Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 34 БЕЗОСОБОВІ ДІЄСЛІВНІ ФОРМИ НА -НО, -ТО

Мета:

□ навчальна: дати знання учням про дієслівні форми на -но, -то; закріпити вміння грамотно писати та вживати дієприкметники, робити синтаксичний розбір речень та морфологічний розбір слів; уміння відрізняти дієприкметники та безособові форми на -но, -то від інших частин мови;

□ розвивальна: розвивати увагу, пам'ять; уміння використовувати дієслівні форми у власних висловлюваннях; навички складання діалогів та монологів;

□ виховна: виховувати повагу до українських народних традицій.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, синтаксис, орфографія.

Міжпредметні зв'язки: українознавство, мова, література

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Орфографічна робота

► Запишіть, уставивши пропущені букви.

Україно! Земле кохана! Скільк.. поту г..ркого вил..то на твої ниви! Скільк.. крові пролито на роси чистії! Скільк.. жита витоптано ворожими кіньми! Скільк.. могил в..соких самотньо в ст..пу бов..аніє! Л..жать у тих могилах лицарі славні, що боронили волю рідного краю. То пре..ки твої. Хіба не тобі заповідано ними в піснях стати за правду, за землю рідну? (За Ю. Мушкетиком)

► Підкресліть граматичну основу в кожному реченні.

«Мозковий штурм»

► Порівняйте речення. У чому різниця в змісті речень? Підкресліть граматичну основу.

► Зробіть висновок про те, на що вказують безособові форми на -но, -то.

► Як змінюються безособові форми на -но, -то?

Задача повністю розв’язана.

Задачу повністю розв’язано.

Рушник вже був вишитий

Рушник вишито

Висновок. Безособові форми на -но, -то — незмінні, виступають головними членами безособових речень, уживаються для підкреслення результату дії, ознаки предмета.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Ознайомлення з параграфом «Безособові дієслівні форми на -но, -то».

Коментоване письмо

► Запишіть речення. Знайдіть форми на -но, -то. Поясніть їхнє лексичне значення, синтаксичну роль.

1. Хай буде вік прожито як належить (Л. Костенко). 2. Поле було зоране ще восени. 3. Поле було зорано ще восени. 4. Наказ підписано ручкою. 5. Дорогу покрито асфальтом. 6. Хліб порізано ножем. 7. Злодія вбито ножем. 8. Останній екзамен складено, школу закінчено (О. Донченко). 9. Незабаром буде опубліковано новий посібник. 10. Шаблю було вибито з рук. 11. Але з серця не вибито духу волі (Олесь Гончар).

Пояснювальний диктант

► Запишіть під диктовку речення. Поясніть орфограми, підкресліть форми на -но, -то.

Чимало було зроблено для збереження української народної пісні. Видано багато збірників пісень, що були записані з народних уст. Пояснено значення української народної пісні для української художньої літератури та для українського народу взагалі. З’ясовано, що народна пісня впливає не тільки на розвиток культури певного народу, а й на деякі особливості літературної мови.

Творча робота

► Перепишіть прислів’я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки безособові дієслівні форми на -но, -то.

1. Усе на світі ... мозолями. 2. Як набуто, так і... . 3. ... абияк, то і вийшов кривуляк. 4. За наше жито ще нас і ... 5. За планом ..., а в полі не ... 6. Де ... на живу нитку, там чекай дірку.

Довідка: Бито. Створено. Зроблено. Зшито. Посіяно. Орано. Збуто.

► Складіть невеличке монологічне висловлювання, розкривши значення одного з прислів’їв.

Лексична робота

► Проаналізуйте висловлювання українських письменників. Поясніть, з якою метою вживаються дієслівні форми на -но, -то.

1. Не розмежовано душу і розум. Душу осяяно розуму світлом, розум осяяно світлом душі (М. Самійленко). 2. Дух не закуто. Хочеться жить! (М. Вороний). 3. Ніколи серце не проща того, що розумом безжально вбито (Д. Павличко). 4. Вперше вчуто силу добрих слів. Вчуто порух людяності в душах (В. Самійленко). 5. Хто сказав, що все уже відкрито? Нащо ми народжені тоді? (В. Симоненко). 6. Недоговорено багато і недоспівано, на жаль (Я. Воронько). 7. Не добудовано світ. Був він і є крихким (М. Самійленко).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Відтвори фразеологізм

► Закінчіть відомі фразеологічні звороти, додавши форми на -но, -то.

1. На роду ... (написано). 2. ... (Повито) темрявою. 3. Неначе медом ... (помазано). 4. Он де собаку ... (зарито)! 5. Усі мости ... (спалено). 6. Вилами по воді ... (написано).

Словниковий диктант

► Запишіть слова під диктовку, поясніть їхній правопис. Відпрацьований, сформульований, почорнілий, змарнілий, мелений, списаний, зроблений, прочитаний, загублений, застережливий, омріяний, виконуючий, організуючий, відтворений.

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Вибіркова робота

► Випишіть з тексту дієприкметники та безособові дієслівні форми на -но, -то.

Вишиті рушники здавна були поширені в Україні як неодмінний атрибут народного побуту, як традиційна окраса селянського житла.

Рушник супроводжував селянина протягом усього життя і в радості, і в горі. Він завжди був символом гостинності — на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль.

У народних піснях, легендах і переказах опоетизовано готування дівчиною рушників до весілля. У вишитих орнаментах вона відтворювала свої думки і почуття, надії і сподівання на щасливу долю. Кожна дівчина готувала значну кількість рушників для свого майбутнього життя.

Словотворча робота

► Від дієслів утворіть пасивні дієприкметники, а від дієприкметників — безособові дієслівні форми на -но, -то.

Зразок. Зорати — зораний — зорано.

Вивчити, закрити, перечитати, визнати, виписати, виявити, відправити, подарувати, вишити, обговорити, спекти.

Комунікативний практикум

► Складіть діалог на тему «Український рушник», використавши безособові форми на -но, -то.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Лінгвістична гра «передай іншому»

Учні, які сидять на першому варіанті, називають пасивні дієприкметники, а на другому — безособові форми від цих дієприкметників.

Рефлексія

ü Оцініть свою роботу на уроці.

ü Закінчіть речення:

□ Безособові форми на -но, -то вказують ...

□ Безособові форми на -но, -то утворюються від ...

□ Безособові форми на -но, -то змінюються ...

□ Безособові форми на -но, -то часто вживаються в ...

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника..

► Запишіть 4-5 прислів’їв чи фразеологічних зворотів з дієслівними формами на -но, -то.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити