Розробки уроків - усі уроки української мови 7 клас І семестр - 2015 рік

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ ДІЄПРИКМЕТНИК

УРОК № 38 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. УСНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ МОВЛЕННЯ

Мета:

□ навчальна: удосконалювати вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам'ятовувати послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз публіцистичного тексту, сприймати на слух і розуміти його, усно докладно відтворювати зміст прослуханого тексту;

□ розвивальна: розвивати вміння викладати матеріал послідовно, логічно; збагачувати словниковий запас мовлення учнів засобами оцінки, розширювати світогляд учнів;

□ виховна: виховувати толерантність, почуття взаємоповаги.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, стилістика.

Міжпредметні зв'язки: мова, література.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Комунікативний практикум

ü Назвіть стилі мовлення.

ü Ознаки публіцистичного стилю.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з текстом

► Прослухайте уважно текст.

ЛЮДИНА ПОВИННА БУТИ ІНТЕЛІГЕНТНОЮ

Людина повинна бути інтелігентною! Інтелігентність потрібна за будь-яких обставин. Вона потрібна вам і тим, хто вас оточує.

Це дуже і дуже важливо, насамперед для того, щоб жити щасливо і довго: саме так, довго! Адже інтелігентність тотожна

моральному здоров’ю, а здоров’я необхідне для того, щоб жити довго — не лише фізично, а й розумово. В одній древній книзі сказано: «Шануй батька свого і матір свою, і довголітнім будеш на землі». Це стосується і всього народу, і окремої людини. Це мудро.

Але спершу визначимо, що таке інтелігентність, а вже потім — чому вона пов’язана із заповіддю довголіття.

Багато хто вважає, що інтелігентна людина — це людина начитана, високоосвічена (і освіта її переважно гуманітарна), багато подорожує, знає кілька мов.

Проте можна все це мати і не бути інтелігентом, а можна нічого цього не мати і бути все-таки внутрішньо інтелігентною людиною. Позбавте справді інтелігентну людину пам’яті. Хай вона забуде все на світі, не знатиме класиків літератури, не пам’ятатиме найкращих творів мистецтва.., якщо вона зможе пройнятися красою природи, зрозуміти характер і індивідуальність іншої людини, а зрозумівши, допоможе їй не проявити брутальності, байдужості, зловтіхи, заздрості і гідно оцінить її — ось це буде істинний інтелігент.

Інтелігентність не тільки в знаннях, а й у здатності зрозуміти ближнього. Вона виявляється в тисячі й тисячі дрібниць: в умінні чемно сперечатись, скромно поводитись за столом, в умінні непомітно (саме непомітно) допомогти іншому, берегти природу, не смітити недопалками чи лайкою, поганими ідеями (це теж сміття, та ще й яке!)...

Інтелігентність — це здатність до розуміння, до сприйняття, це терпиме ставлення до світу і до людей.

Інтелігентність потрібно в собі розвивати, тренувати, тренувати душевні сили, як тренують і фізичні. А тренування можливе і необхідне за будь-яких умов.

Що тренування фізичних сил сприяє довголіттю — це зрозуміло. Значно менше розуміють, що для довголіття необхідне і тренування духовних і душевних сил.

Справа в тому, що злоблива і зла реакція на оточуюче, грубість і нерозуміння тих, хто нас оточує,— це ознака душевної і духовної слабості, людської нездатності жити. Естетично несприйнятлива людина — теж нещасна людина. Людина, яка не вміє зрозуміти іншу людину, яка приписує їй тільки лихі наміри, яка завжди ображається на інших,— ця людина збіднює своє життя і заважає жити іншим. Душевна слабість веде до фізичної слабості. Я не лікар, але я в цьому переконаний. Багаторічний досвід мене в цьому переконав. Привітність і доброта роблять людину не лише фізично здоровою, але й зовнішньо красивою. Так, саме красивою. (За Д. Лихачовим; 435 слів).

Бесіда за змістом почутого

ü Поясніть заголовок тексту. Визначте тип і стиль мовлення.

ü Визначте тему, основну думку тексту.

ü Чому автор тексту стверджує, що інтелігентність тотожна моральному здоров’ю?

ü У чому, на думку автора, виявляється інтелігентність?

ü Як автор тексту пояснює, що таке інтелігентність?

ü Чому автор стверджує, що інтелігентність у собі потрібно тренувати?

ü Як автор пов’язує інтелігентність і зовнішню красу?

ü Складіть план тексту.

Повторне прослуховування тексту

► Прослухайте текст вдруге. Зробіть начерки в чернетці.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Складання робочих матеріалів для твору

► Попрацюйте самостійно. Запишіть опорні слова та вирази для усного докладного переказу.

Усний переказ

► Складіть усний переказ тексту.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

ü Заслуховування декількох учнів рефлексія

ü Оцініть роботу свою та однокласників на уроці.

Зробіть висновок про те, яких помилок слід уникати під час складання переказу.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (ЗА ВИБОРОМ)

► Виконайте вправу з підручника.

► Складіть 4-5 речень — висловіть свою точку зору про інтелігентність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити