Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 32 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 7. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ ЗА КАРТИНОЮ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Мета:

□ навчальна: поглибити вміння учнів описувати зовнішність людини; формувати навички складання твору-опису за картиною;

□ розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;

□ виховна: виховувати шанобливе ставлення до мистецтва.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, живопис.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Мистецтво незбагненне й незрівнянне —

Його не може розум осягнуть,

Є в ньому вічна і священна тайна,

Що кличе людство на духовну путь.

О. Ніконенко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комунікативний практикум

ü Як ви розумієте слова епіграфа?

ü Якими епітетами характеризує автор мистецтво?

ü Як ви вважаєте, про яку вічну тайну мистецтва говорить поет?

ü Що таке живопис? Як називають твори живопису?

ü Які картини вам відомі?

ü Що таке портрет?

ü Яких художників-портретистів ви знаєте?

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прочитайте текст про портрет як жанр мистецтва.

Живопис — вид образотворчого мистецтва, у якому художні твори створюють за допомогою фарб, що наносять на яку-небудь тверду поверхню. Художники використовують олійні фарби, акварель, гуаш, пастель, туш, вугілля, крейду тощо. Крім того, існують іще фрески (спеціальні водяні фарби наносять на сиру штукатурку), вітражі й мозаїки. Малюють також силікатними фарбами, що закріплюють на предметі за допомогою випалу (високої температури).

До жанру портрета належать твори образотворчого мистецтва, у яких відбито зовнішній вигляд конкретної людини або групи людей. Кожен портрет передає індивідуальні риси.

Але передачею зовнішньої схожості зовсім не обмежується задум живописця. Мистецтво портрета вимагає, щоб поряд із зовнішньою схожістю у вигляді людини відбивалися його духовні інтереси, соціальний стан, типові риси тієї епохи, у яку він жив.

До того ж автор портрета, як правило, не безпристрасний реєстратор зовнішніх і внутрішніх особливостей портретованого: особисте ставлення художника до моделі, його власний світогляд, його творча манера накладають на твір зримий відбиток. Мистецтво портрета нараховує кілька тисячоліть.

► Дайте відповідь на запитання.

ü Яких художників-портретистів ви знаєте?

ü Чиї портрети вони виконували?

ü Чим пояснюється велика увагу до портретного живопису?

ü Які є портрети?

Усне малювання

► Уявіть, що ви — художник-портретист. Кого і як ви хотіли б зобразити на полотні?

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картиною І. Труш «портрет І. Франка».

Розповідь учителя про художника

Іван Іванович Труш — український живописець-імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині. його називали поетом кольору та Сонця.

Творчість Івана Труша для франкознавства цікава з огляду тривалого спілкування художника з Іваном Франком. Сам митець свого часу підкреслював винятковість їхніх стосунків: «Може, ніхто не міг би розповісти так багато про щиру, ніколи не удавану скромність цього надзвичайного і найбільшого серед усіх нас таланту, як я — один з останніх його знайомих, що безперервно на протязі чверті віку стояв з ним в близькому товариському контакті».

Бесіда за змістом картини

ü Що вам відомо про Івана Франка?

ü У якому віці Труш зображує Франка?

ü Чи можна з портрета дізнатися про минуле поета?

ü Який вираз обличчя, очей у Франка?

ü Як зображено елементи одягу?

ü Які фарби використав художник, малюючи портрет?

ü Які, на вашу думку, риси характеру І. Франка відтворені в портреті?

ü Яка портретна деталь підкреслює високий інтелект, геніальність поета?

Складання робочих матеріалів для твору

► Попрацюйте самостійно. Запишіть опорні слова та вирази для твору-опису зовнішності людини за картиною.

Письмовий твір-опис

► Складіть і запишіть твір-опис зовнішності людини за картиною.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Збирання зошитів рефлексія

ü Чи сподобалася вам робота?

ü Що було найбільш цікавим?

ü У чому ви відчували труднощі?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Повторіть вивчене про дієприкметник.

► Знайдіть інформацію про якогось художника-портретиста та про його картини.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити