Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 27 НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про правопис не з дієсловами; формувати навички розпізнання постійних та непостійних морфологічних ознак дієслів; навички морфологічного розбору дієслів; удосконалювати орфографічні та пунктуаційні навички;

□ розвивальна: розвивати усне та писемне мовлення, уміння виділяти головне в навчальному матеріалі, точність мовлення, пам'ять, увагу; уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення, стилістика, синтаксис.

Міжпредметні зв'язки: художня література.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

► Визначте завдання уроку.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Кодовий диктант

► Запишіть дієслова, складіть код диктанту за такими параметрами:

1 — дієслово недоконаного виду минулого часу

2 — дієслово доконаного виду минулого часу

3 — дієслово недоконаного виду теперішнього часу

Гуляєш, вітаємо, написав, малюєш, прочитав, дивився, читав, сподіватися.

3323211

► Яке слово неможливо позначити кодом? Чому? інтелектуальна розминка

► Поясніть правопис слів з не. Зробіть загальний висновок про правопис не з іменниками, прикметниками, дієсловами. Ненависть; невисокий; ненавидіти; неяскравий; не високий, а низький; неприязнь; не товстий, а худий; непокоїтися; не говорити; не розмовляти.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Складання алгоритму

► Попрацюйте в парах і складіть алгоритм орфограми «Правопис не з дієсловами».

Коментоване письмо

► Запишіть речення. Поясніть правопис дієслів.

1. У житті під ковпаком не просидиш. 2. Не живемо, щоб їсти, а їмо, щоб жити. 3. Нехтувати здоров’ям — нехтувати життям. 3. Сам незчуєшся, як здоров’я позбудешся. 4. Ліків немає тільки від старості і від смерті (Народна творчість).

► До якого жару усної народної творчості належать ці речення?

► Поясніть зміст прислів’їв.

► Складіть монологічне висловлювання за одним із прислів’їв.

Вибірковий диктант

ü Випишіть з тексту слова з не. Поясніть їх правопис.

1. Краще (не) роздивлятись, з чого зроблене те, що нам до вподоби (М. Коцюбинський). 2. Я (не) люблю тебе, (не) навиджу! (З тв. І. Франка) 3. (Ні) хто його (не) розруйнує... Маю серце широкеє — (ні) з (ким) поділити. 4. Ще треті півні (не) співали, (ні) хто (ні) де (не) гомонів. 5. (Не) легкий був до волі шлях (П. Тичина). Та (не) збагненності красу (не) поховає людство з нами (Л. Дмитренко).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Творча робота

► Замініть дієслова з не словами без не.

Нездужати (хворіти), непокоїтися (турбуватися), неславити (ганьбити), нехтувати (ігнорувати, не помічати), нестямитися (втратити самовладання), неволити (примушувати), непритомніти (втрачати свідомість).

Лінгвістична задача

► Уведіть наведені слова у словосполучення. Поясніть два випадки правопису.

Нездужати — не здужати; неславити — не славити.

Примітка

Залежно від значення дієслова частка не може писатися окремо: не здужати (не змогти подужати) ворога, не славити (не прославляти, а ганьбити).

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення та морфологічний розбір дієслів.

Спів жайворонка єднав 3 небо з землею в голосну арфу і грав 3 на струнах симфонію поля 4.

Лінгвістична казка

► Прослухайте уважно текст.

ЧАСТКА НЕ І ДІЄСЛОВО

Жило-було собі Дієслово. Воно дуже любило читати, мріяти, гуляти, товаришувати, і було слухняним-слухняним. Одного разу на прогулянці Дієслово зустрілось із часткою НЕ. З того часу Дієслово перестало бути слухняним: воно вже не читає, не мріє, не гуляє, не допомагає, не слухає нікого. Морфологія покликала до себе Орфографію на раду.

— Що робити з Дієсловом? Воно зовсім від рук відбилось!

— Я знаю, що треба зробити! — сказала Орфографія. — Я видам закон, за яким частка НЕ з Дієсловом буде писатися окремо. А щоб не зруйнувати зовсім їх дружбу, ...

► Закінчіть текст лінгвістичної казки, сформулювавши правила правопису не з дієсловами.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в парах

► Складіть невеличкий текст (3-4 речення) комічного характеру з наведеним сполученнями.

Не кидай товариша, не були на екскурсії, не можу прийти, нездужати тиждень.

► Запишіть одне речення, зробіть морфологічний розбір дієслова. диктант-переклад

► Запишіть текст, переклавши його українською мовою. Порівняйте правопис не з дієсловами в російській та українській мовах.

1. Работай так, чтобы твою работу не переделывали другие. Сделал ошибку — не скрывай: тебе помогут исправить ее. 2. Не спеши языком — торопись делом (Пог.). 3. Все купишь, а отца и матери не купишь (Посл.). 4. Шахматисту недоставало времени обдумать свой ход.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Оцініть свою роботу на уроці.

ü Закінчіть речення:

Мені подобається виучувана тема, тим ...

Я добре розібрався в ...

У мене виникають труднощі ...

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника..

► Складіть словниковий диктант на вивчену орфограму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити