Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 33 ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ ЗАКІНЧЕННЯХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ. ПРАВОПИС ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ У СУФІКСАХ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ

Мета:

□ навчальна: поглибити знання учнів про дієприкметник; з'ясувати правила правопису голосних та приголосних у суфіксах та закінченнях дієприкметників; формувати вміння знаходити дієприкметники в тексті;

□ розвивальна: розвивати увагу, пам'ять, творчі вміння використання дієприкметників у власних висловлюваннях; навички складання монологічного висловлювання;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, морфеміка, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

ü Що таке дієприкметник?

ü На які запитання він відповідає?

ü Які морфологічні ознаки, спільні з дієсловом, має дієприкметник?

ü Які морфологічні ознаки, спільні з прикметником, має дієприкметник?

ü Які дієприкметники називають активними?

ü Які дієприкметники називають пасивними?

ü Як утворюються активні дієприкметники?

ü Як утворюються пасивні дієприкметники?

Лінгвістична гра «упіймай дієприкметник»

► Знайдіть у ряду слів дієприкметники.

□ Співати, співучий, співав, співаючий, спів

□ Знести, знесений, зносити, зніс, зносивши

□ Сміятись, сміх, смішити, сміявшись, сміючись

□ Принести, принесений, приніс, ніс, приносити

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Вивчення параграфа «Правопис дієприкметників».

Пояснювальна робота

► Запишіть текст, виділіть закінчення дієприкметників, поясніть правопис голосних.

1. Оповит.. розмаїто-жовтим серпанком осені, садок задумливо дрімав (Г. Михайличенко). 2. Крізь заґратован.. маленькі віконечка тихо лився сірий світанок (А. Головко). 3. Коси дівчат заплетен.., кожна у віночку, а сорочки з тонкого полотна так уже вибілен.. та вишит.. різними узорами, що не надивишся (М. Олійник). 4. Сонце зараз було схоже на згасаюч.. в осиротілім полі осіннє багатство (М. Стельмах).

Граматична робота

► Провідміняйте дієприкметники, виділіть закінчення, поясніть правопис голосних.

Сяючий, усміхнена, зшитий.

Робота з таблицею

Суфікси

Правило

Приклади

-ен-/-н-

Пишуться з однією -н-


-уч-/-юч-

Якщо утворені від дієслів І відміни


-ач-/-яч-

Якщо утворені від дієслів ІІ відміни


Словникова робота

► Спишіть дієприкметники, вставивши пропущені букви. Виділіть суфікси, поясніть їх правопис.

Замороже..ий, сиві..чий, засвіче..ий, чита..ий, збудова..ий, напоєний, випуще..ий, погаше..ий, виїжджу..ий, промеле..ий, пала..чий, сто..чий, завмира..чий, зелені..чий, леж..чий, дриж..чий.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Комплексна робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль.

Природне середовище було, є й буде незмінним партнером людей в їх повсякденному житті. Ми черпаємо із скриньки природи всі наші багатства. Природа, її краса й велич залишаються нашим головним скарбом, нашою святинею, якій непідвладні час, мода...

В. О. Сухомлинський стверджував, що сама по собі природа не розвиває й не виховує. Свідоме й бережливе ставлення кожної людини до природи можливе тільки при наявності екологічної культури, широких екологічних знань, які повинні формуватись, починаючи з дитинства. Знання екологічних норм, закономірностей розвитку природи, знайомства з загадковим світом тварин, рослин, з особливостями їх поведінки, проблемами, які виникають в їх житті, дуже часто з вини людини, дадуть можливість кожному відчути особисту відповідальність за майбутнє природи.

Людина з’явилася на світ, як частина природи, і тому її існування повністю від природи залежить.

Недарма колись природу шанобливо називали «матінко-природа», тим самим вважаючи себе покірним сином чи донькою цієї великої матері.

Тільки правильний підхід до природи, розумне використання її багатств, правильне усвідомлення її ролі дає змогу сучасному людству духовно не бідніти і отримувати від неї сили.

Природа — це не просто мальовничий образ поетів чи малярів, це духовна криниця, яка збагатила й продовжує збагачувати не один народ і не одне покоління. То ж пам’ятаймо, що природа потребує уваги й нашої любові. Бо тільки тоді виграють усі: і природа, і наша людська душа (За П. І. Кончаківським).

► Дайте заголовок тексту.

► З якими думками автора тексту ви згодні?

► Складіть монологічне висловлювання в художньому стилі на тему «Природа в моєму житті», використовуючи дієприкметники.

Моделювання слів

► Утворіть від наведених дієслів дієприкметники. Виділіть суфікси, поясніть їх правопис.

Виварювати, купувати, нести, єднати, підбілювати, працювати, думати, співати, нафарширувати, створювати, малювати, натрапити.

► Два дієприкметники провідміняйте, виділіть закінчення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Прочитайте речення, випишіть дієприкметники, визначте їх вид, рід, час, число, відмінок.

1. Підхоплена хвилями шлюпка вилетіла в море (М. Трублаїні). 2. Тремтячими руками розгорнув Тарас папір (О. Іваненко). 3. Дбайливо политі й старанно підстрижені квіти красувалися серед в’янучих трав (В. Собко). 4. Око знов ваблять блукаючі вогні (М. Коцюбинський). 5. Згаяного часу й конем не доженеш (Народна творчість). 6. В зів’ялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю (І. Франко). 7. Не цвіти ж, мій цвіте новий, нерозвинений цвіте, зов’янь тихо, поки твоє серце не розбите (Т. Шевченко). 8. Коли весною зацвіте трава в палаючих серпанках, в степ на курган крутий іде старенька зморена журавка (Д. Луценко). 9. Струмує теплий дим по коліях розмитих, дощами добрими напоєних доріг (М. Рильський).

Тестова робота

1. Укажіть дієприкметник:

А старий;

Б старість;

В старіючий;

Г старенький.

2. Визначте дієприкметник теперішнього часу:

А вкритий;

Б достигаючий;

В скований;

Г прочитаний.

3. Укажіть дієприкметник доконаного виду:

А руйнуючий;

Б білений;

В виконуючий;

Г переведений.

4. Укажіть, де правильно наведено визначення дієприкметника:

А це самостійна частина мови, що означає стан дії;

Б це особова форма дієслова, що означає дію;

В це особова форма дієслова, що вказує на ознаку предмета за дією;

Г це особова форма дієслова, що вказує на ознаку дії.

5. Укажіть словосполучення з дієприкметником:

А чудова українська мова;

Б темніючий день;

В кобза гомінлива;

Г рідна хата;

Д гордий лицар.

6. Укажіть словосполучення, у якому дієприкметник є головним словом:

А написаний твір;

Б пожовтілий лист;

В стихаючий гомін;

Г помальований фарбою;

Д зрубане дерево.

7. Укажіть, якої граматичної ознаки з названих не має дієприкметник:

А середнього роду;

Б майбутнього часу;

В доконаного виду множини;

Г доконаного виду середнього роду.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «Знайди помилку»

► Знайдіть помилку у відмінюванні дієприкметників.

Н. в. зроблена зроблені

Р. в. зробленої зроблиних

Д. в. зроблений зробленим

З. в. зроблену зроблені

О. в. зробленій зроблиними

М. в. (на) зробленій (на) зроблених

Рефлексія

► Оцініть свою роботу на уроці за карткою.

Усна відповідь


Робота біля дошки


Робота в зошиті


Знання правил


Активність на уроці


Тестова робота


VІІІ.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Запишіть 3-4 прислів’я з дієприкметниками, виділіть суфікси й закінчення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити