Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 36 НЕ З ДІЄПРИКМЕТНИКАМИ

Мета:

□ навчальна: повторити правопис не з прикметниками та іменниками, ознайомити учнів із правописом не з дієприкметниками; розвивати вміння школярів розрізняти дієслова різних дієвідмін у процесі мовлення;

□ розвивальна: розвивати логіку, пам'ять; уміння використовувати дієслова у власних висловлюваннях;

□ виховна: виховувати відповідальне ставлення до вивчення української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки: синтаксис, орфографія, лексикологія.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, українознавство.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Самостійна робота

► Запишіть речення, поясніть правопис -н- та -нн-.

1. У кожної каріатиди свій незбагненний, свій тяжкий тягар (О. Башкирова). 2. Уже наші серця навіки з’єднала незбагнена сила, якій ні початку нема, ні кінця (Л. Первомайський). 3. Палає в квітах нездоланна воля (Я. Райніс). 4. Там люди нездолані, горді й суворі, сили волелюбного й славного роду (М. Бажан). 5. Нездоланні чари польоту й висоти (Д. Павличко). 6. Сій, травню, квітами, сій! Луки, поля засівай! Край неподоланий мій у райдуги барвні вбирай! (П. Усенко)

Мозковий штурм «Згадай правило!»

► Заповніть другу колонку таблиці.

Речення

Правило

Я люблю розповідати нісенітниці


Робота була неважка


Речення

Правило

Робота була не важка, а легка


Не бійся правди


ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження «Спробуй сам сформулювати правило!»

► Розгляньте словосполучення та речення, спробуйте сформулювати правила правопису не з дієприкметниками.

1. Неогороджені левади, неоцінений товар. 2. Не огороджені тинами; не позичений, а власний. 3. Робота не закінчена.

Робота з підручником

Вивчення орфограми «Не з дієприкметниками». пояснювальний диктант

1. Нескореним їм навік хай квітує земля! (П. Усенко). 2. Прекрасні й невмирущі пісні склав наш народ на вічну пам’ять і немеркнучу славу про свою багатовікову боротьбу (Ю. Смолич). 3. Можна навести багато прикладів про нездоланність українського народу, не побореного ніким, у боротьбі за право жити на своїй землі. 4. Не гнучкий навіть сильним вітром, а старезний, великий дуб ріс на галявині.

Розподільна робота

► Розподіліть словосполучення на дві колонки: пишемо разом — пишемо окремо.

1. (Не)зорана земля — (не) зорана хазяїном земля. 2. (Не)засіяне поле — (не) засіяне зерном поле. 3. (Не)витрачена сила — (не) витрачена юнаком сила. 4. (Не)политі квіти — (не) политі дощем квіти. 5. (Не)закінчений портрет — (не) закінчений вчасно портрет. 6. (Не) кований кінь — давно (не) кований кінь.

Творча робота

► Запишіть висловлювання про книги, поясніть правопис не.

► Складіть власне висловлювання про значення книги у вашому житті.

1. Багато в світі є стежок для тебе, мій герою. Багато є іще книжок, не читаних тобою! (М. Познанська). 2. Нечитані книги! З яким ви докором націлились в мене своїм коленкором! (Л. Первомайський). 3. На важких томах, не оправлених у темну шкіру, виднілися напівстерті назви (Г. Пагутяк). 4. Любили ми поля безмірні і книг незміряні глибини (М. Стельмах). 5. О, непромовлені слова, в яких душа і тоне, й тане! (М. Рильський). 6. Слова, не промовлені серцем раніше, в коштовний не вписані том (М. Бажан).

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Коментоване письмо

► Запишіть речення, поясніть правопис не.

1. Шляхи мої не міряні, гори мої не важені, води мої не ношені, риба в них не ціджена, птахи мої не лякані, діти мої не лічені, щастя моє не злежане... (Т. Осьмачка). 2. І лежать по всьому світі вздовж і вшир дороги биті, і неїжджені шляхи, і неходжені стежки (Н. Забіла). 3. Біла пляма — невивчений, непізнаний район, край, необжита місцевість (зі словника). 4. Якщо земля любов’ю не зігріта, то де ж у світі візьметься тепло? (І. Гнатюк). 5. Не рвись в недобачені сни (П. Воронько). 6. Срібна тінь недопитого сну тихо ляже на трави (О. Грот). 7. Степ мовчить, нема одвіту, мов козак той недобитий, він од рани знемагає (І. Манжура). 8. А осока шумить про недовершені походи (В. Кордун).

Лексична робота

► Поясніть значення прислів’їв.

1. Для дурнів закон не писаний. 2. Ледареві норма не вказана. 3. Силуване — не милуване. 4. Слово не куповане, але й не продане. 5. Він грамотний, та не друкований. 6. Яка диковина, що собака не кована. 7. Неспіймана риба завжди велика. 8. Пішов так мені вік, як несоленій капусті. 9. Продумана робота — певна, а непродумана — даремна. 10. У недоглянутого майна всі господарі. 11. Незакінчене діло покривається снігом. 12. Скачуть не писані рукави, а сите черево. 13. Вір не почутому, а баченому (Народна творчість).

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Вибірково-розподільна робота

► Випишіть слова з не у два стовпчики: окремо й разом.

1. Ще стільки слів несказаних у серці! (В. Сосюра). 2. Слова, не домовлені серцем раніше, в коштовний не вписані том (М. Бажан). 3. Моє серце — засіяне поле, на якому брунькуються вперше ще не бачені квіти ніколи (М. Нагнибіда). 4. Бодай не цвіли, не зростали ніколи несіяні паростки зла! (Б. Дегтярьов). 5. В’ється в мереживах дум хмелем непроханий сум (Д. Луценко). 6. Поки живі, говорім! Космічне безмежжя не прочитане аніким (М. Самійленко). 7. О непромовлені слова, в яких душа і тоне, й тане! (М. Рильський). 8. Ти хоч словечко мов від тих палких незраджених розмов (А. Малишко). 9. Глибин нерозвіданих човен пізна ще не впізнаний світ (П. Усенко). 10. Коні круто крешуть в брук, ще копита непритерті (Б. Олійник).

11. Грай, мій коню! На шляху крутому, не обмежений манежем, грай! (М. Самійленко).

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Оцініть свої знання з теми.

Тема

Знаю

Вмію

Дієприкметник як частина мовиДієприкметники активні та пасивніФорми на -но, -тоН та нн в дієприкметниках та прикметникахНе з дієприкметникамиVIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть словниковий диктант на вивчену орфограму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити