Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 26 БУКВА Ь В ДІЄСЛОВАХ НАКАЗОВОГО СПОСОБУ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про способи дієслів; про написання ь в дієсловах наказового способу; формувати навички розпізнання способів дієслів; навички написання ь в дієсловах наказового способу;

□ розвивальна: розвивати увагу, мовне чуття, навички зіставлення;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: художня література, українознавство, культура.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання (вибірково)

Розподільний диктант

► Наведені слова запишіть у дві колонки: з ь і без ь.

Замислишся, сподіваєшся, запізнюється, звертається, посміхаєшся, ганяєшся, гадаєш, послухається, впіймаєш.

► Поясніть правопис дієслів.

Лінгвістичне дослідження

► Порівняйте форми дієслів у словосполученнях і реченнях.

Дивитися в очі — Дивіться сонцю прямо в очі!

Знайти місце — Знайдіть своє місце в житті.

Заходити в гості — Заходьте до нас!

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Комунікативний практикум

► Що ви знаєте про Г. Сковороду?

► Поясніть, як ви розумієте його вислів.

Робіть те, до чого народжені, будьте справедливими і миролюбними громадянами, і досить із вас (Г. Сковорода).

► Знайдіть дієслова наказового способу. Поясніть їх правопис.

Робота з таблицею

► Проаналізуйте таблицю. Заповніть останній рядок своїми прикладами.

Способи дієслів


Дійсний

Умовний

Наказовий

Виражає

Дійсну, реальну дію

Бажану, можливу за певних умов дію

Спонукання до дії (наказ, пораду, прохання, побажання)

Питання

Що робить?

Що зробить?

Що зробив

Що робив би?

Що зробив би?

Що робив?

Що зроби?


Дійсний

Умовний

Наказовий

Змінюється

За часами, числами та особами або родами (мин. ч)

За числами, в одн.— за родами

За числами та особами

В одн.— 2-га особа, у мн.— 1-ша і 2-га особи

Творення


Дієслово мин. часу + частки б, би

Можуть творитися за допомогою часток хай, нехай

Приклади
Моделювання слів

► Утворіть від наведених слів форми наказового способу.

Сказати, написати, викинути, порадити, переглянути, попередити.

Комплексна робота з текстом

► Прочитайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль.

Г. СКОВОРОДА — ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФІЛОСОФ

Постать Григорія Сковороди — постать без перебільшення легендарна, він став таким ще за свого життя. З дитинства спраглий до знань, він навчався спочатку в дяка, який і помітив таланти дитини. Потім справдилася мрія юнака — навчатися в Києво-Могилянській академії. Сковорода з дитинства виявляв безліч талантів: він мав прекрасний голос, грав на кількох музичних інструментах, був уважний, спраглий до знань, мав неабиякий хист до мов та наук. Упродовж свого життя Г. Сковорода невпинно вчився. Учився в уже згаданій Києво-Могилянці, багато займався самоосвітою, вчився у природи та людей, навіть у своїх власних учнів... Можливо, саме ця здатність, спрага до засвоєння нового, невгамовний пошук істини, праця над самим собою і привели Сковороду до того рівня духовного та розумового розвитку, якого він досяг.

Григорій Сковорода став першим українським філософом. Але за словом «філософ» ми в жодному разі не повинні бачити людину, яка сидить у кабінеті, оточена книжками, самотня та відлюдкувата, створюючи нову суху теорію. Григорій Сковорода був зовсім не таким. За життя йому пропонували багато різних посад (намовляли його стати ченцем, пропонували посаду чиновника в Харківській губернії, навіть Катерина II хотіла залишити Сковороду при дворі), але мандрівний філософ понад усе цінував свою волю, право самому визначати своє життя, жити так, як йому до вподоби, спілкуватися з людьми різного віку та професій — це Григорій Сковорода вважав найбільшим щастям для себе.

На могилі філософа написано «Світ ловив мене, та не впіймав». І це справді так. Щоб не дати спіймати себе в золоті тенета багатства та непотрібного розкошу, в тенета чиновницьких канцелярій, треба мати неабияку силу духу. Григорій Сковорода був дуже сильною людиною...

Перший український філософ не видав за життя жодної книги своїх творів, але його ідеї, байки, поезії з неймовірною швидкістю поширювались світом, люди переповідали їх один одному, велику їх частину знали напам’ять. На щастя, твори Сковороди збереглися у своїй більшості. Хоча хіба вони могли не зберегтися, коли час не владний над творчістю такого рівня?

Філософія Сковороди охоплює всі сфери людського життя. Він багато говорить про щастя, розуміння щастя й шляхи досягнення внутрішньої гармонії. Григорій Сковорода пропонує людям почати шлях до щастя з пізнання себе й невпинного внутрішнього духовного самовдосконалення. Багато уваги Сковорода приділив і проблемам виховання, розробивши прекрасну, струнку й просту, проте дійсно геніальну систему виховання (З журналу).

► З другого абзацу тексту випишіть власні назви, поясніть правопис.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістична задача

► Складіть пари речень так, щоб в одному вживалися дієслова дійсного способу, а в другому — наказового.

Скласти — складіть, учитися — вчіться, розказати — розкажіть.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Мікрофон

► Закінчіть речення. т Дієслово — це ...

ü Дієслова в теперішньому часі означають ...

ü Дієслова наказового способу ...

ü Неозначена форма дієслова ...

ü Ь у дієсловах пишемо ...

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

т Оцініть свою роботу на уроці за наведеною карткою.

Усна відповідь


Робота біля дошки


Робота в зошиті


Знання правил


Активність на уроці


VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть лінгвістичну казку «ь у дієсловах».

► Доберіть 4-5 прислів’їв з дієсловами наказового способу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити