Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 23 БУКВИ Е, И В ОСОБОВИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄСЛІВ І і ІІ ВІДМІНИ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про І та ІІ дієвідміни дієслів; про написання е, и в особових закінченнях дієслів; формувати навички розпізнання дієвідміни дієслів; навички правильного написання ненаголошених е, и в особових закінченнях дієслів;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення; уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК

Попереджувальний диктант

► Запишіть приказки під диктовку, поясніть, як ви їх розумієте.

► Знайдіть дієслова, підкресліть їх у відповідності з тим, яку синтаксичну функцію виконують. Визначте відміну кожного дієслова.

1. Слово вилет.. горобцем, а поверн..ся волом. 2. Скаж..ш — не верн..ш, напиш..ш — не зітр..ш. 3. Слово до слова — злож..ться мова. 4. Біда помуч..ть, і мудрості науч..ть. 5. Здобуд..ш освіту — побач..ш більше світу.

Лінгвістичне дослідження

► Виділіть закінчення у дієсловах. Зробіть висновок про е, и в особових закінченнях дієслів.

Носиш, пишеш, читаєш, говоримо, малюєте, побачиш, збудуєте, стоїмо.

Висновок. В особових закінченнях дієслів І дієвідміни пишемо букви — е (- є); а в особових закінченнях дієслів ІІ дієвідміни пишемо закінчення — и (-ї).

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Вивчення орфограми «Букви е, и в особових закінченнях дієслів І і ІІ дієвідміни»

Пояснювальна робота

► Уставте пропущені літери є, и, е, і в закінченнях дієслів, визначте дієвідміну.

Збира..ться, каж..мо, спровад..мо, очіку..те, потривож..ш, пиш..ш, чист..ш, змож..мо, вір..мо, бор..ться, туж..ш, виправ..ться.

Граматична робота

► Провідміняйте дієслова. Виділіть закінчення.

Колоти, чути; робити, бачити.

І дієвідміна

1-ша ос.

кол-ю чу-ю

кол-емо чу-ємо

2-га ос.

кол-еш чу-єш

кол-ете чу-єте

3-тя ос.

кол-е чу-є

кол-ють чу-ють

II дієвідміна

1-ша ос.

робл-ю бач-у

роб-имо бач-имо

2-га ос.

роб-иш бач-иш

роб-ите бач-ите

3-тя ос.

роб-ить бач-ить

робл-ять бач-ать

Пояснювальна робота

► Запишіть слова, поясніть, від чого залежить уживання голосного в закінченнях дієслів.

Ход..ш, люб..ш, співа..ш, кос..ш, перемага..ш, допомага..ш, перенос..ш.

Робота з текстом

► Прочитайте вірш. Які образи природи створив поет?

...Світає.

Край неба палає,

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає.

Тихесенько вітер віє,

Степи, лани мріють,

Меж ярами, над ставами

Верби зеленіють.

Сади рясні похилились,

Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

Розмовляють з полем.

Т. Г. Шевченко

► Випишіть дієслова. Визначте їх дієвідміну.

► Поясніть правопис закінчень дієслів.

Розподільний диктант

► Визначте дієвідміну поданих дієслів за неозначеною формою, запишіть їх у дві колонки.

Ходити, писати, стелити, мріяти, знати, клеїти, гомоніти, стояти, білити, жити, ховати, спати.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістична задача

► Уставте в наведені форми дієслів потрібні букви, виділіть закінчення й визначте особу, число, дієвідміну дієслів.

Люб..мо, твор..те, до..те, біж..ш, співа..мо, хоч..те, ваб..ть, дума..мо, держишся, клич..ш, див..ться, ліз..мо, тисн..ш, кос.ш, грим..ш, бор..шся, мовч...мо, вез...ш, гон...ш.

Граматична робота

► Наведені дієслова поставте у формі другої особи однини теперішнього часу.

► Наведені дієслова поставте у формі першої особи однини. Укажіть приголосні звуки, що чергуються.

Бігти, колихати, водити, чесати, вертіти, хотіти, носити.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Доповніть рядки прикладами.

1. Дієслова І дієвідміни: читати, ...

2. Дієслова ІІ відміни: гориш, ...

3. Дієслова доконаного виду: прочитаю, ...

4. Дієслова недоконаного виду: читаю, ...

5. Дієслова теперішнього часу: говорю, ...

6. Дієслова майбутнього часу: придумаєш, ...

Самостійна робота

► Розподіліть дієслова на дві колонки за дієвідміною.

Іти, летіти, сидіти, варити, бачити, бігти, боятися, полоти, купатися, зачиняти, їсти, бути, оцінювати, схотіти, кроїти, тьмяніти, пищати, тягти.

► Від кожного дієслова утворіть форму 2-ї особи однини. Поясніть правопис закінчень.

Вибіркова робота

► Спишіть і відгадайте загадки. З’ясуйте час дієслів, особу. Поясніть орфограми.

1. Стоїть, коливається, головою величається, а торкнеш — кусається. 2. Що то воно: у воді водиться, з хвостом родиться, а як виросте, хвіст відпадає. 3. Що то: як голодне, то кричить, а як наїсться, то мовчить. 4. Зріжу голову, вийму серце, дам пити — буде говорити. 5. Живе — лежить, помре — побіжить.

(Будяк, жаба, бочка, сопілка, сніг)

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Хто більше»

► Назвіть і запишіть дієслова І відміни.

► Назвіть і запишіть дієслова ІІ відміни.

Рефлексія

► Оцініть свою роботу на уроці.

► Закінчіть речення:

□ Мені виучувана подобається тема тим ...

□ Я добре розібрався в ...

□ У мене виникають труднощі ...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника..

► Складіть словниковий диктант на вивчену орфограму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити