Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 30 АКТИВНІ Й ПАСИВНІ ДІЄПРИКМЕТНИКИ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметники; дати поняття про активні та пасивні дієприкметники; формувати навички розпізнання активних та пасивних дієприкметників;

□ розвивальна: розвивати мовне чуття, увагу, пам'ять, уміння працювати самостійно;

□ виховна: виховувати загальнолюдські цінності, екологічну культуру.

Внутрішньопредметні зв'язки: пунктуація, синтаксис, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: стилістика, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення. Випишіть дієприкметник та визначте його морфологічні ознаки.

Мальовниче місто привабило поета своєю історією, наповненою подіями та іменами відомих людей 4.

Лінгвістичне дослідження

► Порівняйте дієприкметники у двох стовпчиках.

Гарцюючий вершник Прочитаний (учнем) вірш

посивілий чоловік зрошена (дощем) трава

Висновок. Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані. Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за стосунком до дії, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Ознайомлення з параграфом «Активні й пасивні дієприкметники».

Творча робота

► Запишіть словосполучення з дієприкметником.

► Визначте розряд кожного дієприкметника.

Який літає — ... (літаючий)

Які крокують — ... (крокуючі)

Який розтав — ... (розталий)

Які посивіли — ... (посивілі)

Яка співає — ... (співаюча)

Яке розсипали — ... (розсипане)

Який виконали — ... (виконаний)

Яку занесли — ... (занесена)

Який перемили — ... (перемитий)

Яку згадують — ... (згадувана)

Робота з таблицею

► Заповніть таблицю.

Дієприкметники

Означають

Мають суфікси

Приклади

Активні
Пасивні
Розподільна робота

► Запишіть дієприкметники у дві колонки: 1 — активні, 2 — пасивні.

Скривджений, думаючий, змальований, прогнилий, вихований, охриплий, лежачий, знаючий, стиснений, бажаючий, перемігший, бажаний, знижений, почервонілий, напоєний, зрубаний, рубаючий.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль.

ЗАЧАРОВАНИЙ ЛІС

Тиша оповила землю, укриту снігом. Заколисаний хуртовинами, одягнутий у теплу снігову шубу, спить ліс. Дрімають ялини й сосни, чітко виділяючись своїм темно-зеленим вбранням на білизні снігу, очікують на тепло гаї й переліски. Мріють про весну опушені білим хутром берези й осики, клени і липи, граби і дуби.

У зимову пору відпочивають лісові рослини. Сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіші морози. Ґрунт у лісі, прикритий листям, а потім снігом, може й зовсім не замерзати або промерзнути лише на невелику глибину. Земля й рослини вриті снігом, наче м’якою ковдрою. Підстилка з опалого листя взимку поступово перегниває і виділяє тепло. Тому й вода в ґрунті не замерзає (За А. Волковою).

► З тексту випишіть дієприкметники, визначте їх розряд та граматичні ознаки.

► Поясніть розділові знаки в реченнях першого абзацу.

Моделювання

► Перебудуйте речення, увівши в них дієприкметники.

1. Рано починається весна. 2. Починають її жайворонки. 3. Ніхто не знає, де вони зимують. 4. Але степу не покидають. 5. Тільки пригріє сонце, а вони вже й заспівали. 6. Це найніжніші співці весни.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Тестова робота

► Виконайте тести з теми «Дієприкметник».

1. Що означає дієприкметник?

А Ознаку;

Б дію;

В ознаку предмета за дією або станом;

Г предмет.

2. Укажіть рядок, у якому всі слова — дієприкметники:

А заговорити, улюблений, сміливий;

Б розгорнутий, написаний, розквітлий;

В мальовничий, стиглий, певний;

Г замислившись, опалий, найлютіший.

3. Укажіть рядок, у якому правильно перераховані морфологічні ознаки дієприкметника:

А число, відмінок, вид, відміна, час;

Б рід, число, вид, час;

В рід, число, відмінок, вид, час;

Г рід, число, час.

4. Що означають пасивні дієприкметники?

А Ознаку предмета за дією;

Б що пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета;

В ознаку;

Г дію.

5. Укажіть рядок, у якому усі дієприкметники — активні:

А думаючий, принесений;

Б опалий, вкритий;

В бажаючий, відпочиваючий;

Г битий, керуючий.

6. Укажіть рядок, у якому усі дієприкметники — пасивні:

А розсипаний, занесений;

Б бажаючий, відпочиваючий;

В опалий, вкритий;

Г битий, керуючий.

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «знайди дієприкметник»

► Відгадайте загадки. Назвіть дієприкметники, укажіть їх розряд.

1. Чого не було й не буде, а назване людьми. 2. Зимою біле, весною чорне, літом зелене, осінню стрижене. 3. У лісі рощене, з лісом рівняється, а лісу не бачить. 4. Чорне сукно залізло у вікно. 5. Повернуте до сонця золоте донце. 6. Скручена, зв’язана, на кілок посаджена, по подвір’ю гуляє.

Ключ: 1. Пташине молоко. 2. Поле. 3. Серцевина в дереві. 4. Ніч. 5. Соняшник. 6. Мітла.

Рефлексія

► Закінчіть речення:

Мені подобається виучувана тема, тим ... Я добре розібрався в ... У мене виникають труднощі ...

► Оцініть свою роботу на уроці.

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть лінгвістичну казку про активній й пасивні дієприкметники.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити