Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 17 ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ УМОВНОГО Й НАКАЗОВОГО СПОСОБІВ

Мета:

□ навчальна: повторити та закріпити знання, вміння та навички про творення способів дієслів — умовного і наказового;

□ розвивальна: розвивати інтонаційні можливості учнів;

□ виховна: виховувати творче ставлення до мовних явищ, категорій.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Поетична хвилинка

► Вдумайтесь в основну думку Т. Г. Шевченка. Як ви ставитися до слова?

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос — більш нічого,

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення засвоєного на попередньому уроці. Контрольні запитання та завдання

ü Які способи має дієслово?

ü Що означають дієслова дійсного, умовного та наказового способів? Наведіть приклади.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з прислів'ями

► Запишіть і прочитайте прислів’я. Чого вони нас вчать? Визначте спосіб дієслів.

1. Око бачить далеко, а розум ще далі. 2. Всіх би перегнав, та бігти боюсь. 3. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше. 4. Погане дерево не зрубуй, а викорчовуй.

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Розподільне письмо

► Запишіть дієслова в три колонки: а) дійсного способу; б) умовного; в) наказового.

Вивчимо, вивчімо, вивчили б, озеленити, озеленив би, озеленіть, зачепило б, зачепи, зачіплює, записуйте, запишуть, записала б.

Творчі завдання

► Складіть речення і запишіть з дієсловами в різних способах.

► Напишіть коротке оповідання на тему «Якби ми збирались на екскурсію», використовуючи такі словосполучення: вивчили б за путівником, накреслили б маршрут, зібралися б звечора, домовились би про програму.

► Поясність правопис часток б, би.

► Напишіть інструкцію, як пересадити квітку. Дієслова якого способу ви переважно використовуєте при цьому?

Тренувальні вправи

► Запишіть пари дієслів. Які морфологічні ознаки в них спільні, а чим вони відрізняються?

Виконуй — виконай, кажи — скажи, умивай — умийся, допомагай — допоможи, повторюй — повтори.

► Поставте дієслова в наказовому способі в 2-й особі однини і запишіть у дві колонки: 1) з ь у кінці; 2) без ь в кінці.

Збільшити, перевірити, входити, стати, озвучити, поставити, попередити, насипати, звірити, зважити, переглянути.

Переклад

► Перекладіть і запишіть українською мовою. Порівняйте написання дієслів наказового способу (повелительного наклонения) у російській і українській мовах.

прославь —

умножьте —

поверь —

не плачьте —

познакомь —

ешьте —

засыпьте —

режьте —

Трансформація

► Перепишіть, ставляючи дієслова, що в дужках, в потрібній особі наказового способу.

1. Твоєму кожному почину розкрито двері (йти, творити, прославити — 2-ї ос. одн.) Батьківщину (П. Тичина). 2. Як у бою гвинтівку, (берегти — 2-ї осб. одн) у світі мир (О. Підсуха). 3. (Зробити — 2-га ос. мн.) добро людині і (забути — 2-ї ос. мн.).

Коментований диктант

► Підкресліть дієслова як члени речення. Визначте їх спосіб.

ЖАЙВОРОНОК - ДИТЯ СОНЦЯ

Жайворонок — дитя сонця. Взимку сонечко йде від нас далекодалеко, землю засипає сніг і сковують морози. Повільно-повільно повертається до нас сонечко, важко йому розтопити сніг. Кидає воно гарячі іскри в снігові замети. Там, де падають іскри, з’являється таловина, оживає грудочка землі й народжується чудова пташка — жайворонок.

Піднімається вона в блакитне небо і летить назустріч сонцю. Летить і співає. А сонце розсипає срібні іскри. Висить жайворонок у небесній блакиті, дивиться на землю, виглядає найяскравішу іскорку. Побачивши її, він каменем летить до землі, підхоплює іскорку, яка блискавично перетворюється на тоненьку срібну нитку. опустив жайворонок один кінець нитки до землі, повисла нитка на стеблині пшениці, а другий кінець потягнув усе вище й вище до сонечка, до блакитного неба. Бачте, як нелегко йому підніматися вгору, як тріпочуть його сірі крильця. Грає срібна нитка, як струна, і чим вище піднімається жайворонок, тим вищий звук струни. Протягує жайворонок срібну нитку до самісінького сонечка й знову повертається до землі, знову видивляється іскринку (За В. Сухомлинським).

Робота з текстом

► У якому місці, на вашу думку, автор один спосіб дієслова (умовний) вживає у значенні іншого (наказового)? З якою метою? Поясніть розділові знаки.

ЯЛИНКА

У хату ввійшов якийсь чоловік.

— Добрий день вам,— удався він до Якима.— Чи не продали б ви, чоловіче, тієї ялинки, що росте у вашім садочку?

Яким помовчав.

— А що б ви дали? — спитав перегодом.

Заміна одного способу іншим

► Перепишіть речення, замінивши дієслова одного способу іншим — наказовим.

1. Сину, залишив би ти вже свої ковзани та сідав би за уроки.

2. Після уроків забіжиш до бібліотеки і візьмеш книгу. 3. Виходимо по одному, щоб менше створювати шуму. 4. З собою брати тільки рюкзаки. Ну, пішли! 5. Може б, залишився ще на день у нас, Петрику?

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

Морфологічний розбір

► Випишіть із попереднього тексту дієслово і зробіть його морфологічний розбір.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Бесіда

ü Які є способи дієслова?

ü Що вони означають?

ü Як утворюються дієслова умовного і наказового способів? Наведіть приклади.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити