Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 37 УРОК РОЗВИТКУ УМІНЬ № 8. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СТИЛІ МОВЛЕННЯ. ПОНЯТТЯ ПРО ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ

Мета:

□ навчальна: актуалізувати знання учнів про стилі мовлення на основі виявлення загальних ознак кожного зі стилів; розвивати вміння визначати стилі мовлення; дати уявлення про публіцистичний стиль;

□ розвивальна: збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;

□ ввиховна: виховувати культуру мовлення.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: мова, література, живопис.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Термінологічний практикум

ü Які ви знаєте стилі мовлення?

ü Від чого залежить використання того чи іншого стилю?

ü Назвіть особливості кожного стилю.

ІV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Робота в групах

► Попрацюйте в групах, заповніть таблицю, згадавши ознаки кожного зі стилів.

Група 1 — науковий стиль.

Група 2 — офіційно-діловий стиль.

Група 3 — художній стиль.

Група 4 — публіцистичний стиль.

Група 5 — розмовний стиль.

Перевірка роботи груп. «Кошик ідей»

► Заповніть таблицю, представивши результати роботи груп.

Стиль

мовлення

Мета

використання

Стильові

ознаки

Мовні

ознаки

Жанри

Науковий

Офіційно-діловий

Художній

Публіцистичний

Розмовний

Робота з текстом

► Прослухайте уважно тексти, визначте стиль кожного із них.

Текст 1

Податки — одна з найважливіших фінансових категорій. Історично це найдавніша форма фінансових відношень між державою та членами суспільства. Саме виникнення держави призвело до появи платежів і внесків до державної казни для фінансового забезпечення виконання державою її функцій.

Текст 2

Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то хвилюється од вітру, то розривається, одкриваючи блідо-блакитну воду. В лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів... (Леся Українка)

Текст 3

«Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації. Крім того, не можуть бути предметом застави цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи підприємств, майно та кошти благодійних організацій» (Закон України «Про заставу»).

Текст 4

— Грицю! — сказав батько.

— Га! — сказав Гриць.

— Видиш оту хату?

— Видзу.

— Пам’ятай собі, се школа.

— Ба,— сказав Гриць.

— Сюди будеш ходити вчитися.

— Ба,— сказав Гриць.

Текст 5

Віками народ витворював цю мову, витворив її, одну з найбагатших мов слов’янства, триста тисяч пісень склала Україна цією мовою, зокрема явивши пісенні шедеври незрівнянної краси, дала світові Україна геніальних поетів, зажило українське слово шани й визнання серед народів близьких і далеких (О. Гончар).

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

► Проаналізуйте текст за даними запитаннями. Зробіть висновок про стильові ознаки публіцистичного стилю.

□ Як викладено інформацію?

□ Чи легко сприймається зміст текст?

□ Яку лексику використано?

□ Чи є емоційно забарвлені слова, художні засоби?

□ Який тон мовлення?

МОВА — ДУША НАРОДУ

Мова для будь-якого народу стає ніби другою природою, що органічно оточує його, живе з ним всюди й завжди, без неї, як і без сонця, повітря, рослин, людина не може існувати. Як великим нещастям для людини обертається нищення природи, неповага до неї, відмова від її пошанування — так і катастрофічно боляче б’є по народові зречення рідної мови чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. І якщо ми нарешті зрозуміли, що треба берегти природу, то давно треба зрозуміти, що екологія мови — це екологія наших душ, так як розумних істот, а не просто як живих мешканців Землі. Зречення рідної мови призводить до найбільшої кари — духовного каліцтва. Треба, щоб доросла людина цю велику істину пам’ятала повсякчас і прищеплювала її своїм дітям. Нероздільність дитини з рідною мовою починається з першого слова матері, промовленого до немовляти.

Мова — основа культури нації, найбільший скарб, і відбирати її в людини чи народу — значить відбирати все минуле й сучасне, позбавляти людину й народ найлюдянішого в їх творчому існуванні. Як ніхто не має права відбирати життя в людини, так ніхто не має права й відбирати мови, права користуватися рідним словом, розвивати й плекати її грані (За Г. Нудьгою).

Висновок. Популярний, чіткий виклад, орієнтований на швидке сприймання повідомлень, на стислість і зрозумілість інформації, використання суспільно політичної лексики: державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, актуальність тощо. Типовими є емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, повтори, фразеологічні одиниці, що зумовлюють емоційний вплив слова. Тон мовлення пристрасний, оцінний.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

ü Оцініть роботу свою, закінчивши речення:

□ Тема мені сподобалася тим, що ...

□ Найбільш цікавими ...

□ Для мене новим було ...

□ Вивчене на уроці для мене ...

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Доберіть текст публіцистичного стилю, сформулюйте свій погляд на проблему.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити