Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 18 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛОВА

Мета:

□ навчальна: дати поняття про безособові дієслова;

□ розвивальна: розвивати гнучкість лінгвістичного мислення;

□ виховна: виховувати працелюбство, поважне ставлення до слова.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нового матеріалу.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Створення емоційного настрою

► Послухайте (прочитайте) уривок вірша П. Воронька. Як ви зрозуміли значення слова?

У слова свої закони вічно мінливого руху,

У слова свої ознаки світла, тепла, ваги.

Слово — клітина мислі, артерія сили духу,

Тільки воно єднає людські береги.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення вивченого. Зорово-слуховий диктант

► Прочитайте текст. Запишіть його. Визначте особу дієслів.

КВІТИ І ПІСНІ

Іду полем, а квітів безліч. Уже озимина зросла мало не по коліна. Ярі хліба, мов зелений шовк, прослалися перед очима. А трави густі, пахучі, шелестять під ногами.

Спинимось тут на узліссі і послухаємо пташиних пісень. Кожна пташка славить травень, і кожна славить на свій голос... узлісся, луки, болото аж гудуть від радісних пісень! (За О. Кононенком)

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з прислів'ями

► Прочитайте прислів’я. Як ви розумієте їх зміст?

1. М’які слова і камінь крушать. 2. Чоловік має два вуха, щоб більше слухав, а один язик, щоб менше говорив.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовою

► Запишіть речення. Скажіть, чи можна у виділених дієсловах визначити особу? Чому?

1. В осінній час сім погод у нас: сіє, віє, туманіє, шумить, гуде й зверху йде (Приказка). 2. Навкруги посутеніло, потемніло після сліпучої спеки... 3. Все ближче гриміло і блискало. Ось уже війнуло характерним запахом примоченої гарячої пилюки. З тихим дзвоном упали перші краплини. Усе стрепенулося, і широкою чарівною музикою зашуміла травнева злива (О. Гончар).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вправа-аналіз

► Перепишіть речення. Визначте, до яких груп за значенням належать безособові дієслова.

1. Не дрімалось — думалось про наступний день. 2. Роздощилося, щоденно квасить і квасить, а ти мусиш іти (Ю. Збанацький). 3. Весніє вже, цвіте по підгір’ю мигдаль (О. Гончар). 4. Молоді мріється про майбуття. 5. Надворі морозило, дув західний колючий вітер (А. Головко).

Загадки

► Запишіть загадки. Відгадайте їх. Особові чи безособові дієслова вжиті в реченнях?

1. Удень блідніє, а вночі ясніє. 2. Текло, текло й під скло лягло. 3. Білим килимом все поле вкрило. 4. Стукотить, гуркотить, мов сто коней біжить.

Відгадки: місяць, вода і лід, сніг, грім.

Самостійна робота

► Запишіть прислів’я. Розкрийте їх смисл. Визначте, особові чи безособові дієслова вжиті в них.

1. Не спиться — хліб сниться. 2. З добрим дружись, а лиха стережись.

Гра «складіть речення»

На дошці записані дієслова, що можуть вживатись як в особовому, так і в безособовому значенні. Учасники гри повинні скласти з кожним таким дієсловом два речення: одне з дієсловом в безособовому значенні і одне — в особовому значенні. Наприклад: 1. Надходив вечір, надворі потроху темніло. 2. Небо на сході темніло, насувалася гроза.

Матеріал для гри. Везти, колоти, трясти, віяти.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ

Граматичний розбір

► Запишіть. Зробіть морфологічний розбір дієслів (письмово).

Яку б не відчув я на плечах знемогу, якими б шляхами не йшов,

в найтяжчі хвилини гукав на підмогу Надію, і Віру, й Любов (М. Ткач).

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Скільки осіб має дієслово?

ü Що означають безособові дієслова?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Складіть 5-6 речень з безособовими дієсловами і запишіть. Підкресліть їх як члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити