємо і в бірманській мові. У деяких мовах виокремлюють лише іменник і дієслово, як, наприклад, в індіанській мові йума (За М. П. Кочерганом).

Робота з теоретичним матеріалом

► Умовний спосіб дієслова (що робив би? що зробила б? та ін.) твориться додаванням до форми минулого часу частки б (після голосного), би (після приголосного), частка б (би) пишеться окремо і в реченні може стояти після будь-якого повнозначного слова: сказав би, сказали б, воно б допомогло.

Тренувальні вправи

► Перепишіть речення. Підкресліть дієслова наказового способу як члени речення. Поясність творення дієслів наказового способу. 1. В труді твори життя красу (П. Тичина). 2. Берімось краще до роботи, змагаймося за нове життя! (Леся Українка) 3. Не клич мене, весно, не чаруй і не ваб (Леся Українка). 4. Хліб їж, а правду ріж (Народна творчість). Будь, людино, людиною! Будьте, люди, людьми! (М. Упеник).

Коментоване письмо

► Запишіть речення. Підкресліть дієслова умовного способу як члени речення. Поясність їх правопис.

1. Здається, гори перевертав би й не чув би втоми (М. Коцюбинський). 2. Якби вдалося моє велике діло, я б утішилася щастям перемоги (Леся Українка). 3. Служив би правді — дорожив би честю (Ю. Мокрієв). 4. Людина завжди потребує когось, кому б могла вилити своє горе і відвести душу (В. Козаченко). 5. Де б не літав — повернешся додому, бо крила виростають із землі (Л. Горлач).

Робота з таблицею

► Розгляньте таблицю. Розкажіть, як твориться наказовий спосіб дієслова.

Наказовий спосіб дієслова

Число

Особа

Під наголосом та після збігу приголосних

В інших випадках

Однина

2

-и (неси)

(клич, стань)

Множина

1

-імо (несімо)

-мо, -ьмо (клич-


2

-іть (несіть)

Ці закінчення зберігаються й тоді, коли префікс ви- притягає наголос на себе (винеси, винесімо, винесіть)

мо, станьмо) -те, -ьте (кличте, станьте)

Письмо по пам'яті

► Вивчіть уривок вірша напам’ять. Напишіть самодиктант. Поясніть постановку розділових знаків. Визначте спосіб дієслів.

Сяйте зорі! Сяйте, чисті!

Лийте світ!

Бризки сійте променисті.

В душу війте сни барвисті...

Сяйте, зорі, сяйте чисті!

М. Вороний

Гра «Пригадайте»

Учні пригадують такі уривки з творів українських поетів, у яких вживаються дієслова у формі умовного способу. Наприклад: Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко).

Перемагає учень, після якого ніхто не зміг навести уривок з вірша, де вжито дієслово в умовному способі.

Гра-естафета

Учасники гри поділені на дві рівні групи. Кожній групі ведучий дає аркушик паперу із записаними на ньому дієсловами в наказовому способі у другій особі однини. Учні, передаючи аркушик один одному, поряд з наведеними словами через рисочку записують дієслова-синоніми в тій же формі. Виграє група, яка швидше виконає завдання.

Матеріал для гри: Спи, проси, ладнай, слав, лелій, співай, розповідай.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

► Закінчіть речення. Укажіть спосіб дієслів.

1. Скопуємо і добре розрівнюємо ґрунт... 2. Скопав би та добре розрівняв би ґрунт... 3. Скопайте і добре розрівняйте ґрунт...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Підберіть або складіть по два речення з дієсловами різних способів. Поясніть творення умовного і наказового способу дієслів та їх правопис.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити