Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК № 2 РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ У ВИВЧЕНИХ СИНТАКСИЧНИХ КОНСТРУКЦІЯХ

Мета:

□ навчальна: повторити й узагальнити постановку розділових знаків у кінці речення, при однорідних членах речення, при звертаннях і вставлених словах, у складних реченнях, у реченнях з прямою мовою;

□ розвивальна: розвивати пам'ять учнів, їх логічне мислення, навички виразного читання розділових знаків;

□ виховна: виховувати уважне ставлення до всіх видів мовленнєвої діяльності, виховувати навички самоконтролю і самокорекції грамотного письма.

Внутрішньопредметні зв'язки: інтонація і пунктуація, синтаксис і пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література й інші шкільні предмети.

Тип уроку: повторення й узагальнення знань, умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Робота з прислів'ям

Як ви розумієте зміст прислів’я «Слово до слова — зложиться мова»?

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Перевірка домашнього завдання

Творча робота

ü Поставте вчителеві запитання.

ü Висловіть радість з приводу певної події.

ü Скажіть товаришеві по парті про своє заняття в гуртку чи в іншому творчому колективі.

ü Які розділові знаки ви поставите в кінці таких речень?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Залучення учнів до формулювання мети і завдань уроку.

IV. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО РАНІШЕ

Робота у групах за картками (три варіанти)

► Перепишіть речення, розставте розділові знаки в середині їх і поясність. Підкресліть однорідні члени речення.

Варіант 1

1. З лісу везли на возах клен-дерево ліщину дубове галуззя зелену траву (Ю. Яновський). 2. Гнів і жаль огонь і холод несамовито радість і гірка туга разом охопили Петрове серце (Панас Мирний). 3. Все спить ще і небо і зорі безсилі (П. Тичина).

Варіант 2

1. Із хмари тихо виступають обрив високий гай байрак (Т. Шевченко). 2. Для польоту в космос потрібні різнобічні й глибокі знання. 3. Блакитне море небо і чарівні зелені береги затоки все за лите сяйвом південного сонця (О. Довженко).

Варіант 3

1. Ліс переймав голос машин ніс його в поле клав на межі (В. Сосюра). 2. Відвічний ліс шумів над ним тужливо або стогнав і плакав і ревів, вітрами битий (І. Франко). 3. Все навколо дерева птахи люди сповнене весняної пружної нестримної сили (В. Собко).

Складання речень за аналогією

► Прочитайте речення. Поясність розділові знаки в них. Складіть речення зі звертанням за аналогією. Запишіть за вибором (наведені речення чи складені вами). Прочитайте виразно.

1. Зеленійся рідне поле, українська ниво! Підіймися, колосися, достигай щасливо! (М. Рильський) 2. О мово рідна! Їй гаряче віддав я серце надарма. Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема (В. Сосюра). 3. Світи нам, день, безсмертними огнями, шуміть, сади, роди зерно, земля! (В. Сосюра).

► Користуючись словами для довідки, вставте близькі за змістом вставні слова і запишіть речення. Поставте необхідні розділові знаки, поясність їх.

1. ... було вже пізно, бо ніде по хатах не світилося (Панас Мирний). 2. Безмежна краса ночі скорила б ... важке каміння (В. Гжицький). 3. Соловейко щебече... поки ячмінь почне колос викидати, а тоді вже й не чути (О. Ільченко). 4. Прийшлось сусідові ... хоч сядь та й плач (Є. Гребінка).

Слова для довідок: здається, видно, кажуть, мовляв. Пояснювальний диктант

► Поясніть розділові знаки в кінці речень, прочитайте їх із відповідною інтонацією.

1. Який же широкий світ! Який же безмежний рідний край! (О. Донченко). 2. Говоріть своїм ненькам найласкавіші в світі слова (О. Завгородній). 3. Яке сьогодні блакитне небо, яке високе і чисте! (М. Коцюбинський). 4. Починалась пора золотої, чудесної осені. 5. Діти полюбили і степові краєвиди. 6. Що біліє отам на роздоллі? Чи хмариночка, легка, біла, геть по небі гуляє на волі? Чи на човні то білі вітрила (Леся Українка).

Робота з незакінченими реченнями

► Закінчіть речення, запишіть їх, розставивши розділові знаки. Поясність їх постановку.

1. Мій тато в дитинстві мені сказав ... 2. ... навчала мама. 3. .. писав ....

Вибіркове списування

ü Прочитайте речення. Поясність розділові знаки в них. 2-3 речення запишіть і зробіть усний синтаксичний розбір їх. Підкресліть члени речення. Складіть схеми.

1. І літо минуло, і осінь прийшла і листям пожовклим всі стежки покрила (Л. Глібов). 2. Дерево стояло ще голе, однак на віттях його вже починалось пташине життя (Д. Бедзик). 3. Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева (В. Сосюра). 4. Сизий бузок, котрим обсаджені були стежки, переліз на їх гладеньке місце й вільно ріс собі там, де ходили людські ноги (Панас Мирний). 5. Зійшли сніги, шумить вода, весною повіва, земля квіточки викида, буяє травка молода, все мертве ожива (П. Грабовський).

Синтаксична синонімія

► Замініть речення з прямою мовою складнопідрядними реченнями. Запишіть 1-2 пари речень. Порівняйте розділові знаки в них і поясніть їх постановку.

1. Вірний син свого народу, видатний борець за мир Поль Робсон сказав: «Глибоко люблю я і любить мій народ прекрасні, героїчні поезії Тараса Григоровича Шевченка. Цей великий поет належить усьому світові». 2. «Пора спати»,— нагадала мати. 3. «Людей треба знати,— просто відповів директор.— Без них керівник нічого не вартий».

Діалог

► Складіть діалог з товаришем по парті на тему «Як я провів літо» і запишіть. Які розділові знаки ви поставили?

Лінгвістична казка

► Прочитайте. Підрахуйте однорідні члени речення в тексті. Поясність розділові знаки при них. Про які синтаксичні одиниці ви б хотіли скласти казку?

Однорідні члени речення

Одного зимового вечора Марійка намалювала курчаток. Тільки-но востаннє провела пензликом, коли бачить... Диво! Встало одне курча на ніжки, підняло маленькі крильця, стрибнуло і клюнуло дівчинку в носик. Від радості вона зойкнула і взяла курчатко руками.

— Чи це не сон? — подумала Марійка.

— Ні, ти не спиш. Це справді я тебе клюнуло. А чи не хочеш ти зі мною поговорити по секрету? — тихенько спитало курчатко.

— Звичайно, хочу,— відповіла дівчинка і нахилилася до маленької голівки незвичайного гостя.

— Я — маленький чарівник, вмію перетворюватись на велику м’яку іграшку. Хочеш, я зараз перетворюсь на велике курча і стану твоїм другом? — пропищало курча.

— Перетворись, будь ласка,— прошепотіла Марічка і на мить заплющила очі.

Розкрила дівчинка очі й бачить справжнє диво: перед нею виросла симпатична м’яка іграшка, яка посміхалася і простягнула до неї крильця. Зраділа дівчинка, пригорнула до себе нову іграшку і поцілувала.

— Знаєш, Марійко, я вмію рахувати однорідні члени речення. Підрахуємо їх разом. У цій казці їх багато,— сказала чарівна іграшка.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Фронтальна бесіда із завданням

ü Які правила постановки розділових знаків ми повторили?

ü Наведіть приклади.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть по одному прикладу на всі правила, які ми повторили на уроці.

► Підготуйте розповідь про історію розділових знаків (за індивідуальним завданням).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити