Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 25 ПРАВОПИС -ТЬСЯ, -ШСЯ В КІНЦІ ДІЄСЛІВ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про дієслова, про написання ь в закінченнях дієслів; формувати навички розпізнання морфологічних ознак дієслів; удосконалювати орфографічні вміння;

□ розвивальна: розвивати мовленнєві навички, уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати повагу до культурної спадщини українців.

Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: художня література, усна народна творчість, культура.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -ться, а ти [ц:а] вимовляй.

Хто рано прокидається,

Зарядкою займається,

Роботи не боїться,

Той завжди добре вчиться.

Закони письма і вимови вивчай:

Написано -шся, а ти [с:а] вимовляй.

Швиденько одягаєшся,

В дорозі не спиняєшся.

Так, друже мій, ніколи

Не спізнишся до школи.

Л. Лужецька

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

ü Що таке дієслово?

ü Які ознаки дієслів є постійними?

ü Що таке неозначена форма дієслова?

ü Наведіть дієслова, які мають постфікс -ся.

ü Змініть дієслово «дивитися» за особами.

Перевірка домашнього завдання (вибірково)

Словниковий диктант

► Запишіть дієслова. Поясніть їх правопис.

Виполеш, виполе, виполемо, виполете; збудуєш, збудує, збудуємо, збудуєте, порадишся, порадиться, порадимося, порадитесь, приклеїш, приклеїть, приклеїмо, приклеїте.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

► Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст.

Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається.

Від меча рана загоїться, а від лихого слова — ніколи.

Удар забувається, а слово пам’ятається.

► Знайдіть дієслова на -ться. Зробіть висновок про їх правопис.

► Складіть монологічне висловлювання за змістом одного із прислів’їв.

Самостійна робота з підручником

► Ознайомтеся з орфограмою «Правопис -ться, -шся в кінці дієслів».

► Запишіть приклади до орфограми в зошит.

Комплексна робота з текстом

► Прочитайте уважно текст.

Український рушник

Важливі події, народні свята й обряди немислимі без вишитих рушників, які, крім декоративного, мали образно-символічне значення. Мабуть, у всьому декоративному мистецтві немає іншого такого предмета, який би концентрував у собі стільки символічного змісту. Вишитий рушник — це один з елементів матеріальної та духовної культури.

Селянина рушник супроводив протягом усього життя — і в радості, і в горі. Він символізував гостинність, на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль. Будуючи хату, рушниками підіймали сволока, потім їх дарували майстрам. На рушники приймали новонароджених, з ними проводжали людину в останню путь.

Особливо важливу роль відігравали рушники у весільному ритуалі. Рушники дарували старостам, перев’язували через плече, якщо на заручинах доходили згоди. На заручинах рушником зв’язували руки молодим — це було символом щасливого спільного життя.

Рушники використовували під час проводів на службу як знак побажання щасливої дороги і найшвидшого повернення. Вишиваний рушник — найдорожчий подарунок матері в дорогу синові, це пам’ятка про дім, побажання щастя в новому житті.

Вишивання — один з найдавніших видів декоративно-прикладного мистецтва слов’ян. У своїх роботах народні майстри відбили вічний потяг людини до краси, зв’язок з природою (За Т. В. Кара-Васильєвою).

► Складіть за змістом тексту 4-5 запитань тестового характеру. Запропонуйте сусіду по парті відповісти на них.

► Розкажіть, які традиції, пов’язані з рушником, існують у вашій родині.

► Поясніть розділові знаки в першому абзаці тексту.

► Випишіть з третього абзацу тексту всі дієслова і поставте їх у другу особу однини.

Конструювання мовних одиниць

► Утворіть від наведених дієслів форму другої особи однини. Поясніть орфограму.

► Прочитайте утворені слова. Запишіть фонетичну транскрипцію слів.

Кинутись, носити, висловитися, сміятися, каятися. Пояснювальний диктант

► Запишіть загадки, відгадайте їх. Замість крапок поставте, де потрібно, знак м’якшення.

1. Дві сестри до осені зеленіют.., потім одна червоніє, а друга чорніє. 2. Мене просят.. і чекают.., а як прийду — утікают... 3. йде слідом за тобою, утікай — не утечеш.., доганяй — не доженеш. 4. Стоїт.., колихаєт..ся, головою величаєт..ся, а торкнеш..— кусаєт..ся.

Творча робота

► Уставте пропущені дієслова. Поясніть їх правопис.

1. Велика дорога ... з першого кроку. 2. Хто біжить, той .... 3. Усе добре, що добре .... 4. Лякана ворона куща ....

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Орфографічний практикум

► Запишіть речення, поясніть вивчені орфограми.

1. Якщо дерево лише вранці посадив, то дров надвечір з нього не нарубаєш. 2. Не згорить, як вогню не запалиш. 3. Мисливець нахваляється, а звір в нору ховається. 4. Не смаж птаха, якого не впіймав. 5. Ледар три дні надувається, поки взувається. 6. Кому легко на серці, тому світ усміхається. 7. Умієш говорити — умій слухати.

Перевір себе

► Назвіть правила, за якими у словах ставимо знак м’якшення.

Наведіть приклади.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Спіймай слово»

► Підніміть руку, коли вчитель називає слово, у якому пишемо знак м’якшення.

Зменшення, вихованці, опікунство, різьба, промінчик, дивишся, гуляєш, харківський, пальчик, шістнадцять, вірте, коливається, зберігається, замрієшся, хвилюється, блідесенький, зілля, любов, степ, усміхаєшся.

Рефлексія

ü Що нового ви дізналися на уроці?

ü Яке значення має вивчення цієї теми для вас?

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника..

► Складіть словниковий диктант на вивчену орфограму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити