Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ. ДІЄСЛОВО

УРОК № 28 ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ДІЄСЛОВО» (ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ). КОНТРОЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ НАУКОВОГО СТИЛЮ

Мета:

□ навчальна: перевірити знання учнів з вивченої теми;

□ розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;

□ виховна: виховувати уважне та шанобливе ставлення до мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, культура мовлення.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова наказового способу:

А ходи, мріятиму, учили б, довелося;

Б порадь, покладу, казала б, встанемо;

В лети, відчинімо, встаньте, слухай;

Г їж, запитав би, покладу, працював би.

2. Укажіть рядок, у якому всі дієслова І дієвідміни:

А говорити, ходити, кричати, стати;

Б вчити, малювати, працювати, спати;

В бігти, сидіти, любити, боротися;

Г мати, везти, казати, іти.

3. Укажіть речення, у якому вжито безособове дієслово:

А Уранці добре працюється.

Б Дитя було добре і лагідне.

В Дме сильний вітер.

Г Він не має зошита і ручки.

4. Укажіть ряд дієслів із закінченням -ете:

А прибуд.., змел.., підмет.., колиш..;

Б прибуд.., знайд.., розірв..,, закле..;

В переглян.., вимет.., полегш.., почис..:

Г довар.., дмухн.., впевн.., закопт...

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

5. Установіть відповідність між дієсловами та їхніми видо-часовими формами:

А Доконаний вид, майбутній час

1 Перерахував

Б Недоконаний вид, майбутній час

2 Буду вчити

В Доконаний вид, минулий час

3 Напечемо

Г Недоконаний вид, теперішній час

4 Говорив

5 Пишу

6. Установіть відповідність між дієсловами та їхніми морфологічними ознаками:

А Доконаний вид, майбутній час, перехідний, зворотний, І особи

1 Співатимеш

2 Прочитаєш

Б Недоконаний вид, майбутній час, неперехідний, незворотний, ІІ особи

3 Пиши

4 Умився

В Доконаний вид, минулий час, неперехідний, зворотний, І особи

5 Розхвилюватися


Г Недоконаний вид, теперішній час, перехідний, незворотний, ІІІ особиЗавдання 7-8 — завдання відкритої форми.

7. Утворіть від дієслова «говорити» всі можливі форми часу.

8. Зробіть морфологічний розбір дієслова.

Море поблискувало 3 злою блакиттю.

ІІ варіант

Завдання 1-8 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант.

1. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є перехідними:

А не пише листа, читає книжку;

Б чекають учителя, дитина вмивається;

В годує кошеня, зустрічатися з друзями;

Г ремонтується робітниками, розмовляє по телефону.

2. Укажіть рядок, у якому всі дієслова ІІ дієвідміни:

А писати, гратися, дивитися, різати;

Б купити, бачити, стояти, садити;

В думати, спостерігати, гадати, лежати;

Г сидіти, летіти, грати, думати.

3. Укажіть рядок, у якому всі дієслова є безособовими:

А кортить, читається, добуває;

Б підмерзає, нудить, світає;

В подаю, братися, допомагають;

Г вечоріє, щастить, завершую.

4. Дієслова із закінченням -ете становлять рядок:

А розв’яж.., закінч.., прагн..;

Б відпочин.., усміхн..сь, знайд..;

В змокн.., залиш.., принес;

Г одягн.., свисн.., віддяч..

Завдання 5-6 передбачають встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

5. Установіть відповідність між дієсловами та їхніми видо-часовими формами.

А Доконаний вид, майбутній час

1 Буду в’язати

Б Недоконаний вид, майбутній час

2 Читаю

В Доконаний вид, минулий час

3 Зроблю

Г Недоконаний вид, теперішній час

4 Малюю


5 Підписав

6. Установити відповідність між дієсловами та їхніми морфологічними ознаками:

А Доконаний вид, майбутній час, перехідний, зворотний, І особи

1 Працюватимеш

2 Розговорилися

Б Недоконаний вид, майбутній час, неперехідний, незворотний, ІІ особи

3 Прочитаємо

4 Розговоритися

В Доконаний вид, минулий час, неперехідний, зворотний, І особи

5 Складає


Г Недоконаний вид, теперішній час, перехідний, незворотний, ІІІ особиЗавдання 7-8 — завдання відкритої форми.

7. Утворіть від дієслова «говорити» всі форми способу дії.

8. Зробіть морфологічний розбір дієслова.

Він тихого пізнього вечора торкнувся 3 тремкими пальцями клавішів рояля.

ІV. ЧИТАННЯ МОВЧКИ

Робота з текстом

► Прочитайте уважно текст.

КЕРАМІКА

Кераміка — один із давніх видів декоративно-ужиткового мистецтва України. Археологічні розкопки показують, що гончарний посуд на території України виготовлявся ще в період неоліту. Невеликі, круглі, схожі на горщики посудини ліпили в руках, випалювали на полум’ї багаття. Ці предмети мали спочатку гостре дно,— очевидно, їх ставили в пісок — згодом, під кінець неоліту, вони отримують плоске дно та добре виведені вінця.

Високим мистецьким рівнем відзначалися вироби так званої трипільської кераміки (2500-2000 рр. до н. е.), поширені на Правобережній Україні. Трипільські майстри ліпили горщики, тази, миски, глечики, ковші. Трипільці робили також статуетки — здебільшого зображення жінок, які мали чіткі узагальнені форми.

На початку залізного віку (VIII-VII ст. до н. е.) у скіфських племен, які заселяли степову і лісостепову смугу сучасної України, ремесло відокремилося від землеробства, що сприяло вдосконаленню керамічного виробництва.

В античних містах північного Причорномор’я Ольвії, Херсонесі також існувало керамічне виробництво з витонченими, схожими на грецькі, розписами. Майстри Ольвії виготовляли багато теракотових статуеток.

У II ст. н. е. на просторах Поділля і Верхнього Подністров’я з’являється ручний гончарський круг, який звужує і витісняє ручне ліплення посуду. Посудини, створені на гончарському крузі, відзначалися тонким черепком, багатством і вишуканістю форм.

У давньому Києві в Х-ХІІ ст. працювали талановиті гончарі, що створювали поливну кераміку й керамічні вироби, прикрашені кольоровими емалями. Створенню й розвитку гончарних промислів сприяла велика кількість місцевих глин.

У період Київської Русі найпоширенішим видом продукції були кухонні горщики. Виготовляли також миски, макітри, глеки,

полумиски, черпаки, світильники, рукомийники, великі посудини для зберігання продуктів харчування тощо.

Починаючи з X ст., в містах розвивається будівельна кераміка. Виростають величні храми та оборонні споруди з плоскої цегли. Стіни і долівки храмів та жилих будинків вистелюють фігурними керамічними плитками, вкритими емалевою поливою жовтого, синього, зеленого і коричневого кольору.

У період монгольської навали міське гончарство занепало. Сільське ж не зазнало знищення і пронесло свої традиції в пізніші віки.

Перший фаянсовий завод в Україні було створено 1799 року в Міжгір’ї під Києвом. Пізніше фаянсові вироби стали виготовляти у Будах. У ХІХ столітті відкриваються приватні порцелянові заводи в Чернігівській губернії, де виготовляють з місцевого каоліну вироби, прикрашені ліпленням та живописом.

Косовські виробничо-художні майстерні Художнього фонду України виробляють кухонний посуд. Для прикрас інтер’єру гуцульські майстри випускають панно й анімалістичну скульптуру. У місті Косове виготовляють кахель для печей, розписаний гуцульським орнаментом. Матеріалом для майолікових виробів є місцеві червоні глини. Для оздоблення використовують ангоби і глазурі (За Ю. П. Лащуком).

► Виконайте тестові завдання за змістом тексту.

I варіант

1. Кераміка — один із давніх видів...

А декоративно-ужиткового мистецтва;

Б монументально-декоративного мистецтва;

В декоративно-прикладного мистецтва;

Г мистецтва оформлення.

2. Яку частину сучасної України заселяли скіфські племена?

А Зону мішаних лісів і лісостепову;

Б степову й лісостепову;

В зону мішаних лісів і степову;

Г зону мішаних лісів, степову й лісостепову.

3. Трипільські майстри ліпили різні вироби. Який виріб не згадано в тексті?

А Горщики;   Б глечики;

В кухлі;    Г ковші.

4. Який період історії називали залізним віком?

А VIII-VII ст. до н. е. Б ІХ—VIII ст. до н. е.

В VIII-VII ст. н. е.  Г VII-VI ст. н. е.

5. Якого кольору були статуетки, виготовлені майстрами Ольвії?

А Теракотового;  Б червоногарячого;

В помаранчевого;  Г жовто-багряного.

6. У яких регіонах України в ІІ ст. н. е. з’явився ручний гончарний круг?

А Поділля, Нижнє Подністров’я;

Б Поділля, Верхнє Подністров’я;

В Буковина, Наддніпрянщина;

Г Слобожанщина, Поділля.

7. В античних містах північного Причорномор’я Ольвії, Херсонесі існувало керамічне виробництво з витонченими розписами, схожими на..

А римські;   Б грецькі;

В трипільські;  Г кельтські.

8. Посудини, створені на гончарному крузі, відзначалися тонким черепком і ...

А розмірами;   Б орнаментом;

В багатством кольорів; Г вишуканістю форм.

9. Який вид гончарної продукції був найпоширенішим у період Київської Русі?

А Кухонні глечики; Б кухонні світильники;

В кухонні кухлики; Г кухонні горщики.

10. Де було створено перший фаянсовий завод в Україні?

А У Броварах під Києвом; Б у Борисполі під Києвом;

В у Міжгір’ї під Києвом; Г у Вишгороді під Києвом.

11. Що виготовляли в місті Косове й розписували гуцульським орнаментом?

А Статуетки;   Б кахель для стін;

В кахель для печей; Г фаянсові вироби.

12. За стильовими ознаками текст є ...

А художнім;   Б розмовним;

В публіцистичним;  Г науковим.

II варіант

1. За стильовими ознаками текст є:

А публіцистичним;  Б науковим;

В розмовним;  Г художнім.

2. Де було створено перший фаянсовий завод в Україні?

А У Міжгір’ї під Києвом; Б у Борисполі під Києвом;

В у Броварах під Києвом; Г у Вишгороді під Києвом.

3. Посудини, створені на гончарному крузі, відзначалися тонким черепком і ...

А багатством кольорів; Б вишуканістю форм;

В орнаментом;  Г розмірами.

4. У яких регіонах України в ІІ ст. н. е. з’явився ручний гончарний круг?

А Поділля, Нижнє Подністров’я;

Б Буковина, Наддніпрянщина;

В Слобожанщина, Поділля;

Г Поділля, Верхнє Подністров’я.

5. Який період історії називався залізним віком?

А VII-VI ст. н. е.  Б VIII-VII ст. н. е.

В ІХ-VIII ст. до н. е. Г VIII-VII ст. до н. е.

6. Яку частину сучасної України заселяли скіфські племена?

А Зону мішаних лісів і степову;

Б зону мішаних лісів і лісостепову;

В степову й лісостепову;

Г зону мішаних лісів, степову й лісостепову.

7. Кераміка — один із давніх видів.

А монументально-декоративного мистецтва;

Б мистецтва оформлення;

В декоративно-прикладного мистецтва;

Г декоративно-ужиткового мистецтва.

8. Трипільські майстри ліпили різні вироби. Який виріб не згадано в тексті?

А Кухлі;    Б глечики;

В горщики;   Г ковші.

9. Якого кольору були статуетки, виготовлені майстрами Ольвії?

А Жовто-багряного; Б теракотового;

В червоногарячого; Г помаранчевого.

10. В античних містах північного Причорномор’я Ольвії, Херсонесі існувало керамічне виробництво з витонченими розписами, схожими на:

А грецькі;   Б кельтські;

В римські;   Г трипільські.

11. Який вид гончарної продукції був найпоширенішим у період Київської Русі?

А Кухонні світильники; Б кухонні кухлики;

В кухонні горщики; Г кухонні глечики.

12. Що виготовляли в місті Косове й розписували гуцульським орнаментом?

А Кахель для стін;  Б кахель для печей;

В фаянсові вироби; Г статуетки.

IV. підсумок уроку

Збір зошитів

Рефлексія

ü Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Індивідуальне завдання з повторення вивченого.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

Завдання відкритої

форми

з вибором однієї відповіді

на встановлення відповідності


Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

Варіант 1

в

г

а

а

А-3,Б-2,

В-1, Г-5

А-2, Б-1,

В-4, Г-3Варіант 2

а

б

б

б

А-3, Б-1,

В-5, Г-2

А-3, Б-1,

В-2, Г-5Кількість балів

1

1

1

1

2

2

2

2

варіант

і

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

І

а

б

в

а

а

б

б

г

г

в

б

г

ІІ

б

а

б

г

б

в

в

а

б

а

в

а


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити