Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 22 ДІЄСЛОВА І і ІІ ДІЄВІДМІН. ДІЄВІДМІНЮВАННЯ ДІЄСЛІВ І і ІІ ДІЄВІДМІН

Мета:

□ навчальна: закріпити знання, вміння і навички дієвідмінювати дієслова;

□ розвивальна: розвивати вміння правильно видозмінювати форми слова;

□ виховна: виховувати звичку самоперевірки, самоконтролю та самокорекції.

Внутрішньопредметні зв'язки: морфологія, орфографія, синтаксис, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Поетична хвилинка

► Послухайте уривок вірша російського поета М. Тихонова в перекладі. Визначте основну думку. Які зарубіжні твори ви читаєте поряд з українською літературою?

Я в роки дитинства, бувало,

Читати любив цілу ніч.

І з Пушкіним вкупі звучала

Для мене Шевченкова річ.

► Послухайте речення. Запишіть його і визначте основну думку.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Самодиктант

► Запишіть одну строфу вірша по пам’яті. Назвіть у ньому незмінні слова. Як змінюються змінні слова?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Як ви розумієте вислів С. Щелухіна?

Без мови немає народу, як сонця без сяйва й тепла...

IV. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ І НАВИЧОК

Робота з таблицею

► Прогляньте таблицю. Підберіть свої приклади дієслів І і ІІ дієвідміни. Усно продієвідмінюйте їх. Поясніть особові закінчення. Складіть два речення (з дієсловами І і ІІ дієвідміни) і запишіть їх. Виділіть особові закінчення.

Правопис закінчень дієслів у теперішньому і простому майбутньому часахДієвідміна

Число

Особа

І (казати, співати)

ІІ (кричати, стояти)

Однина

1-ша

-у, -ю

-у, -ю


2-га

-еш, єш

-иш, -їш


3-тя

-е, -є

-ить, -їть

Множина

1-ша

-емо, -ємо

-имо, -їмо


2-га

-ете,-ете

-ите, -їте


3-тя

-уть, -ють

-ать,-ять

Поглиблення знань, практичних умінь і навичок

► Прочитайте текст. Як безпомилково визначити дієвідміну дієслова?

Іноді важко визначити дієвідміну дієслова за особовими закінченнями — вони чуються невиразно. У такому разі доцільно звернутись до неозначеної форми дієслова.

Якщо в неозначеній формі перед -ти дієслово має суфікс —і- (-ї-), -и- або після шиплячого -а- і цей суфікс у 1-й особі однини (що роблю?) випадає, то це дієслово належить до ІІ дієвідміни (стелити — стелю, кроїти — крою, мовчати — мовчу). Інші дієслова належать до І дієвідміни.

З цього правила є винятки:

а) дієслова хотіти, гудіти, сопіти, ревіти, іржати і похідні від них належать до І дієвідміни;

б) дієслова бігти, боятися, стояти, спати і похідні від них належать до ІІ дієвідміни.

Тренувальні вправи

► Запишіть дієслова у дві колонки за дієвідмінами.

Знати, стукотіти, завадити, збігти, гуркотіти, тьмяніти, гуркотати, стелити, краяти, хилитися, спізнитися, хропіти, бачити, свистіти, пищати, оцінювати.

► Запишіть речення. Підкресліть дієслова як члени речення. Визначте дієвідміни дієслів. Назвіть чергування приголосних при словозміні дієслів.

1. Нам батьки і вчителі хочуть щастя на землі (М. Рильський).

2. Я щодня проходжу повз самотній, закинутий сад (М. Коцюбинський). 3. Сипле вишня квітом з білих верховіть (Л. Забашта).

► Запишіть у дві колонки дієслова: 1) зі вставленими буквами е, є; 2) зі вставленими буквами і, ї.

Святку..мо, вивча..ш, знаходь..те, сто..мо, схоч..те, лет..те, колиш..ться, осміл..ться, захист..мо, пиш..ш, утриму..мося, змін..ться, перестав..ш.

► Перепишіть дієслова, вставляючи в закінченнях дієслів пропущені букви.

1. Що ма..— не дба.., втративши — плач..мо. 2. Правда очі кол... 3. Одна бджола мало меду нанос... 4. У ліс не з’їзд..ш — і на печі замерзн...ш. 6. Добрі жорна все перемел..ть. 7. Як на своєму язиці не вдерж..ш, то на чужому не вта..щ. 8. Криком дуба не зруба..ш. 9. Хто пізно ход..ть, той сам собі шкод...

► Перекладіть українською мовою. Порівняйте правопис дієслівних закінчень у російській і українській мовах.

1. Сумеешь взяться за дело — и снег загорится, не сумеешь — и масло не вспыхнет (Народное творчество). 2. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь (Народное творчество).

Диктант «Перевіряю себе»

► Напишіть диктант. Виділіть закінчення дієслів, поясність їх правопис.

ГАЇ ШУМЛЯТЬ

Вслухайтесь, як шумить гай. Як тріпочуть листям лякливі осинки, таємниче шумлять берези й глухо гудуть дуби. Внизу поміж (ними) зітхає ліщина, скаржиться на долю (свою), що вона в затінку не бачить неба. Але й високі сосни, вирвавшись зеленим верхів’ям до сонця, також (чогось) шумлять журливо. Я люблю слухати, як шумить ліс, як говорять поміж (собою) дерева. У лісі все так схоже на життя людей. У (кожного) дерева свої незгоди, свої скарги, свої радощі й буяння. У лісі знаходиться місце для могутніх дубів і слабкої, пискливої осичини, для білокорих красунь беріз і завжди настовбурченого, нелюдимого глоду. Тут живуть поруч велетенські бронзові осики й темнокорі крихкі кущі чорниці (За І. Цюпою).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Бліцопитування

ü Як змінюються дієслова?

ü Як визначити дієвідміну дієслова?

ü Які закінчення мають дієслова І та ІІ дієвідміни?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Робота за підручником.

► Підберіть текст. Запишіть. Підкресліть дієслова як члени речення.

Визначте їх дієвідміну. Поясніть правопис особових закінчень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити