Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 35 НАПИСАННЯ -Н- У ДІЄПРИКМЕТНИКАХ ТА -НН- У ПРИКМЕТНИКАХ ДІЄПРИКМЕТНИКОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Мета:

□ навчальна: пояснити правила написання нн у прикметниках дієприкметникового походження, формувати вміння відрізняти їх від пасивних дієприкметників на -ний, визначати орфограми «Буква н у суфіксах дієприкметників» та нн у прикметниках дієприкметникового походження»; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієприкметники з вивченою орфограмою;

□ розвивальна: розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, конструювати мовні явища;

□ виховна: виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Попереджувальний диктант

► Запишіть речення, поясніть орфограми.

1. Немало прож..то, ще більш пер..жито. 2. Добре, що у полі колиш..ться жито. 3. Не все тобою пер..думано, не всі проспівано пісні (М. Стельмах). 4. Але в ж..тті моїм ще втрач..но не все (Олександр Олесь). 5. Б..гато зірочок бл..скучих ро..сипано по н..бесах, неначе квіточок пахучих (Л. Глібов). 6. Пензлем зорі домал..овано ніч. 7. І світанок вже намал..овано пензлем пір’їстим зорі. 8. А тиша — наче в вуха влито віск (Є. Гуцало). 9. Дивне місто проти сонця! Всі взолочено віконця (П. Тичина).

Граматичний розбір

► Зробіть синтаксичний розбір речення та морфологічний розбір слів.

Сиві розпатлані 3 хмари заволокли небо, і холодний осінній 3 дощ полив 3 землю 4.

Словникова робота

► Запишіть закінчення, визначте відмінок дієприкметника.

На хвилююч.. зустрічі, у замкнен.. будинку, заквітчан.. волоссям, побіліл.. землею, про залит.. світлом небо, звеселіл.. природи, зів’ял.. листя, нечуван.. радістю, про зачудова.. сад.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Вивчення параграфа «Написання -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження»

Коментар учителя. Одна -н- пишемо у суфіксах пасивних діє- прикметників-н- і -ен-. Дві -н- пишемо в наголошених суфіксах -енн-, -анн- прикметників, що вказують на найвищу міру ознаки: незбагненний, незліченний.

Нескінчена розповідь (та, яку не скінчили) — нескінченна розповідь (довга), несказана промова — несказанна безмежність (гарна), неоцінені знання — неоціненні скарби (важливі), незнищені реліквії — незнищенні слова (вічні).

Пояснювальна робота

► Запишіть речення, поясніть правопис -н- у дієприкметниках та -нн- у прикметниках дієприкметникового походження.

1. Слово Шевченкове — незнищенне, бо він закодував у ньому українську душу, саме єство українця (В. Баранов). 2. І нездоланна ти, Отчизно непокірна! (А. Малишко). 3. До світла — нескінченний шлях (Л. Дмитренко). 4. Я за тебе не забуду, незліченними гадками все тобі являться буду (І. Франко). 5. Була вечеря не свята й не тайна, та повна дум величних, небуденних і почуттів жагучих, незбагненних, які в слова не втиснути ніяк (П. Воронько). 6. Я відчував, що беру участь у якійсь незбагненній грі (Є. Гуцало).

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст. Визначте основну думку, тип мовлення, стиль.

Український народ, утворюючий самобутнє музичне мистецтво, сягає корінням у далекі дохристиянські часи. Серед знайдених в Україні музичних інструментів найдавнішими вважаються флейта з паростка рогу північного оленя, відшукані на стоянці часів палеоліту в Чернівецькій області, а також ударні інструменти, знайдені на Чернігівщині.

Розквіт Київської держави в Х-ХІ століттях сприяв появі героїчного епосу — билин, виконуваних у супроводі гуслів народними музиками-скоморохами. Найдавніше зображення музик можна побачити на фресках Софійського собору. На фресці зображено музичний ансамбль, музики якого користуються вісьмома видами інструментів — органом, флейтою, литаврами, трубами, лютнею, щипковою лірою, дзвонами та парними барабанчиками (З енциклопедії).

► З тексту випишіть дієприкметники та прикметники дієприкметникового походження, поясніть їх правопис.

Розподільний диктант

► Запишіть у дві колонки дієприкметники і прикметники дієприкметникового походження. Поставте наголос. Поясніть уживання н і нн. Складіть словосполучення.

Прочита..ний, незліче..ний, оновле..ний, неоціне..ний, нездола.. ний, оспіва..ний, неоціне..ний, бездога..ний, неоцінне..ний, нездола..ний, благослове..ний, незліче..ний.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістична задача

► Складіть пари речень до наведених слів. Поясніть різницю у правописі.

Нездійснений — нездійсненний Нездоланий — нездоланний Несказаний — несказанний

Словникова робота

► Повторіть орфограми «Правопис префіксів», запишіть речення, обравши правильну букву.

1. Що погано (з-, с-)ховано, те викинуто. То широко закроєно, проте вузько (з-,с-)шито. 2. То дуже мудро, що на снігу (с-, з-)печено. 3. (При-, пре-) йшов рано, аж не дано. 4. Що (з-,с-)сказано, має бути (з-,с-)роблено (Народна творчість).

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Запишіть речення, вставивши -н- та -нн-.

1. Час летів, і пройшли над Єгиптом віки незчисле..і (Леся Українка). 2. О Мойра, Мойра! Люта, невблага..а! (В. Самійленко). 3. В долонях матері Деметри дріма натрудже..а земля (Д. Луценко). 4. Калина незнище..а лиш тому, що має вглибині немрущий корінь (В. Забаштанський). 5. І я спостерігав неутоле..им зором, як дивна твориться на світі давнина (М. Рильський). 6. І дійсність здається нездійсненим сном (Л. Первомайський). 7. Вступила в мене сила незнище..а (Д. Павличко). 8. Між блисків думки тісно уляглось несказа..е про те страшне, потворне (П. Тичина). 9. І ми всім серцем розуміли, що нездола..і наші сили (М. Рильський). 10. Пора в дорогу. В путь щасливу нових незбагне..их шукань (А. Малишко). 11. Ліфт стартував, націле..ий у небо (В. Коротич). 12. Гряди з питанням не- здола..им: «Коли ж ми збудемось в народ?» (І. Драч). 13. Маленький сірий птах, маліший од сльозини, ти вічно прилітай з незбагне..их верхів (Б. Олійник).

1. Дивлюся кругом, оглядаюсь, але невблаганна зима! (Є. Гуцало). 2. У природі діється щось незбагнен..е! (Б. Остапенко). 3. Міркуєш над причиною причин, вдивляєшся в незбагненне майбутнє (Є. Маланюк). 4. На зажурен..і віти лягали сніжинки, навіть зір од морозу холов (В. Сосюра). 5. У вікна заплакан..і лине холодний туман (М. Старицький). 6. До світла нескінчен..ий шлях (Л. Дмитренко). 7. Мов злочин..а рука, невблаганна, важка впала раптом розбурхан..а злива (М. Вороний).

1. Калина незнищен..а лиш тому, що має в глибині невмирущий корінь (В. Забаштанський). 2. Осріблен..і місяцем, гори блищать (О. Олесь). З Хвиля піною коронован..а, думка зміною зачарован..а (О. Гончар). 4. Мов нескінченний сон, тягнуться виткан..і на тумані дерева (М. Стельмах). 5. А вітер скуйовджен..і хмари стриже під косий гребінець (О. Гроиі). 6. Над минулим не плакав, не плачу, бо я маю нескорен..у вдачу (А. Папірус-Карпатський).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Творча робота

► Замініть словосполучення одним словом.

□ якого не можна збагнути, зрозуміти (незбагненний);

□ який не можна полічити (незліченний);

□ якого не можна знищити (незнищенний);

□ який не можна оцінити (неоціненний);

□ який не може здійснитися (нездійсненний);

□ якого важко або неможливо впізнати (невпізнанний);

□ якого не можна вблагати (невблаганний);

□ який ніяк не скінчиться (нескінченний);

□ якого не можна виразити, передати словами (несказанний);

□ який охороняється від посягань з боку кого-небудь (недоторканний).

Тестові завдання

1. Дієприкметник — це.

А особлива форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією;

Б особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію;

В самостійна частина мови, що виражає дію предмета або стан.

2. Дієприкметник має властивості:

А дієслова й прислівника;

Б дієслова й прикметника;

В дієслова. прикметника й прислівника.

3. Дієприкметниковий зворот — це...

А дієприкметник з будь-яким словом;

Б дієприкметник з означуваним словом;

В дієприкметник разом із залежними від нього словами.

4. Пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією.

А яку виконує сам предмет;

Б яку виконує над ним інший предмет;

В яка переходить на інший предмет.

5. Активні дієприкметники теперішнього часу утворюються за допомогою суфіксів.

А -ен-, -н-, -т-;

Б -л-;

В -уч-, -юч-, -ач-, -яч-.

6. Активні дієприкметники минулого часу утворюються.

А від основи теперішнього часу перехідних і неперехідних дієслів;

Б від основи неозначеної форми неперехідних дієслів доконаного виду;

В від основи неозначеної форми перехідних дієслів.

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Підготуйте висловлювання на тему «Моє хобі», використовуючи дієприкметники з -н- та прикметники дієприкметникового походження з -нн-.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити