Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 21 СПОСОБИ ТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ

Мета:

□ навчальна: ознайомити зі способами творення дієслів;

□ розвивальна: розвивати вміння та навички творення слів, зокрема дієслів;

□ виховна: виховувати елементи творчості у використанні мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Емоційна зарядка

► Прочитайте уривок з вірша поета Наїрі Заряна «Лист Максиму Рильському». У чому поети вбачають своє призначення?

Я прочитав твої ясні «Вогні»

І так зрадів я, дорогий Максиме,

Що ти, як брат, сіяєш і мені,

Що ти й мене побачив поміж ними.

Спасибі тобі, друже, за привіт...

Моє ім’я ти дзвінко ввів у риму,

Так, ми — вогні. Нас потребує світ,

Ми мусимо світити незгасимо.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Повторення вивченого

ü т Які способи словотворення ви знаєте?

ü т Наведіть приклади.

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прислів'я

► Прочитайте прислів’я. Як ви його розумієте? Як поповнюється словник української мови?

Коня керують уздами, а людину — словами.

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ

Спостереження над мовою

► Запишіть слова. Від яких частин мови утворюються дієслова? Які частини мови утворюються від дієслів? З допомогою чого? Синій — синіти, малювати — малювання, білий — біліти, плавати — плавання, зелений — зеленіти, мовчати — мовчання, червоний — червоніти, креслити — креслення

Робота з таблицею

Способи творення дієслів

Префіксальний

Суфіксальний

Суфіксально-

префіксальний

Частіше від дієслів:

бігти — вбігти, відбігти, вибігти, добігти, збігти, забігти, оббігти, підбігти, пробігти, перебігти та ін.

Частіше від іменників, прикметників та інших частин мови:

вечеря — вечеряти,

день — днювати,

синій — синіти,

так — токати

Від іменних частин мови:

земля — заземлити, приземлитися; густий — згустити

двоє — подвоїти

Спостереження-аналіз

► Прочитайте текст. Визначте його тип, стиль. Випишіть по кілька дієслів, утворених різними способами. Перекажіть текст.

ПИСЬМО

Справді, звукова мова, яка є одним із найгеніальніших винаходів людства, обмежена в просторі й часі. За допомогою звукової мови неможливо передати інформацію на великі відстані, як і неможливо передати її безпосередньо майбутнім поколінням. Тому цілком природно, що людство шукало допоміжний засіб передачі інформації, який би усунув названі перешкоди. Таким засобом стало письмо.

Винайдення письма без перебільшення можна вважати за важливістю другим після мови винаходом людства. Поява письма знаменувала інтелектуальну революцію. Люди отримали можливість передавати свій досвід прийдешнім поколінням, а нащадки отримали можливість чути «голос минувшини». Це вплинуло на прискорення розвитку науки, техніки, культури та й загалом усієї цивілізації. Досвід поколінь став загальносвітовим набутком, наукові ідеї та відкриття стали загальнодоступними, зникла необхідність відкривати уже відкрите, а все це позначилося на інтенсифікації мислення й на науково-технічному й культурному прогресі загалом.

Зросла й об’єднувальна роль мови, оскільки письмо сприяло оптимальній організації суспільного життя, виробництва, торгівлі.

Адміністративні документи, суспільно-політична й художня література згуртовували й етнос, який користувався однією мовою, і цивілізовані народи всього світу.

Навіть у наш час, коли винайдені засоби зберігання й передачі на відстань звукового мовлення (технічні засоби мовлення, радіо), роль письма в житті суспільства нітрохи не зменшилася.

Письмо виникло приблизно шість тисяч років тому. Правда, перші примітивні спроби графічної передачі інформації, віднайдені в печерах на півночі Іспанії, належать до значно ранішого періоду — 20 тис. років до н. е., однак достатніх підстав назвати це письмом немає (М. П. Кочерган).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тренувальні вправи

► Визначте способи творення поданих дієслів. Виділіть твірну основу.

Борознити, бракувати, відказати, відмежувати, тикати, днювати, командувати, покашлювати, радіти, мукати, почувати, звузити, яровизувати, мекати, обнародувати, подвоювати, полонити, світати, зоріти, тьохкати, викати, прославитися, перестукуватися, ахати, гукати, почервоніти.

► Від наведених дієслів утворіть за допомогою префіксів дієслова з іншим значенням.

1. Робити, нести, сіяти, летіти, косити, кувати. 2. Рости вести, кинути, рубати, копати, казати.

► Від наведених іменників і прикметників утворіть дієслова суфіксальним способом.

1. Голос, адреса, товариш, учитель, телеграф, сідло, весло, зима, ніч, сіль, лист, салют. 2. Зелений, синій, червоний, молодий, мужній, добрий, товстий, повний, дешевий, густий.

► Замініть словосполучення одним дієсловом.

Послати телеграму. Пояснити всі деталі. Зробити операцію. Замінити фізичну працю машинами. Посіяти заново. Виорати заново. Часто повторювати вигуки ой, гей.

► Від наведених слів утворіть дієслова суфіксально-префіксальним способом.

Здоров’я, закон, вода, вузький, повний, звук, десятеро.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Як творяться дієслова? Наведіть приклади.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Наведіть приклади дієслів, утворених різними способами (по два). Складіть з ними речення і запишіть. Зробіть синтаксичний розбір одного з речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити